PR Contacts

PR kontakty společnosti Canon Sweden

V případě dotazů týkajících se médií prosím kontaktujte:

Přehled kontaktů tiskového centra:

Kontakt: Linn Kryss

Telefon: +46 739788510

E-mailová adresa: linn.kryss@canon.se


Kontakt PR pro oddělení B2B: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-mailová adresa: asa.tornquist@canon.se