Profesionální produkty

Kontrola kvality obrazu a chybové kódy

Důležité: Před provedením jakékoli kontrolní procedury nebo korekce související s tiskovou hlavou aktualizujte firmware na nejnovější verzi. Centrum pro stahování softwaru navštívíte kliknutím sem.

Cílem pokynů uvedených v této části je v závislosti na příčině problémů s kvalitou zlepšit a maximalizovat výkon velkoformátové tiskové hlavy řady iPF.*

Během životního cyklu tiskové hlavy mohou vyvstat problémy s kvalitou obrazu, jejichž příčinou je způsob, jakým fungují trysky. Pokud má špatný výkon tiskové hlavy dopady na kvalitu tisku, zvažte následující možnosti:

 • Kontrola kvality tisku
 • Zlepšení kvality tisku
 • Kontrola trysek kvůli ucpání inkoustem
 • Čištění tiskové hlavy
 • Kalibrace barev tiskové hlavy
 • Správný postup výměny tiskové hlavy

Při výměně tiskové hlavy proveďte příkaz „Replace P.Head“ (Výměna tiskové hlavy) v části Maintenance (Údržba) tlačítka Menu (Nabídka) na ovládacím panelu. Tento příkaz zajistí, že se během výměny bude kontrolovat správná funkčnost. 

Kontrola kvality tisku

Produkty řady imagePROGRAF iPF umožňují provádět korekce k zachování výkonu tiskové hlavy v případě, pokud je kvalita tisku špatná, vznikají pruhy nebo pokud nejsou barvy vyvážené.

Mezi tyto kontrolní procedury patří:

 • Testovací stránka pro kontrolu trysek pomáhající rozpoznat ucpání
 • Funkce čištění hlavy zajišťující důkladnou údržbu tiskové hlavy
 • Automatické nastavení tiskové hlavy
 • Automatická korekce výšky hlavy
 • Korekce kalibrace barev optimalizující konzistentní tiskový výstup (Tato korekce je dostupná pouze pro řady iPF 5100/6000S/6100/6200/8000S/8100/9000S/9100/650/655/750/755/810/820.)

Všechny výše uvedené kontrolní procedury a korekce provádějte dle pokynů výrobce. Další informace o údržbě tiskové hlavy naleznete v uživatelské příručce tiskárny.

Pokud problémy s kvalitou tisku související s tiskovou hlavou přetrvávají, můžete mít nárok na výměnu v souladu s podmínkami záruky na tiskovou hlavu.  Další informace a formulář pro uplatnění záruky na řadu iPF* naleznete zde.

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po výměně tiskové hlavy, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Chybové kódy:

 • Pokud se na tiskárně zobrazí chybový kód související s tiskovou hlavou, proveďte níže uvedené kontrolní procedury:
 • Vypněte zařízení a znovu ho zapněte.
 • Pokud je zařízení schopno přejít do stavu online, proveďte tisk stavu a uchovejte si ho kvůli ověření.
 • Testovací stránka pro kontrolu trysek pomáhající rozpoznat ucpání
 • Funkce čištění hlavy zajišťující důkladnou údržbu tiskové hlavy
 • Automatické nastavení tiskové hlavy
 • Automatická korekce výšky hlavy
 • Korekce kalibrace barev optimalizující konzistentní tiskový výstup (Tato korekce je dostupná pouze pro řady iPF 5100/6000S/6100/6200/8000S/8100/9000S/9100/650/655/750/755/810/820.)

Všechny výše uvedené kontrolní procedury a korekce provádějte dle pokynů výrobce. Další informace o údržbě tiskové hlavy naleznete v uživatelské příručce tiskárny.

Pokud kód chyby nezmizí a problém by vyřešila až výměna tiskové hlavy, můžete mít nárok na výměnu v souladu s podmínkami záruky na tiskovou hlavu.  Další informace a formulář pro uplatnění záruky na řadu iPF* naleznete zde.

Pokud chybový kód nezmizí ani po výměně tiskové hlavy, obraťte se na svého poskytovatele služeb. 


*Záruka na řadu iPF se vztahuje na pouze na tuto řadu, nikoliv na produkty PF01, PF02 nebo jiných řad. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.
 

spacer
					image