Funkce Design Check

Jakmile návrh plakátu kompletně dokončíte podle svých představ, software PosterArtist provede kontrolu a zajistí, aby se na výtisku nevyskytly žádné chyby návrhu.

Funkce Design Check provede analýzu určitých aspektů hotového plakátu. Jedná se například o barevná schémata, překryvné objekty nebo velikost písma. Pokud objeví jakékoli problémy s návrhem, okamžitě uživatele upozorní.

Na panelu nástrojů vyberte ikonu funkce Design Check. Pokud po výběru ikony dojde ke zjištění problému, nebo pokud výsledný plakát nebude splňovat očekávání, zobrazí se na plakátu varovný symbol. Pokud funkce Design Check například zjistí, že text zasahuje do obrázku, nebo že jste použili více písem současně, zobrazí v příslušné oblasti varovný symbol. Pokud se na plakátu varovný symbol zobrazí, kliknutím na tento symbol zobrazíte podrobné vysvětlení varování a preventivní opatření pro daný problém.

Některé z problémů, které funkce Design Check detekuje:

– Nízké rozlišení obrázku
– Text zasahující do obrázku
– Objekt překrývající obrázek
– Příliš mnoho různých písem

spacer
					image
Funkce a výhody
Funkce Auto Design
Funkce Design Check
Funkce Page Capture
Nastavení zabezpečení