HR Digitisation is reimagining Human Resources for a digital world

Digitalizace personálního oddělení

Proměna personálního oddělení pro digitální svět.

K dosažení úspěchu je nezbytný dynamický personální tým. Ale manuální zpracovávání papírových záznamů zaměstnanců je namáhavé, finančně nákladné a časově zdlouhavé.


Manuální pracovní postupy pro personální dokumenty zpomalují chod vaší firmy a archivy papírových dokumentů představují nákladný a neefektivní způsob ukládání informací o zaměstnancích.

Výhody řešení Digitalizace personálního oddělení

Benefits Benefits

Snížení provozních nákladů

Šetřete finanční prostředky zefektivněním a digitalizací pracovních postupů

Benefits Benefits

Zkrácení doby vyřízení

Pomozte pracovníkům personálního oddělení pracovat rychleji a lépe automatizací procesů

Benefits Benefits

Lepší sledovatelnost

Získejte rozsáhlejší analýzy a porozumějte kritickým místům a personálním datům

Benefits Benefits

Dosažení souladu s předpisy

Posilte zabezpečení centralizací úložiště údajů zaměstnanců

Předvedení výkonu bezpapírového řešení

Demonstrating the power of going paperless with Canon’s HR Digitisation
Systém Správce personálních případů od společnosti Canon poskytl nástroje a funkce pro transformaci způsobu, jakým pracujeme.

Marco Trucchia

Personální ředitel, Canon Italy

Výzva

Tým personálního oddělení společnosti Canon Italy trávil příliš mnoho času a vydával příliš mnoho finančních prostředků v souvislosti se zpracováním papírových dokumentů, a chtěl proto nalézt rychlejší způsob, jak zpracovávat údaje zaměstnanců. Manuální zpracovávání záznamů pro 900 zaměstnanců nejenom odvádělo pozornost pracovníků od hodnotnějších úkolů, ale také vytvořilo z personálního oddělení byrokratické nákladové středisko.

Demonstrating the power of going paperless with Canon’s HR Digitisation

Řešení

Společnost došla k závěru, že odpovědí na tento problém, je rychlý a flexibilní systém správy dokumentů Správce personálních případů od společnosti Canon, který umožňuje pracovníkům provádět správu údajů zaměstnanců digitálně.

HR Digitisation is a fast and flexible way to manage employee information digitally

Výhody

Převedení papírových záznamů do digitálního formátu zkrátilo dobu administrativní práce personálního oddělení o 15 %, a tím zvýšilo produktivitu a morálku. Analytické a bezpečnostní funkce systému poskytly týmu také větší kontrolu nad daty, která mu umožňuje udržovat záznamy v aktuálním stavu a plně v souladu s předpisy.

HR Digitisation’s analytic and security features gave the team more control over its data

Prozkoumejte, jak může řešení Digitalizace personálního oddělení transformovat vaši firmu.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to funguje

Šetřete čas a finanční prostředky pomocí našich inovativních nástrojů pro digitální HR

Související řešení

Prozkoumat podrobněji