Nastavení zabezpečení

Software PosterArtist umožňuje nastavení zabezpečení, která jsou součástí otevřených šablon a poskytují omezení pro kreativní materiály. Do softwaru PosterArtist můžete zaregistrovat šablony a ukázkové obrázky, a mít tak pod kontrolou zabezpečení obsahu.

Použití obsahu lze omezit následujícím způsobem:
– Použití funkcí importu a exportu za účelem distribuce obsahu s připojenými omezeními.
– Nastavení omezení pro obrázky a šablony, jako je datum vypršení platnosti, v okamžiku registrace díla v softwaru PosterArtist.
– Pamatujte, že jakmile nastavení zabezpečení nebo omezení úprav použijete, nelze je po dobu platnosti vrátit zpět.

Nastavení zabezpečení je nezbytné použít například v případě, že se po nastaveném datu na použití obrázku vztahují zákonná práva.

Ikony označující omezení obsahu:
– Ikona hodin – Je nastavená doba platnosti.
– Ikona vypršení platnosti – Doba platnosti vypršela a obrázek je nyní z 50 % šedý
– Ikona X – Jsou nastavená omezení úprav.

spacer
					image
Funkce a výhody
Funkce Auto Design
Funkce Design Check
Funkce Page Capture
Nastavení zabezpečení