VÝKON, KTERÝ OČEKÁVÁTE OD ZNAČKY CANON.
A NABÍDKA, KTEROU JSTE NEČEKALI.

Kupte Canon EOS 7D Mark II a jakýkoli objektiv z této akční nabídky, a získejte zpět až 8 000 Kč.

SMLUVNÍ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE CANON LENS CASHBACK

1. ORGANIZÁTOR
Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („Canon“).

2. O PROPAGAČNÍ AKCI
2.1. Účastníci
2.1.1. Všem účastníkům musí být 18 let nebo více.
2.1.2. Distributoři a prodejci se akce nemohou zúčastnit a to ani jménem svých zákazníků.
2.1.3. U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

2.2. Propagační produkty, území a období
2.2.1. Tato akce platí pouze při nákupu těla fotoaparátu EOS 7D MARK II a kteréhokoliv z níže uvedených objektivů (souhrnně označovány jako „propagační produkty“):

Propagační objektivy

Částka, která bude vrácena

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

8 000 Kč

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

8 000 Kč

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

5 000 Kč

EF 70-200mm f/4L IS USM

5 000 Kč

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

3 000 Kč

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

3 000 Kč

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

3 000 Kč

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

3 000 Kč

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

2 000 Kč

2.2.2. Období, kdy vzniká nárok na nákup propagačních produktů, je od 04.02.2015 – 31.01.2016 včetně („doba trvání propagační akce“).
2.2.3. Všechny propagační produkty musí být zakoupeny od prodejců z některé z následujících zemí: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Nizozemsko, Francie, Finsko, Maďarsko, Německo, Itálie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Irsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Lucembursko; nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou v některé z výše jmenovaných zemí („oblast konání propagační akce“).
2.2.4. Účastník, který zakoupil JEDNO tělo fotoaparátu EOS 7D MARK II, může požadovat vrácení peněz pouze za JEDEN zakoupený objektiv. Tuto nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou.
Nároky firem nebo jednotlivců, kteří nakupují hromadně (více než 10 propagovaných produktů zakoupených v období propagační akce), NEJSOU způsobilé pro účast v této propagační akci.
2.2.5. Všechny propagační produkty musí být nové a originální produkty Canon. Pro tuto propagační akci nejsou způsobilé zakoupené produkty z druhé ruky, renovované, repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoliv porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon.
2.2.6. Všechny propagované produkty musí být dodány společností Canon Europa N.V. nebo společností skupiny Canon působící v zemích EHP, ve Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku. Vždy si to ověřte u svého maloobchodního prodejce, abyste předešli případnému nedorozumění a zamítnutí žádosti. Další informace najdete pomocí odkazu.
2.2.7. Propagační produkty vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro propagační akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla propagační akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.

3. Jak se zúčastnit
3.1. Aby se účastník mohl zúčastnit propagační akce, musí si zakoupit propagační produkty (jak tělo fotoaparátu EOS 7D MARK II, tak některý z vybraných objektivů) během období propagační akce a uplatnit svůj oprávněný nárok online v období od 04.02.2015 – 28.02.2016 včetně.
3.2. Pro nárokování proveďte následující:
(i) Správně vyplňte a odešlete online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu nebo produktů) na adrese canon.cz/lenscashback.
(ii) K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení produktu, nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu (cenu uveďte včetně DPH).
(iii) Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník nedostane do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonní podporu pro žádosti na čísle +420 296 335 619.
3.3. Po obdržení a ověření žádosti provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka. Bude se jednat o částku, která je stanovena v bodě 2.2.1. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.
3.4. Společnost Canon se bude snažit do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku provést platbu BACS.
3.5. V případě, že účastník v žádosti nezvolí jednu z nabízených možností měny, společnost Canon mu měnu přidělí dle vlastního uvážení.
3.6. Společnost Canon nebude zpracovávat žádné nároky obdržené po skončení období propagační akce, které jsou podle jejího vlastního uvážení nekompletní nebo nečitelné. Společnost Canon nijak nezodpovídá za zpožděné nebo neobdržené žádosti.
3.7. Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.
3.8. Pokud jste plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit daň na vstupu.

4. PRÁVNÍ OMEZENÍ
4.1. V maximální možné míře dovolené zákonem, nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této promo akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.
4.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto promo akci bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat účinky na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.
4.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky a/nebo účastníky, pokud má podezření, že je promo akce nějak zneužívána.
Rozhodnutí společnosti Canon týkající se promo akce jsou konečná a společnost o nich nebude vést další korespondenci.

5. DATA
5.1. Společnost Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited zaregistrovaná ve Spojeném království pod číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Spojené království jsou kontrolory údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů platných v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané účastníky v souvislosti s touto promo akcí. Všechny osobní údaje bude zpracovávat společnost Canon Europa N.V. a/nebo její společnosti skupiny výhradně pro účely správy této propagační akce včetně poskytování informací třetím stranám určeným ke správě této propagační akce a/nebo pro jakékoliv oprávněné marketingové účely. Pokud si účastníci nepřejí, aby jejich kontaktní informace byly použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými promo akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře.

6. PRÁVO A JURISDIKCE
V míře dovolené zákonem tyto podmínky a případné spory vyplývající z těchto podmínek promo akce nebo s nimi související se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.
Jako spotřebitelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky neomezují vaše zákonná práva.