CANON EUROPA N.V. PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE NA OBJEKTIVY

1. ORGANIZÁTOR

Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („Canon“).

2. INFORMACE O AKCI

2.1. Účastníci

2.1.1 Všichni účastníci musí být starší 18 let.

Distributoři a prodejci se akce nemohou zúčastnit, a to ani jménem svých zákazníků.

2.1.2 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

2.2. Produkty zahrnuté do akce, oblast a období

2.2.1 Společnost Canon může odebírat produkty ze seznamu akce nebo je na něj přidávat. Sledujte stránku akce, kde získáte aktuální informace o produktech zařazených do akce.

2.2.2 Tato nabídka je platná pouze do 31.března 2021. Oprávněné období od nákupu je 90 dní, u některých produktů se však oprávněné období od nákupu může lišit. Podrobnější informace naleznete na stránce akce. Nákupní období začíná datem nákupu těla fotoaparátu. Počáteční datum je původní datum na účtence.

2.2.3 Všechny produkty zařazené do akce musí být zakoupeny od prodejců z některé z následujících zemí: Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie; nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou v některé z výše jmenovaných zemí („území programu akce“).

2.2.4.1 Učastník akce, který zakoupí JEDNO tělo fotoaparátu před 31.březnem 2021, má nárok zažádat o cashback na JEDEN EF objektiv.

2.2.4.2 Účastník akce, který zakoupí JEDNO tělo fotoaparátu před 31. březnem 2021, má nárok zažádat o cashback na až TŘI RF objektivy.

Tuto akci lze kombinovat pouze s jednou (1) další místní akcí na vrácení peněz za objektiv.

Tuto akci nelze využít, pokud:

(i) ji chcete využít na produkty, které jsou již zahrnuté v balíčku

(ii) ji chcete využít ve spojení s akcí na dvojnásobné vrácení peněz na jeden z produktů v rámci propagační akce. (Dvojnásobné vrácení peněz je akce, v rámci které je u vybraných produktů možné získat nazpět dvojnásobné množství peněž v porovnání s dalšími produkty v akci)

(iii) objektiv jste zakoupili do 29. Ledna 2021 v online obchodě společnosti Canon. V případě, že jste fotoaparát pořídili v online obchodě Canon, ale objektiv u autorizovaného prodejce, stále budete moci této akce na vrácení peněz využít.

(iv) jste zaměstnancem společnosti Canon a využíváte zaměstnaneckou slevu v online obchodě společnosti Canon.

2.2.5 Všechny produkty zařazené do akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon.

2.2.6 Všechny produkty zařazené do akce musí být do zemí EU, Švýcarska, Lichtenštejnska nebo Velké Británie dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku, Lichtenštejnsku nebo Velké Británii. Tuto skutečnost si vždy ověřte u svého maloobchodního prodejce, abyste předešli případnému nedorozumění a zamítnutí žádosti. Pokud se chcete dozvědět více a zjistit, zda váš produkt odpovídá těmto podmínkám, klikněte na následující odkaz.

2.2.7 Produkty zařazené do akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, nebudou pro akci způsobilí. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.

3. Jak se zúčastnit

3.1 Chcete-li se zúčastnit propagační akce, musíte zakoupit produkty zařazené do akce A podat svůj nárok online podle platných podmínek. Nárok musí být podán maximálně do 30 dní po skončení oprávněného období.

3.2 Abyste uplatnili svůj nárok, proveďte následující kroky:

(i) Správně vyplňte a odešlete online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu nebo produktů atd.). * Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

(ii) K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení produktu nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu (cena včetně DPH).

(iii) Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti potvrzení nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +353 16 990 990.

3.3 Po obdržení a ověření žádosti provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka. Bude se jednat o částku, která je stanovena v bodě 2.2.1. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti, ani šekem.

3.4 Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku.

3.5 V případě, že účastník v žádosti nezvolí jednu z nabízených možností měny, společnost Canon mu měnu přidělí dle vlastního uvážení.

3.6 Společnost Canon nebude zpracovávat neúplné nebo neplatné nároky. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.

3.7 Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.

3.8 Pokud jste plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit daň na vstupu.

4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1. V maximální možné míře dovolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

4.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat účinky na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.

4.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána.

Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

5. ÚDAJE

5.1 Společnost Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited, zaregistrovaná ve Velké Británii pod číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Velká Británie, jsou kontrolory údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů platných v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané účastníky v souvislosti s touto propagační akcí. Všechny osobní údaje budou zpracovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi její skupiny výhradně k administrativnímu zajištění této propagační akce včetně poskytnutí těchto údajů třetím stranám sjednaným pro administrativní úkony propagační akce nebo pro libovolné oprávněné marketingové účely. Pokud si účastníci nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti.

6. PRÁVO A JURISDIKCE

Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve vašem jazyce a u vašich místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.