Profily ICC pro tiskárny PIXMA Pro

Rozšiřte rozsah papírů podporovaných vaší profesionální fototiskárnou PIXMA instalací doplňkových profilů ICC. Tato nastavení tiskárny poskytují podporu pro mnoho oblíbených fotografických papírů testovaných a schválených společností Canon a umožňují zajistit přesnou shodu barev na obrazovce a papíru.


Instalace profilů ICC

Profily ICC pro papíry Canon se instalují společně s ovladačem tiskárny. Chcete-li nainstalovat doplňkové profily pro další oblíbené fotografické papíry testované a schválené společností Canon, stáhněte si balíček profilů ICC pro vaši tiskárnu z jednoho z níže uvedených odkazů:

PRO-1 Windows Mac
PRO-10 Windows Mac
PRO-100 Windows Mac

Profily nainstalujte provedením postupu pro používaný operační systém:

Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na stažený profil ICC a v nabídce vyberte položku Install Profile (Instalovat profil).

Mac: Zkopírujte profily ICC do složky Profiles, která se nachází ve složce Finder / Go / Computer / [pevný disk] / Library / ColorSync.

Tisk s profily ICC

Doplňkové profily ICC lze vybrat v ovladači tiskárny, modulu plug-in Print Studio Pro a také v dalších profesionálních aplikacích pro práci s fotografiemi. Ke snadnému dosažení výtisků fotografií profesionální kvality použijte modul plug-in Print Studio Pro, který se bez problémů integruje s aplikacemi řady Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements) a také aplikací Canon Digital Photo Professional.

Typ média

Vyberte používaný typ papíru

V oblasti Media Type (Typ média) vyberte buď název papíru pro fotografické papíry od společnosti Canon, nebo typ papíru pro jiné papíry, tj. Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír), Other Fine Art Paper (Jiný umělecký papír) nebo Canvas (Plátno). Správné nastavení položky Media Type (Typ média) pro jednotlivé schválené papíry je uvedeno v tabulce podporovaných papírů pro příslušnou tiskárnu (viz správná karta) a také v příručce obsažené v balíčku profilů ICC.

Správa barev

Zvolte správný profil ICC

  1. V seznamu Colour Mode (Režim barev) nastavte možnost Use ICC Profile (Použít profil ICC).

  2. V seznamu Printer Profile (Profil tiskárny) nastavte možnost Auto (Automaticky) pro papíry Canon nebo v něm vyberte nainstalovaný profil ICC odpovídající zvolenému papíru.

  3. V seznamu Rendering Intent (Vykreslení) zvolte preferovaný způsob vykreslení. Doporučené nastavení pro dosažení nejlepší možné shody barev na obrazovce a výtisku je Perceptual (Percepční).

Zdroj papíru

V závislosti na typu, gramáži a tloušťce papíru by měl být papír vložen do automatického zadního zásobníku nebo ručního podavače na zadní straně tiskárny. Správná nastavení naleznete v tabulce podporovaných papírů pro příslušnou tiskárnu (viz správná karta) a také v příručce obsažené v balíčku profilů ICC.

Zadní zásobník

Automatický zadní zásobník, který je určen pro lesklé, pololesklé a matné papíry ve velikostech od 10 × 15 cm do A3+, se nachází na horní straně tiskárny a pojme najednou až 20 listů fotografického papíru.


Ruční podavač

Ruční podavač, který je určen pro silnější a těžší papíry a také pro papíry široké 356 mm (14"), se nachází na zadní straně tiskárny a pojme vždy pouze jeden list papíru nebo plátna.

Níže uvedené tabulky obsahují seznam oblíbených fotografických papírů, které byly testovány a schváleny pro použití s tiskárnou PIXMA PRO-1, a také nastavení typu média a zásobníku papíru pro tyto papíry. Profily ICC pro tyto papíry jsou obsaženy v balíčku, který je k dispozici ke stažení.

Canson Infinity

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Plátno Ruční podávání

Hahnemuhle

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Hahnemuhle William Turner 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle William Turner 190 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Zadní podavač
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Plátno Ruční podávání
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² Plátno Ruční podávání

ILFORD GALERIE

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač

Museo

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
MUSEO Silver Rag 300 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Pictaran

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
PICTRAN BARYTA Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
PICTRAN KYOKUSHI Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Pictorico

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
Pictorico PRO Photo Canvas Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač

MOAB & Somerset

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Somerset Enhanced Textured 225 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
MOAB Entrada Rag Natural 300 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
MOAB Entrada Rag Bright 300 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Plátno Ruční podávání

Brilliant

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Inkpress

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Inkpress Luster Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání

INNOVA

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
INNOVA Smooth Cotton High White 315 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání

Níže uvedené tabulky obsahují seznam oblíbených fotografických papírů, které byly testovány a schváleny pro použití s tiskárnou PIXMA PRO-10, a také nastavení typu média a zásobníku papíru pro tyto papíry. Profily ICC pro tyto papíry jsou obsaženy v balíčku, který je k dispozici ke stažení.

Canson Infinity

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Plátno Ruční podávání

Hahnemuhle

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle German Etching 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Plátno Ruční podávání
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m² Plátno Ruční podávání

ILFORD GALERIE

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač

Museo

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Museo Silver Rag 300 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Museo MAX 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání

Pictaran

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
PICTRAN BARYTA Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
PICTRAN KYOKUSHI Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Pictorico

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Zadní podavač
Pictorico PRO Photo Canvas Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Zadní podavač
Pictorico GEKKO Blue Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Zadní podavač

Moab

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Moab Entrada Rag Natural 300 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Moab Entrada Rag Natural 190 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Zadní podavač
Moab Entrada Rag Bright 300 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Moab Entrada Rag Bright 190 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Zadní podavač
Moab Lasal Photo Gloss 270 Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
Moab Colorado Fiber Satine 245 Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Plátno Ruční podávání

Brilliant

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Brilliant Supreme Lustre Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Inkpress

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Inkpress Luster Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání

Inova

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání

Níže uvedené tabulky obsahují seznam oblíbených fotografických papírů, které byly testovány a schváleny pro použití s tiskárnou PIXMA PRO-100, a také nastavení typu média a zásobníku papíru pro tyto papíry. Profily ICC pro tyto papíry jsou obsaženy v balíčku, který je k dispozici ke stažení.

Canson Infinity

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m² Plátno Ruční podávání

Hahnemuhle

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m² Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m² Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m² Plátno Ruční podávání
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m² Plátno Ruční podávání

ILFORD GALERIE

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač

Museo

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Museo Silver Rag 300 g/m² Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Museo MAX 250 g/m² Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání

Pictaran

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
PICTRAN BARYTA Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
PICTRAN KYOKUSHI Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Pictorico

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Zadní podavač
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Zadní podavač
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Zadní podavač
Pictorico PRO Photo Canvas Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Zadní podavač
Pictorico GEKKO Blue Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Zadní podavač

Moab

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Moab Entrada Rag Natural 300 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Moab Entrada Rag Natural 190 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Zadní podavač
Moab Entrada Rag Bright 300 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Ruční podávání
Moab Entrada Rag Bright 190 Other Fine Art Paper 1 (Jiný umělecký papír 1) Zadní podavač
Moab Lasal Photo Gloss 270 Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
Moab Colorado Fiber Satine 245 Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Plátno Ruční podávání

Brilliant

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Brilliant Supreme Lustre Other Glossy Paper (Wide Margins) (Jiný lesklý papír (široké okraje)) Ruční podávání

Inkpress

Název papíru Nastavení položky Media type (Typ média) Nastavení položky Paper Source (Zdroj papíru)
Inkpress Luster Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír) Ruční podávání