Profesionální produkty

Bezpečnost

Je čas, abyste dokumenty ve své kanceláři chránili stejně dobře jako ostatní IT infrastrukturu!

Nyní vaše počítače patrně chrání bezpečnostní technologie, jako jsou firewally, antivirová ochrana a šifrování dat. Ale co cenné informace, které tisknete, faxujete nebo odesíláte? I k jejich ztrátě, poškození či odcizení může snadno dojít. Je čas, abyste pro pracně získané podnikové informace zajistili dostatečnou ochranu.

  • Víte, že k téměř ¼ všech případů zneužití dat dochází ve spojení s papírovými záznamy? 
  • A že k celkovým nákladům, které je třeba zaplatit v souvislosti se zneužitím dat, významnou měrou přispívá ztráta obchodních příležitostí (36 % celkových nákladů)?

Canon vám pomůže zlepšit ochranu vašich dokumentů ošetřením tří následujících oblastí:


Zachování důvěrnosti:
Náš systém ochrany zajistí, že důležité obchodní informace v papírové i digitální podobě nebudou přístupné neoprávněným osobám ani žádným systémům. Zajistíme např.

  • Zabezpečení přenosu informací prostřednictvím sítě po vytištění nebo naskenování dokumentů. 
  • Bezpečné uchovávání dokumentů tak, aby nebylo možné získat žádné důvěrné dokumenty z pevného disku multifunkčního tiskového zařízení.

Zachování integrity:
Zachování integrity znamená, že informace zůstanou věrné originální verzi, a to díky systému kontroly, který provádění změn či vymazání uživatelům povolí teprve poté, co k těmto úkonům získají oprávnění. V mnoha oborech je zajištění neporušenosti dokumentů zákonným požadavkem.

  • Díky technologii, jež umožňuje připojit k naskenovaným dokumentům digitální podpisy, lze zajistit, že dokument není možné změnit a že se zobrazí ve stejné podobě, v jaké byl naskenován.

Zajištění dostupnosti:
Kromě ochrany informací také zajistíme, aby v případě potřeby byly informace našim zákazníkům dostupné v požadovaném čase, na požadovaném místě a ve správné podobě.

  • Šifrování PDF dokumentů je nástroj, který umožní prohlížení jejich obsahu pouze oprávněným osobám, tj. osobám, jež znají správné heslo. 
  • Vytvořením redundantních důležitých systémů lze zaručit stálou dostupnost důležitých informací.

spacer
					image
Souvisejicí software
Balíček zabezpečení a kontroly nákladů
uniFLOW
eCopy
Příručka bezpečnosti zařízení
Vaše řešení
Kontrola výstupu dokumentů
Správa dokumentů
Distribuce dokumentů
Bezpečnost
Řízení tisku a zařízení
Správa barev
Produkční workflow (pracovní tok)
Tisk proměnných dat
Tisková řešení pro podniky