Profesionální produkty

PlanetPress Suite

PlanetPress Suite je modulární software, který díky svému vysokému stupni flexibility, jednoduchosti používání a integračním schopnostem může uživatelům nabídnout výraznou efektivitu a výkonnost při vytváření a produkování dokumentů s proměnnými daty.

Základem řešení je zpracování dat z prakticky libovolné databáze nebo mainframe prostředí. Rozhraní s jednoduše používatelným designem umožňuje uživatelům rychle vytvořit šablony dokumentů se statickými prvky, ale i proměnlivým textem, tabulkami, obrázky a logy – doplněnými o daty poháněnými grafy, tabulkami a čárovými kódy. Dokončené šablony se potom uloží na pevný disk tiskárny a proměnné prvky se dynamicky sloučí. To znamená, že do tisku se musí poslat pouze proměnná data, což výrazně snižuje přenos a zlepšuje rychlost tiskárny.

Doplňkový modul PlanetPress Watch se svým stejně intuitivním uživatelským rozhraním umožňuje ukládání dat a dokumentuje distribuci pracovních procesů, které mají být dále rozvíjeny. Například tok údajů jednotlivě by mohl být výstupem jako různé dokumenty pro různě zapojené tiskárny nebo do e-mailu, faxu, na internet nebo do archívu dokumentů. Nebo by mohl být proud dat rozdělený v závislosti na podmínkách určitých dat a potom může být výstup formou více způsobů.

Klíčové prvky:

  • Snadné použití, intuitivní prostředí Windows s možnostmi přenosu myší pro tvorbu jednoduchých dokumentů, což umožňuje uživatelům rozšířit podnikové zobrazování a zasílání zpráv dle potřeby
  • Zpracovává data z většiny databází a prostředí maticové desky bez potřeby drahého přeprogramování systémů
  • Zvyšuje hodnotu dokumentů prostřednictvím podmíněného zpracování a pravdivé personalizace včetně automaticky generovaných plnobarevých schémat a grafů
  • Umožňuje automatizované ukládání dat a pracovních procesů souvisejících s distribucí dokumentů na základě užívatelem definovaných podnikových pravidel, což umožňuje simultánní tisk, e-mail, fax a archív.
  • Produkuje dokumenty při stanovené rychlosti tiskárny a využívá všechny její funkce
  • Obrovská úspora času a nákladů prostřednictvím eliminace předtištěných materiálů

spacer
					image
Souvisejicí software
PrintShop Mail
PlanetPress Suite
Vaše řešení
Správa barev
Produkční workflow (pracovní tok)
Tisk proměnných dat