Profesionální produkty

Provozní služby

Abyste uspěli v konkurenčním světě, musíte se zaměřit na vaše hlavní podnikání. Možná existují oblasti vaší činnosti, které by mohly být outsourcovány; uvolněním zdrojů, které by mohly být využity efektivněji. To je příklad, kde mohou provozní služby společnosti Canon pomoci.

V mnoha případech podniková infrastruktura rozvíjí práci navíc bez interních systémů, procedur a funkcí, které jsou znovu ohodnoceny ve shodě s rozvíjející se podnikovou strategií. Může se stát, že některé z dlouhých pevně zavedených procesů ve vaší organizaci již nepřidávají hodnotu vašemu hlavnímu podnikání, ale pokračují nezměněny, protože byly vždy realizovány touto cestou nebo jste si nebyli vědomi jiných alternativ. Jako výsledek byste mohli plýtvat hodnotným časem a energií na záležitostech, na které se nespecializujete a pro váš úspěch nejsou klíčové.

Outsourcováním těchto procesů můžete získat užitek z úrovně odborných znalostí a kvalifikace, která ve vaší organizaci neexistuje a vy vynakládáte váš čas efektivněji a jako výsledek pracujete co se týče nákladů efektivněji.

Provozní služby společnosti Canon nabízejí různé úrovně outsourcingu napříč nekolika různými odvětvími. To neznamená pouze, že jste volní k tomu, abyste se plně zaměřili na to, co je důležité, jisti si vědomím, že máte odbornou podporu, ale také se můžete těšit z významných zlepšení v produktivitě a rentabilitě.

spacer
					image
Naše služby
Poradenské služby
Implementační služby
Školení a výuka
Údržbové služby
Provozní služby