Můj balíček Easy Service Plan

Děkujeme vám, že jste si zakoupili balíček Easy Service Plan. Přečtěte si plné znění podmínek a ujednání a zaregistrujte balíček plánu do 90 dnů od data zakoupení produktu.

Můj balíček Easy Service Plan

Postup vyžádání servisu nebo podpory pro produkt

Kontakt na servisní oddělení: 


i-SENSYS: (+420) 296 335 619

imageFORMULA: (+420 ) 225 280 200

imageRUNNER: (+420 ) 225 280 200

imagePROGRAF:(+420 ) 225 280 200

Řada WG7500: (+420 ) 225 280 200Provozní doba: 


9:00 až 17:00 (pondělí až pátek)

Ve dnech pracovního volna ve Velké Británii není technická podpora dostupná.


Uvědomte si, že tato čísla jsou určena pouze pro podporu související s vaším produktem.


K poskytnutí co nejrychlejší pomoci budete požádáni o:
- Poskytnutí modelu produktu a sériového čísla
- Poskytnutí srozumitelného popisu závady a provedení jakékoli diagnostiky na požádání
- Splnění jakýchkoli přiměřených pokynů od zástupce společnosti Canon nebo autorizovaného poskytovatele služeb