Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

imagePRESS

Sériové číslo vaší tiskárny imagePRESS se skládá z 8 alfanumerických znaků.
Sériové číslo zjistíte pomocí tlačítka [123] nebo je naleznete vytištěné na štítku na zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

• Použití tlačítka [123]:

Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

1. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko [123] zvýrazněné na obrázku níže.

2. V závislosti na typu zařízení bude sériové číslo zobrazeno na první obrazovce

nebo se zobrazí poté, co zvolíte možnost [Check Device Configuration/Zkontrolovat konfiguraci zařízení] a klepnete na tlačítko [OK].


• Umístění na zařízení:

Sériové číslo je vytištěno na štítku na zadní straně zařízení v blízkosti napájecího kabelu.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback