Print Studio Pro

Modul plug-in Print Studio Pro poskytuje dokonalé pracovní spojení mezi vaším snímkem a výsledným tištěným produktem. Tento jedinečný software je určen speciálně pro profesionální tiskárny PIXMA a umožňuje pohodlně dosahovat profesionální kvality tisku fotografií.

psp-banner

Kompatibilní tiskárny:

Instalace

Modul plug-in Print Studio Pro je během instalace softwaru PIXMA Pro automaticky přidružen ke kompatibilním fotografickým aplikacím. Nejnovější verzi tohoto modulu pro současné tiskárny PIXMA Pro a předchozí řady Pro9000MkII a Pro9500MkII lze stáhnout z příslušných stránek podpory.

Spouštění modulu plug-in Print Studio Pro

Modul plug-in Print Studio Pro spustíte otevřením jednoho nebo více obrázků určených k tisku v aplikaci Adobe Photoshop, Photoshop Elements nebo Lightroom. Používáte-li program Digital Photo Professional od společnosti Canon, stačí jen obrázky vybrat ve složce.

ps.png

Adobe Photoshop®

Nabídka
File (Soubor).
>
Klepněte na položku Automate (Automaticky). >
Vyberte položku Canon Print Studio Pro...

pse.png

Adobe Photoshop Elements®

Nabídka
File (Soubor).
>
Klepněte na položku Automation Tools (Nástroje automatizace). >
Vyberte položku Canon Print Studio Pro...

lr.png

Adobe Lightroom®

Nabídka
File (Soubor).
>
Klepněte na položku Plug-in Extras (Doplňky modulů plug-in). >
Vyberte položku Canon Print Studio Pro...

dpp.png

Canon Digital Photo Professional

Nabídka File (Soubor). >
Klepněte na položku Plug-in printing (Tisk pomocí modulů plug-in). >
Vyberte položku Print with Print Studio Pro (Tisk pomocí modulu Print Studio Pro).

Rozvržení hlavní obrazovky

Modul plug-in Print Studio Pro přináší různé tiskové funkce prostřednictvím jedné snadno ovladatelné obrazovky. Na této obrazovce můžete vybrat typ a velikost papíru a nastavit správu barev i správný barevný tón obrázků před tiskem. Funkce živého náhledu zobrazí vybraný barevný tón a okraje, díky čemuž budou konečné výsledky odpovídat vašim představám.

main screen
PSP logo

(1) Živý náhled vybraného obrázku
(2) Nástroje pro ořezávání a otáčení vybraných obrázků
(3) Náhledy všech otevřených i vybraných obrázků
(4) Oblast pro ukládání a výběr oblíbených nastavení
(5) Oblast nastavení tisku (typ papíru, rozvržení a správa barev)
(6) Tlačítko Tisk s nastavením počtu kopií

Klíčová nastavení tisku

V oblasti nastavení tisku modulu plug-in Print Studio Pro můžete upravovat tři klíčová nastavení tisku fotografií: typ a velikost papíru, rozvržení obrázku na papíře a správu barev (tj. profily ICC).

media type

Nastavení papíru

V části Media Type (Typ média) vyberte buď název papíru v případě fotografických papírů Canon, nebo typ papíru v případě ostatních papírů, tj. Other Glossy Paper (Jiný lesklý papír), Other Fine Art Paper (Jiný umělecký papír) nebo Canvas (Plátno).

Vyberte správný formát papíru a příslušný zásobník papíru, tj. Rear Tray (Zadní zásobník) nebo Manual Feed (Ruční podávání). Lesklé a matné papíry se obvykle vkládají do automatického zadního zásobníku, zatímco silnější papíry s vyšší gramáží se vkládají do ručního podavače.

Nastavení rozvržení obrázku

V této nabídce naleznete přednastavená rozvržení, jakými jsou například tisk bez okrajů nebo s okraji či tisk 2 nebo 4 obrázků na jeden list. Při tisku s okraji můžete velikost obrázku nastavit přetáhnutím jeho rohů v náhledovém okně nebo zadáním přesné velikosti obrázku nebo okrajů v milimetrech v nabídce rozložení.

Obrázek můžete pomocí nabídky zarovnání snadno na papíru vystředit. A chcete-li si vlastní rozvržení uložit pro příště, lze jej kliknutím na tlačítko plus přidat na seznam.

Layout
profile 2

Správa barev

Fotografie vytisknuté pomocí profesionálních fototiskáren PIXMA vypadají téměř stejně jako při náhledu na obrazovce.

Nejlepších výsledků dosáhnete nastavením režimu barev na profil ICC (pro papíry Canon nastavte profil tiskárny na možnost Auto (Automaticky), zatímco pro ostatní papíry vyberte příslušný profil ICC). Způsob vykreslení je třeba nastavit na možnost Perceptual (Percepční).

Další nastavení

Modul plug-in Print Studio Pro disponuje dalšími funkcemi, které umožňují dosahovat výsledků odpovídajících vašim kreativním nápadům. Můžete k fotografiím přidat text, nastavit černobílý režim fotografií, ukládat oblíbená nastavení a využívat mnohé další funkce.

Černobílý tisk a průhledná povrchová úprava

Režim Print Black and White Photo (Tisk černobílé fotografie) umožňuje převádět barevné fotografie na černobílé, popř. vytvářet přirozenější černobílé fotografie ze stávajících černobílých snímků.

Výběrem možnosti Clear coat the entire page (Průhledná povrchová úprava na celé stránce) se na celou stránku aplikuje bezbarvý inkoust Chroma Optimiser (je-li to možné) a dojde ke zvýraznění lesku. Ve výchozím nastavení je bezbarvý inkoust nanášen pouze na oblasti pokryté barevnými inkousty.

Black & White
text printing

Přidávání textu k fotografiím

V nastavení textu (součást nastavení rozvržení) lze přidat vlastní záhlaví, zápatí, číslo stránky či informace o autorských právech nebo snímku (jsou-li dostupné v obrazových datech).

U textu lze přizpůsobit typ písma, velikost i barvu. U většiny nastavení textu je třeba použít rozvržení s okraji.

Korekce snímků

Při tisku černobílých snímků lze snadno jediným klepnutím nastavit jejich tón na chladnější nebo teplejší. Barevné obrázky lze upravit ve všech barevných směrech.

Funkce tisku vzorků umožňuje vytisknout list s miniaturami snímku s upraveným barevným směrem, jasem či kontrastem.

Corrections

Doporučené podmínky zobrazení pro obrazovky při tisku se sladěním barev:

Nastavení obrazovky
Barevná teplota D50 (5 000 K)
Svítivost: 120 cd/m2
Gama korekce: 2,2

Okolní světlo:
Fluorescenční zářivky D50 určené k hodnocení barev (barevná teplota: 5 000 K a vysoce kvalitní podání barev)
Jas při prohlížení vytisknutých materiálů: 500 lx ± 125 lx