Profesionální produkty

Canon imagePRESS Server A3100

Regulátory barev a RIP

imagePRESS Server A3100

Canon imagePRESS Server A3100

Další informace

Jednotka imagePRESS Server A3100 je profesionální server určený pro nejnáročnější produkční prostředí, který řídí tiskové stroje imagePRESS C7000VP / C6000 VP / C6000.

Výhody

 • Pro prostředí s nejintenzivnější produkcí
 • Komplexní správa a řízení barev
 • Balíček Graphics Arts Package Premium Edition
 • Výkonné pracovní postupy VDP a integrace
 • Propracované funkce zabezpečení

Soubory ke stažení

Podrobný popis funkcí

Tento server je určen pro nejnáročnější uživatele tiskových strojů imagePRESS C7000VP / C6000VP / C6000 od společnosti Canon a poskytuje výjimečnou produktivitu, zdokonalenou správu barev a výkonné funkce VDP.

Řízení kvality barev

Sada nástrojů pro správu barev, nátisky a řízení kvality zajišťuje dosažení optimálních výsledků s vašimi barevnými tiskovými stroji. Balíček Graphics Arts Package Premium Edition je komplexní řada prostředků, které pomáhají operátorům poskytovat odpovídající a očekávané barvy, čímž šetří čas, a vytvářet přesné nátisky. Další prostředky umožňují přesnou reprodukci barev PANTONE® a navíc poskytují automatické funkce pro řízení trappingu a soutisku.

Server obsahuje také systém správy barev ColorWise®, který zajišťuje maximální možnosti řízení a přesnost napříč různými platformami, aplikacemi a typy médií.

Maximální produktivita

Server imagePRESS Server A3100 byl vytvořen pro nejnáročnější pracovní postupy. Obsahuje mimořádně rychlý duální procesor, který umožňuje současný tisk a zpracování, a tím zajišťuje maximální výkonnost. Úplná sada nástrojů pro správu úloh a přípravu umožňuje operátorům rychle a přesně zpracovat i nejsložitější úlohy. K dispozici je také výkonná funkce pro vytváření brožur, která slouží k rychlé produkci profesionálních brožur sešitých ve hřbetu.

Nástroj Impose pomáhá při vyřazování tiskových úloh se statickými nebo proměnnými daty. Zásluhou komplexní sady prostředků, je integrace se všemi nejvýznamnějšími jazyky, pro pracovní postupy VDP.

Uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje sledovat stav tiskové produkce v reálném čase, čímž pomáhá urychlit produkci a omezit výskyt chyb.

Ochrana a zabezpečení

Sada funkcí zabezpečení, která vyhovuje průmyslovým standardům, pomáhá zajistit, aby důvěrné informace zůstaly důvěrné.

Specifikace produktu

PODPOROVANÉ PRODUKTY

Název produktu imagePRESS C7000VP
imagePRESS C6000VP
imagePRESS C6000

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Platforma Fiery QX100
Základní operační systém MS Windows XPe
Procesor Intel Xeon Dual Core
Paměť RAM 2 GB
Software Version 1.0
Jednotka pevného disku 2 × 250 GB pro data
1 × 80 GB pro operační systém
Zařízení pro čtení vyměnitelných úložišť DVD
Funkce Zálohování a obnova: nastavení systému
System Update verze 2
Zkontrolovat aktualizace produktu
USB Media Server verze 2
Konverze dokumentů sady MS Office
Možnost procházení na displeji LCD
Šifrování důležitých informací
Fiery Master Installer verze 3.6

JAZYKY PRO POPIS STRÁNKY (PDL)

Funkce PostScript 3: CPSI 3017, podpora tisku stažených souborů v nativním formátu PDF verze 1.7, nainstalováno 136 písem Adobe PS, podpora zálohování postscriptových písem, TIFF verze 6, podpora PDF/X, podpora optimalizovaného formátu PDF (s objekty PDF X (prostřednictvím vlastností úlohy)), podpora dvojbajtových písem (pouze písma CID), podpora přímých barev (v souborech formátu PS, EPS a PDF)
PCL 6e / PCL 5 – nainstalováno 80 škálovatelných písem PCL Bitstream a 80 škálovatelných písem PCL Agfa (volitelná, nahrazují písma Bitstream), automatické přepínání PCL/PostScript
Technologie SmartRIP

PROMĚNNÁ DATA

Funkce Podpora formátů VDP – Freeform verze 1 a 2.1, kompatibilita s formáty PPML verze 1.5 a 2.2, kompatibilita s formátem Creo VPS
Podpora záznamů a nastavení úrovně konečných úprav – Freeform verze 1 a 2.1, PPML, kompatibilita s formátem Creo VPS, informace o záznamu pro úlohy VDP
Tisk rozsahu záznamu VDP
Definice délky záznamu
Mezipaměť VDP

SPRÁVCE PROSTŘEDKŮ VDP

Funkce Detekce globálních objektů:
PPML
Creo VPS
Freeform verze 1 a 2.1

PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

Funkce Automatické přepínání protokolů
Automatické přepínání portů
Podpora Vzdálené plochy – displej LCD povolen
NDPS
Kompatibilita se systémem Netware verze 6.5 (IPP, NDPS)
Certifikace Novell YES
Možnost použití softwaru WebJet Admin
Podpora protokolu IP Sec
Podpora šifrovacího protokolu SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP přes SSL)
Správa certifikátů
Podpora protokolu IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Statická adresa IP
Automatická adresa IP – DHCP, BOOTP
Funkce Ukázat a tisknout (pro MS)
Podpora protokolu Bonjour (dříve Rendezvous) – kompatibilní se systémem MacOS 10.4+
SNMP – zabezpečení SNMP verze 3, společná databáze MIB tiskáren, konfigurovatelný název komunity SNMP, zapínání/vypínání SNMP
Port 9100 (w/BiDi)
IPP
E-mailový klient – tisk prostřednictvím e-mailu (PS/PDF), protokol NTP (Network Time Protocol)
EFI SDK verze 1.0
Podpora protokolu 802.1x
Filtrování adres MAC
Filtrování adres IP
Blokování portů (filtrování)

NÁSTROJE COLORWISE PRO

Verze 3.8
Funkce Kalibrátor – ColorCal (s automatickou kalibrací úrovní šedé), ED-100 (podpora starších verzí), podpora ES1000, X-Rite DTP 32 řady II a 41 (vzdálený, místní se sadou GUI), porovnávací kalibrační stránka, použití kalibrace pro všechny sady
Editor barev
Správce profilů – správce profilů pro profily ICC, podpora profilů Device Link
Spot-On verze 1 (podpora přímých barev Pantone / HKS / Toyo / DIC) – editor přímých barev (podpora přímých barev HKS / Toyo / DIC), nahrazování barev, složený přetisk přímých barev

BARVY A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

Funkce Nastavení barev: profesionální nastavení barev – profil zdroje RGB, styl vykreslování RGB, separace RGB, profil simulace CMYK, metody simulace CMYK, mapování přímých barev, čistě černý text a grafika (nastavení sytě černé, přetisk černou), tisk šedé pouze černou (RGB a CMYK), výstupní profil, složený přetisk CMYK, kombinované separace (CMYK), automatické nastavení přesahu (pevné)
Nastavení obrazu – jas, vyhlazení obrazu, kvalita obrazu
Kalibrováno pro barvy Pantone

SPRÁVA ÚLOH

Funkce Elektronické kompletování – elektronické kompletování s dopředným řazením (1-N), elektronické kompletování se zpětným řazením (N-1)
Fronta s více úlohami pro tisk ve stavu Ripped
Současné zařazování, zpracování rastrových obrazů a tisk
Zpracování rastrových obrazů 1, tisk 2
Zpracování rastrových obrazů během tisku
Přeuspořádání pozdržených úloh
Tisknout další
Zpracovat další
Spěšný tisk
Plánování tisku
Odložení při nesouladu verze 2
Zrušení při nesouladu
Archivace (prostřednictvím CWS) – na zařízení USB, do sítě, na interní pevný disk, vyhledání
Media Server verze 2 (prostřednictvím CWS) – zařízení USB, disk CD/DVD ROM, síť, interní pevný disk
Ověřování uživatelů
Podpora tisku USB (z počítače do místní tiskárny)
Bezpečný tisk (z Fiery LCD) zajištěný strojem
Bezpečné mazání
Podpora tiskového serveru Microsoft – PnP z tiskového serveru, tisk z ovladače Fiery, terminálový server
Podpora smíšených médií (s podporou VDP) – posunutí záložky, vložení záložky, vysunutí záložky do určeného zásobníku, podpora integrované přední/zadní obálky, uživatelské rozhraní s tabulkami, definované profily médií (automatizované mapování barev)
Booklet Maker By Copier verze 3.0 – průvodce sestavováním brožur kopírkou, podpora jednotky pro lepenou vazbu (v závislosti na stroji)
Přizpůsobení měřítka tisku
Rychlé sloučení dokumentů
Katalog papírů – databáze všech vlastností pro jednotlivé typy médií, import a export katalogu papírů, klientské uživatelské předvolby, definované profily médií, ruční zálohování a obnova
Funkce Uživatelské nástroje Fiery Scan – Fiery Remote Scan verze 5.5 (modul plug-in a aplikace), LCD, WebScan
Spuštění skenování – úprava obrazu softwarem Fiery (je-li možná), podpora skenování z podavače ADF
Cíl skenování – skenování do poštovní schránky, skenování do fronty pozdržených úloh (pro použití s funkcemi slučování a úprav úloh), skenování do e-mailu, skenování do internetového faxu, skenování na FTP, skenování na místní pevný disk, skenování do sdílené složky SMB (pokud je k dispozici monitor LCD)
Fiery Bridge verze 1.0
Načtení naskenovaných dokumentů – prostřednictvím modulu plug-in TWAIN a aplikace
Version 3.0
Funkce Podpora prohlížeče Internet Explorer verze 7.0X
Podpora prohlížeče Firefox verze 2.0X
Podpora prohlížeče Safari verze 1.2X
Stav
Nastavení/konfigurace – správa ověřování uživatelů, nastavení zálohování a obnovy, cesta pro hledání souborů
Stahování – ovladače tiskárny, instalační program klientského softwaru
Propojení se softwarem WebTools (prostřednictvím vlastností ovladače)
Skenování
MyDocs (Moje dokumenty) – podpora poštovních schránek

COMMAND STATION PRO MAC

Funkce Lze stáhnout z webu WebTools
Zabezpečení (účty správce, operátora, hosta)
Vlastnosti úlohy verze 1.1
Sloučení úloh
Náhled úloh
Podpůrná aplikace stavu úlohy
Vyhledání souborů podle obecných a rozšířených atributů
Jeden pohled Fiery
Vylepšení serveru Clear Server
Podpora nástrojů ColorWise Pro (spouštěcí program)
Spouštění nástroje ImageViewer (při použití doplňku GA Premium) (volitelné)
Stažení

COMMAND STATION PRO PC

Funkce Kompatibilní se všemi servery EFI aktuálně používajícími CWS verze 3.X
Zabezpečení (účty správce, operátora, hosta)
Spouštění dalších nástrojů – nástroje ColorWise Pro, doplněk EFI Impose, doplněk EFI Compose, EFI ImageViewer (při použití balíčku GAPPE)
Vlastnosti úlohy verze 1.1
Mixed Media (vlastnosti úlohy na stránku nebo rozsah)
Sloučení úloh
Potlačení nástroje Booklet Maker
Náhled více úloh
Vyrovnávání zatížení (ruční) – úlohy PS/PDF
Vyhledání souborů podle obecných a rozšířených atributů
Více pohledů Fiery
Nápověda ve stylu popisků ovládacích prvků
Vylepšení serveru Clear Server
Stažení
Podpora dálkového nastavení (WebTools verze 3)
Vylepšený protokol úloh
CWS HowTo
Nastavení virtuálních tiskáren
Rychlé sloučení dokumentů
Katalog papírů

OVLADAČ EFI DRIVER

Version 3.2
Funkce Uživatelské rozhraní s kartami
Možnost použití standardu Section 508 (podrobnosti naleznete ve specifikacích)
Kompatibilní se systémem Win 2000/2003/XP
Kompatibilní se systémy Vista a WinXP 32
Podpora ověřování uživatelů
Mixed Media (vlastnosti úlohy na stránku nebo rozsah)
Monitorování úloh (stav úloh odeslaných uživatelem)
Náhledy FreeForm (pouze PostScript)
Booklet Maker verze 3.0 – podpora jednotky pro lepenou vazbu (v závislosti na stroji)
Stav tiskárny a spotřebního materiálu
Vodoznaky
Posun obrazů
Posun záložek
Šablony úloh
Popisky nápovědy

MODULY PLUG-IN MAC PRINT CENTER

Features Poznámky k úlohám
Nastavení systému ColorWise pro zkušené uživatele
Posun obrazů
Středový odstup
Smíšená média
Stav tiskárny

EFI HOTFOLDER A VIRTUAL PRINTERS

EFI Hotfolder PostScript – soubory PS a EPS
Filtr PDF na PostScript
Vyřazení pro sledovanou složku (pomocí doplňku EFI Impose)
Potlačení PPD (odpovídající dostupné tiskárně)
Podpora filtrů
Vlastnosti nové úlohy verze 3
Do pozdržených/tiskových/přímých front
Filtry Microsoft Office pro sledované složky – Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Virtuální tiskárny Podpora protokolu FTP
Podpora protokolu LPR
Podpora protokolu SMB
Možnost tisku SAP/ERP
Vyřazení pro virtuální tiskárnu (pomocí doplňku EFI Impose)
Potlačení PPD (odpovídající dostupné tiskárně)
Potlačení konfigurovatelných PPD
Features Lokalizace softwaru a operačního systému – EFIGS (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština), japonština

PODPOROVANÝ HARDWARE A SOFTWARE

Doplňky Sada GUI (myš, klávesnice, monitor LCD)
Nábytek se sadou GUI (průmyslový design, zahrnuje stojan,
monitor LCD, klávesnici, myš)
Vyměnitelný pevný disk

FIERY GRAPHIC ARTS PACKAGE

Name GAPPE
Features Separace bez omezení
Simulace papíru – úpravy související se simulací papíru
Konfigurovatelné automatické nastavení přesahu
Diagnostický nástroj Progressives
Polotóny a rastrování (v závislosti na stroji) – simulace polotónů s hustotami rastru pro každou barvu
Kontrola v elektronické podobě
Ovládací panel
Spot-On verze 2 – nahrazování barev
Image Viewer – úprava barev rastrového obrazu, export do souboru PDF pro kontrolu v elektronické podobě
Kontrola zpracovaných dat
Vstupní kontrola dat
Dvoubarevné mapování tisku
Drivers Podpora pro: kontrolu zpracovaných dat, diagnostický nástroj Progressives, ovládací panel
Simulace papíru
Job Submission Filtry pro sledované složky: DCS2 na PostScript, TIFF/IT-P1 na PostScript, 1bitový TIFF (v závislosti na stroji), JPEG na PDF, TIFF verze 6 na PDF, PDF/X pro vstupní kontrolu dat (PDF/X-1a, PDF/X-3), kompatibilní s PDF2Go, EPS na PostScript, CT/LW na PostScript, ExportPS na PostScript
Version 2.0
Features Podpora aplikace Acrobat verze 8
Vizuální náhled miniatur a záložek
Vynucení v rámci možností smíšených médií
Podpora vícenásobného vložení z podavače příloh
Použití nastavení smíšených médií a vyřazení pro stejnou úlohu
Vyhledání stránek podle atributů
Náhled přes celou obrazovku
Podpora sady nastavení výchozí záložky
Úpravy v pozdní fázi (prostřednictvím modulu PitStop)
Karta: Přiřazení textu oušku a náhled pouze textu na oušku
Nastavení atributů Mixed Media na stránku nebo rozsah stránek
Vložení celé úlohy PDF nebo stránek úlohy PDF
Výběr/odstranění zadaného rozsahu stran
Výběr oboustranného textu na stránku
Jedna šablona záložky na úlohu
Version 2.7
Features Předváděcí režim
Vytvoření a uložení úlohy s vyřazením ve formátu PDF
Nové styly shlukování
Uživatelská předvolba pro výchozí koeficient měřítka
Uživatelská předvolba pro převod PS do formátu PDF
Náhled netisknutelné oblasti na archu
Možnosti doručování
Nastavení tisku přední/zadní strany
Definice pro Mixed Media
Vyřazení VDP – vylepšené s rychlejším náhledem a libovolným množstvím záznamů
Podpora aplikace Acrobat
Podpora nástroje Booklet Maker – opakovaný tisk brožur
Podpora jednotky pro lepenou vazbu (v závislosti na stroji)
Podpora offline finišeru Duplo (v závislosti na stroji)
Vkládání vlastního textu pro prázdné stránky
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 199ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getReviews, 28ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;