Shooting a vignette with Nehemias Colindres

Natočení filmového portrétu s Nehemiasem Colindresem

Fotograf a filmař Nehemias Colindres sdílí své nejlepší tři kurzy pro natáčení filmů: Natočení filmového portrétu, Rady pro filmařeObjektivem kamery.

Záběr scény nebo chcete-li filmový portrét, jak se říká v komerčním světě, vyžaduje pečlivé plánování a porozumění, které přichází s praxí.

Poté, co vytvoříte svoje koláže nálad (vizuální příklad představující to, čeho chcete dosáhnout) a stručné scénáře (písemný popis toho, co chcete, aby se ve filmovém portrétu odehrávalo), měli byste si udělat jasno, čeho chcete docílit.

Zmapujte každý záběr tím, že si vytvoříte tzv. obrázkové scénáře, přičemž se zaměříte na to, jaký objektiv chcete použít k pořízení konkrétního záběru. Nedělejte si starosti s tím, že třeba neumíte kreslit. K tomu, abyste si dokázali představit hotový filmový portrét, dobře poslouží hrubá skica.

Můžete také použít snímky obrazovky z jiných filmů, které považujete za dobré. Pamatujte si, že to není krádež, konec konců všichni se navzájem ovlivňujeme. Nechcete objevit filmovou Ameriku, ale můžete přidat kapitolu do jejího příběhu.

Než začnete filmovat, je nejlepší projít si pohyb kamery a rozdělit si práci pomocí značek na jednotlivé úseky, aby bylo jasné, čeho chcete dosáhnout v konkrétní scéně.

V tomto okamžiku je nutné projít scénu s herci. V závislosti na kvalitě herců si někdy ulehčím práci a vyzvu je, aby se se mnou podělili o své náměty. Bez ohledu na úroveň zkušeností je vaší prací poskytnout jim emocionální nebo mentální cíl.

Musí pochopit, v jakém stavu se mají nacházet. Rád vedu herce scénou, ale chci, aby vše působilo plynule při sledování za kamerou. V tomto bodu se snažím získat určité záběry a někdy dokonce najdu nečekané zlato, které jsem neplánoval. 

Po natočení scény na jeden záběr, pořizuji záběry určitých detailů, které mohou dát scéně jiný nádech. Volba závisí na vašem stylu a typu filmu, který natáčíte. 

Dále si připravím portrét. Portréty mohou vnést do vaší práce život, ale musíte být schopni zajistit, aby se herci nebo postavy cítili pohodlně. Dejte jim malé tipy. Já obvykle řeknu herci, aby se díval mimo, zhluboka se nadechl, otočil se do kamery a vydechl. Pokud nedocílím kýženého výrazu, změním polohu a požádám herce, aby předvedli různé pohledy. Pokud nedocílíte kýženého záběru ani po několika pokusech, můžete tak alespoň redukovat ztráty. 

Filmový portrét musí být rozdělený na dostatečný počet částí, abyste měli možnost volby, když přejdete k fázi střihání. Můžete to dělat jako ostatní nebo pokud jste více zkušený střihač, můžete přinést na stůl vlastní styl. 

Je dobré mít kontrolu nad každým aspektem, ale také je důležité vědět, kdy nechat věcem volný průběh a lidem kolem sebe určitou míru svobody, počínaje vašimi postavami po nahodilé události, které se mohou odehrát.

Pamatujte si, že filmař je dobrý pouze tak, jak jsou dobré postupy a plánovaní obsažené v jeho filmech.