Program recyklace inkoustových kazet Canon – podmínky

Vaše účast v programu recyklace inkoustových kazet Canon a jeho využívání, a poskytování odpovídajících služeb společností Canon, se řídí těmito podmínkami, na které se vztahují Podmínky použití. Obecné zřeknutí se práv je součástí těchto podmínek a tvoří jejich nedílnou součást. Obecné zřeknutí se práv lze vytisknout a získat klepnutím na výše uvedený odkaz, nebo pomocí odkazu ve spodní části webových stránek společnosti Canon.

Na rozdíl od výše zmíněných platných Podmínek použití společnost Canon nepoužije vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s programem recyklace tonerových kazet Canon k marketingovým účelům nebo zasílání informací o jiných produktech a službách.

Upozorňujeme, že program recyklace inkoustových kazet Canon můžete využívat pouze pro vracení prázdných originálních inkoustových kazet Canon. V případě porušení jakéhokoli ustanovení v těchto podmínkách, bez ohledu na další práva společnosti Canon, má společnost Canon právo odmítnout jakoukoli další účast v programu recyklace inkoustových kazet Canon a jeho využívání a společnost Canon může okamžitě zastavit poskytování příslušných služeb. Společnost Canon si navíc vyhrazuje právo požadovat náhradu v případě porušení jakékoli z těchto podmínek.

spacer
					image
Recyklace kazet
Formulář
Obchodní podmínky
Přijímané kazety
FAQ
Zpětná vazba