Exposure Header

Jak pracovat s expozicí

Expozice představuje měřítko popisující množství světla, které dopadne na snímač fotoaparátu a určující, jak světlý nebo tmavý snímek bude. Ovlivňovat ji můžete pomocí rychlosti závěrky, clony a citlivosti ISO. Úprava některého z těchto parametrů neovlivní jen expozici, ale také vzhled fotografie. 

V tomto videu se naučíte využívat nastavení clony, rychlosti závěrky a citlivosti ISO k získání správné expozice a účinku fotografie.

Obvykle si fotoaparát dokáže v automatických režimech poradit se všemi nároky expozice. Pokud se ale naučíte, jaký mají její jednotlivé prvky vliv na fotografie, získáte dost znalostí, abyste mohli pracovat pomocí ručního ovládání. Výsledné snímky pak budou vynikat nad ostatními.

Clona je velikost otvoru v objektivu, přes který prochází světlo. Každý objektiv má určitý rozsah nastavení clony, od velkého otvoru po malý. V režimu priority clony (Av) můžete nastavovat clonu a nechat fotoaparát, aby se postaral o celkovou expozici.

Clona se označuje číslem f. Velký otvor clony (nízká clona) je vyjádřen malými čísly, například f/2,8. Umožňuje nechat dopadnout větší množství světla a dosahovat malých hloubek ostrosti (větší rozmazání za zaostřeným bodem). Malý otvor clony (vysoká clona) je vyjádřen většími čísly, například f/16. Nechává dopadnout menší množství světla a umožňuje dosáhnout většího rozsahu ostrých ploch sahajících od popředí do pozadí.

Srovnání různých hodnot clony0,4 s, f/16, ISO 100
Srovnání různých hodnot clony1/250 s, f/1,8, ISO 100

Tyto dva snímky mají podobnou expozici, ale jiné nastavení clony. Podívejte se, jak bylo pomocí vysoké clony na snímku vlevo dosaženo větší hloubky ostrosti s velkým podílem ostrých ploch. Zvětšením clonového otvoru (nastavením nižší clony) došlo na snímku vpravo ke snížení hloubky ostrosti, podíl ostrých ploch je proto mnohem nižší.

Rychlost závěrky představuje dobu, po kterou může světlo dopadat na snímač. Vyjadřuje se v sekundách. V režimu priority závěrky (Tv) můžete nastavovat rychlost závěrky a nechat fotoaparát, aby nastavil zbývající parametry expozice.

Vysoké rychlosti závěrky, jako je 1/1000 s, lze použít ke zmrazení rychlého pohybu, například tekoucí vody. Pomalé rychlosti závěrky se dají využívat k vytvoření pohybového efektu, například rozmazání tekoucí vody v potoce.

Srovnání různých hodnot rychlosti závěrky1/1000 s, f/5, ISO 2000
Srovnání různých hodnot rychlosti závěrky1/2 s, f/16, ISO 50

Srovnejte tyto dva snímky, které byly pořízeny s velmi podobnou expozicí, a podívejte se na účinek využití pomalé rychlosti závěrky na tekoucí vodu. Při dlouhých expozicích budete muset používat stativ nebo jinou pevnou oporu, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu.

Hodnota ISO určuje citlivost snímače na světlo. Dá se proto použít k zesílení světla dopadajícího na snímač a získání větší flexibility pro nastavení rychlosti závěrky a clony. Citlivost ISO obvykle začíná hodnotou 100 a se zvyšováním citlivosti roste.

Vysoká citlivost ISO může také způsobit zhoršení kvality snímků v podobě zrnitosti, šumu a desaturace barev na snímcích. Pokud je to možné, je obvykle nejvhodnější používat nižší nastavení citlivosti ISO.

Srovnání hodnot citlivosti ISO1/20 s, f/5,6, ISO 400
Srovnání hodnot citlivosti ISO1/20 s, f/5,6, ISO 1250

Scéna vpravo je mnohem tmavší než vlevo. Chcete-li udržet co nejvyšší rychlost závěrky, abyste mohli fotografovat bez stativu, je třeba ji kompenzovat zvýšením citlivosti ISO. V tomto případě je to hodnota 1250, která nezpůsobila přílišné zhoršení kvality snímku.

Práce s expozicí představuje neustálé hledání rovnováhy těchto tří nastavení. Například nastavením vyšší rychlosti závěrky ke zmrazení rychlého pohybu může dojít k podexponování snímku. Recipročně je třeba více otevřít clonu. Podobně při nastavení vyšší clony s cílem dosáhnout co největší hloubky ostrosti bude nutné použít nižší rychlost závěrky. K udržení správné expozice můžete použít také citlivost ISO. Tento vztah se často znázorňuje takzvaným expozičním trojúhelníkem.

Kompenzace expozice umožňuje zesvětlit nebo ztmavit snímek. Záporná hodnota povede ke snížení expozice a ztmavení snímku, kladná hodnota přivodí zvýšení expozice a zesvětlení.

Srovnání expozice1/15 s, f/5,6, ISO 400 Expozice -2
Srovnání expozice1 s, f/5,6, ISO 400 Expozice +2

Tyto dva snímky mají naprosto zřejmě jinou expozici, přestože na scénu dopadalo stejné množství světla. Snímek vlevo je příliš tmavý, neboli podexponovaný, a snímek vpravo je příliš světlý, čili přeexponovaný. Pomocí kompenzace expozice lze dosáhnout správné expozice.

Tento způsob nastavování expozice umožňuje vytvářet kreativní efekty. Ztmavením snímku můžete dosáhnout působivější atmosféry a tmavších barev, zejména při fotografování krajiny. Zvětšením expozice projasníte stíny a dosáhnete modernějšího vzhledu.

Bracketing expozice umožňuje zachytit scénu s několika expozicemi a následně vybrat tu nejlepší. Můžete vybrat 1 až 3 stupně expoziční škály a nechat fotoaparát, aby se postaral o potřebná nastavení.

Až se příště vydáte s fotoaparátem ven, zkuste experimentovat s různými nastaveními a sledovat změny, které to přinese na vašich fotografiích. Nezapomeňte se o své vydařené snímky podělit a nahrajte je do galerie společnosti Canon.


Poznámka: V některých případech jsou hodnoty uvedené pro snímky reprezentativní, aby dokumentovaly různé způsoby pořízení snímků