Capture Perfect

Capture-Perfect

Dokonalá lehkost

DR skenery Canon jsou spojené se softwarem CapturePerfect, který zjednodušuje skenování, ukladání, sdílení a tisk dokumentů.
Stiskem jednoho tlačítka skenujte přímo do e-mailu, formátu PDF, souboru nebo prezentace. Vytvořte registr rutinních zakázek. Upravte, přetvořte a řiďte soubory bez jakékoliv námahy. Užijte si jednoduchost od začátku do konce.

Dokonalá kvalita

Software CapturePerfect výrazně zvyšuje kvalitu obrázků. Konečný výsledek je, že vaše digitální dokumenty často vypadají lípe, než originály. Udělejte i z toho nejsvětlejšího textu čitelný. Získejte lahodnou a ostrou grafiku. Odstraňte barvy pro přesné OCR  čtení. Otočte obrázky. Skenujte neroztříděné dokumenty bez toho, aby byly zešikmené. Vždy očekávejte dokonalou kvalitu.

Dokonalá produktivita

Software CapturePerfect zrychlí vaše skenování, čím vám ušetří čas, sníží pracovní náklady a poradí si i s ostatními důležitými úlohami. Získejte přínosy z vysocevýkonného skenování v plné rychlosti… profesionálním, bezproblémovým způsobem.

Do široké škály snadno používatelných prvků softwaru CapturePerfect patří:

• Skenování do PDF
• Skenování do pošty
• Skenování do tisku
• Skenování do prezentace
• Skenování do souboru
• Skenování do tiskárny
• Multi Window
• Zlepšení textu
• Zahlazení
• Odstranění zešikmení
• Pěedběžný sken
• Otáčení obrázků
• Výpadek barvy
• OCR