Můj balíček Easy Service Plan

Děkujeme vám, že jste si zakoupili balíček Easy Service Plan. Přečtěte si plné znění podmínek a ujednání a zaregistrujte balíček plánu do 90 dnů od data zakoupení produktu.

Registrace a podpora

Postup vyžádání servisu nebo podpory pro produkt

Kontakt na servisní oddělení:

i-SENSYS: (+420) 296 335 619
imageFORMULA: (+420 ) 225 280 200
imageRUNNER: (+420 ) 225 280 200
imagePROGRAF:(+420 ) 225 280 200
Řada WG7500: (+420 ) 225 280 200


Provozní doba:

9:00 až 17:00 (pondělí až pátek)

Ve dnech pracovního volna ve Velké Británii není technická podpora dostupná.


Uvědomte si, že tato čísla jsou určena pouze pro podporu související s vaším produktem.

K poskytnutí co nejrychlejší pomoci budete požádáni o:

  • Poskytnutí modelu produktu a sériového čísla
  • Poskytnutí srozumitelného popisu závady a provedení jakékoli diagnostiky na požádání
  • Splnění jakýchkoli přiměřených pokynů od zástupce společnosti Canon nebo autorizovaného poskytovatele služeb