Avantech Scan2x
Specifikace

Podrobné specifikace

Obecné informace

Název softwaru

Scan2x

Verze softwaru

V2

Typ softwaru

Skenování, vytváření prohledávatelných PDF, uspořádání souborů

Jazyky rozhraní

Angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, arabština, ruština

Funkce skenování

Metody skenování

Automatizované skenování jedním dotykem pomocí tlačítek úloh

Skenovací strana

Jednostranně, oboustranně, bez prázdných stránek

Vstup dokumentu

Skenery USB kompatibilní se systémem TWAIN, ScanFront 400[5], imageRUNNER Advance (třetí generace), dokumenty ve sdílení souborů a sledovanými složkami

Cíl výstupu souboru

Sdílení souborů[2], e-mail, tiskárna, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, webová služba, S/FTP, databáze, pracovní postup[3]

Typy souborů pro výstup

PDF, PDF/A, TIFF, vícestránkový TIFF, JPEG, PNG. XML, CSV pro metadata.

Funkce OCR

Ano (vytváření souborů PDF s možností vyhledávání a úprav), za použití technologie IRIS iDRS

Podpora OCR

138 jazyků včetně jazyků zapisovaných cyrilicí, arabština, OCR/A a B

Typy souborů indexu

Pro jednotlivé stránky / pro dokument / pro dávky

Formáty souborů indexu

XML, CSV a JSON

Oddělení dávek

Počitadlo, čárový kód 1D/2D, kód opravy, zónové OCR, prázdná stránka, přední stránka, zadní stránka

Funkce optického rozpoznání značky (OMR)

Ano (čtení testovacích archů[4], dotazníky, podpisy, razítka)

Komprese dokumentu (pouze výstup PDF)

Ano (až 50násobné zmenšení velikosti souboru prostřednictvím technologie IRIS iHQC

Zpracování naskenovaného obrazu

Ano (odstranění skvrnek, odstranění šumu, čárový kód 1D/2D / překrytí textu, selektivní korekce barev)

Připraveno na GDPR

Ano (pracovní postupy výstupu skenování, redakce části obrazu, ověřování, audit)

Propojení s externími aplikacemi

Ano (prostřednictvím webových služeb, databázové dotazy)

Pas/průkaz totožnosti/bankovní šeky

Ano (všechny dokumenty s ID odpovídají standardu ICAO 9303)

Funkce pro dodržování předpisů

Ano (úplný audit činnosti, zabezpečení, File Verifier[1], automatizace pracovního postupu[3])

Automatické rozpoznávání dokumentů

Ano, prostřednictvím textového obsahu a otisku prstu pro dokument

Extrahování položky řádku faktury

Ano, se zasíláním do tabulky dat, CSV a webové služby (REST, SOAP)

Konfigurační nástroj

Metoda správy

Pro jednotlivé zařízení nebo centrální konfigurace (všechna zařízení)

Nastavení přístupu

Pro uživatele/pro skupinu (Active Directory™ nebo interní skupina)

Zabezpečení

Ano (integrace Active Directory™, interní seznam uživatelů)

Nastavení prostředí

Automatické odhlášení, automatické vypnutí

Uživatel je automaticky odhlášen po předem definované době nečinnosti, vypnutí systému po pracovní době (možnost konfigurace)

Zálohovat/obnovit

Centralizovaná databáze konfigurace/auditu (SQL, Oracle) se lokálně zaznamenává do vyrovnávací paměti v rámci funkcí tolerance sítě vůči chybám

Kompatibilita

Podpora operačního systému

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 nebo novější
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 nebo novější

[1] File Verifier – zařízení Scan2x zaznamenává šifrovaný digitální podpis pro každý dokument skenovaný do jeho centrální databáze. To umožňuje oprávněným uživatelům ověřit, zda jejich řešení Scan2x naskenovalo určitý soubor či nikoliv, a vyvolat metadata předlohy uložená s dokumentem.

[2] Výstup sdílení souborů – s využitím metadat k určení podsložek k ukládání dokumentů, tuto možnost lze využít u rozhraní s cloudovými službami, jako je Dropbox™, OneDrive™ a starší aplikace.

[3] Pracovní postup – funkce pracovního postupu Scan2x umožňuje výstup skenování automaticky směrovat do dalších úloh v pořadí k dalšímu zpracování na základě hodnot metadat. Velmi praktické u upomínek a upozornění, redakce údajů pro splnění GDPR a automatizace pracovních postupů v podniku.

[4] OMR – nástroj pro analýzu testovacích archů s výběrem z více možností umožňuje automaticky zaznamenávat výsledky testů se zpracováním výjimek a kompilací výsledků do jednoho souboru aplikace Microsoft Excel™.

[5] ScanFront 400 – Ke spuštění webového rozhraní ScanFront 400 a zpracování obrazu je zapotřebí nededikovaný webový server Windows™ IIS. Na jednom webovém serveru může běžet až deset licencí ScanFront 400.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.