Výkon, který očekáváte od značky Canon,
ale nabídka, kterou jste nečekali

PODMÍNKY AKCE

1. ORGANIZÁTOR
Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („Canon“).

2. O PROPAGAČNÍ AKCI
2.1. Účastníci
2.1.1. Všem účastníkům musí být alespoň 18 let.
Distributoři a prodejci se akce nemohou zúčastnit, a to ani jménem svých zákazníků.
2.1.2. U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.
2.2. Produkty, území, dárky a období propagační akce
2.2.1. Tato propagační akce se vztahuje pouze na nákup fotoaparátu EOS 750D nebo EOS 760D a libovolného z vybraných objektivů uvedených níže (souhrnně „produkty propagační akce“):

Objektivy této propagační akce

Částka, která bude vrácena

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

1 400 Kč

EF-S 10-18mm f/4-5.6 IS STM

1 000 Kč

EF 40mm f/2.8 STM

1 000 Kč

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

1 400 Kč

2.2.2. Oprávněné období pro nákup produktů propagační akce je mezi 23. 4. 2015 a 31. 1. 2016 včetně („období propagační akce“).
2.2.3. Všechny produkty propagační akce musí být zakoupeny od prodejců z některé z následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie; nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou v některé z výše jmenovaných zemí („území propagační akce“).
2.2.4. Vrácení peněz za objektivy z akčního výběru lze požadovat pouze v případě, že daný objektiv byl dokoupen k libovolné standardní sadě fotoaparátu.

Standardní sady jsou následující:
EOS 750D, pouze tělo;
EOS 750D + EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS STM;
EOS 750D + EF-S 18–135 mm f/3,5–5,6 IS STM;

EOS 760D, pouze tělo;

Účastník, který zakoupil JEDEN fotoaparát EOS 750D nebo EOS 760D, může požadovat vrácení peněz pouze za JEDEN zakoupený objektiv. Tuto nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou.

Nároky firem nebo jednotlivců, kteří nakupují hromadně (více než 10 produktů propagační akce zakoupených v období propagační akce), NEJSOU způsobilé pro účast v této propagační akci.
2.2.5. Všechny produkty propagační akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon.
2.2.6. Všechny produkty propagační akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku. Tuto skutečnost si vždy ověřte u svého maloobchodního prodejce, abyste předešli případnému nedorozumění a zamítnutí žádosti. Více informací získáte v sekci Kde koupit.
2.2.7. Produkty propagační akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro propagační akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla propagační akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.

3. JAK SE ZÚČASTNIT
3.1. Chcete-li se zúčastnit propagační akce, musíte zakoupit produkty propagační akce (fotoaparát EOS 750D nebo EOS 760D s některým z vybraných objektivů) během období propagační akce A úspěšně podat svůj nárok online mezi 23. 4. 2015 a 28. 2. 2016 včetně.
3.2. Pro uplatnění nároku proveďte následující kroky:
(i) Správně vyplňte a odešlete online formulář žádosti (nezapomeňte vyplnit platné sériové číslo produktu apod.) na adrese canon.cz/lens-promo.
(ii) K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení produktu nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu (cena včetně DPH).
(iii) Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 296 335 619.
3.3. Po obdržení a ověření žádosti provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka. Bude se jednat o částku, která je stanovena v bodě 2.2.1. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.
3.4. Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku.
3.5. V případě, že účastník v žádosti nezvolí jednu z nabízených možností měny, společnost Canon mu měnu přidělí dle vlastního uvážení.
3.6. Společnost Canon nebude zpracovávat žádné nároky obdržené po skončení období propagační akce, které jsou podle jejího vlastního uvážení nekompletní nebo nečitelné. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.
3.7. Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.
3.8. Pokud jste plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit daň na vstupu.

4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
4.1. V maximální možné míře povolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo zranění jakékoli povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.
4.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto propagační akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.
4.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána.
Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

5. ÚDAJE
5.1. Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited, zaregistrovaná ve Velké Británii pod číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Velká Británie, jsou kontrolory údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů platných v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané účastníky v souvislosti s touto propagační akcí. Všechny osobní údaje budou zpracovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi její skupiny výhradně k administrativnímu zajištění této propagační akce včetně poskytnutí těchto údajů třetím stranám sjednaným pro administrativní úkony propagační akce nebo pro libovolné oprávněné marketingové účely. Pokud si účastníci nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti.

6. PRÁVO A JURISDIKCE
V míře povolené zákonem se budou tyto podmínky a případné spory vyplývající z těchto podmínek a propagační akce nebo s nimi související řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.
Jako spotřebitelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky neomezují vaše zákonná práva.