Funkce a výhody

Díky řadě výkonných a snadno použitelných funkcí už vytváření plakátů nemůže být snazší.

Features & Benefits

Funkce Auto Design

Funkce Auto Design je kombinací nástroje Dynamic Layout Engine, což je automatický nástroj pro rozvržení určující umístění prvků (například obrázků nebo textu), a integrovaných profesionálních funkcí pro návrh.

Funkce Design Check

Jakmile návrh svého plakátu kompletně dokončíte, software PosterArtist provede kontrolu a zajistí, aby se na výtisku nevyskytly žádné chyby návrhu.

Nastavení zabezpečení

V softwaru PosterArtist jsou nastavení zabezpečení součástí otevřených šablon, které zajišťují omezení pro šablony a ukázkové obrázky. V rámci softwaru PosterArtist můžete také provádět registraci šablon a obrázků.

Funkce Page Capture

Funkce Page Capture softwaru PosterArtist přináší flexibilní možnosti vkládání dokumentů aplikace Word, prezentací aplikace PowerPoint nebo tabulek s grafy aplikace Excel do plakátů.