Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

imagePROGRAF

Struktura sériového čísla zařízení imagePROGRAF se liší podle typu produktové řady. Níže vyberte produktovou řadu a zjistěte informace o struktuře a umístění sériového čísla produktu.

 


Řada imagePROGRAF PRO / TX / TZ / GP-2000/4000

Sériové číslo vaší tiskárny imagePROGRAF PRO se skládá z 9 alfanumerických znaků.

Naleznete je v nabídce nebo vytištěné na nálepce na zadní straně zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.

• Použití nabídky:

Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

1. Přejeďte prstem po ovládacím panelu.

2. Vyberte položku [Printer Information] (Informace o tiskárně).

3. Vyberte položku [System information] (Systémové informace)

4. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže:


• Umístění na zařízení:

Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení. 


Řada imagePROGRAF TM / TA / GP-200/300

Sériové číslo tiskárny imagePROGRAF TM /TA /GP se skládá z 9 alfanumerických znaků.

Na tiskárně jsou dvě místa, kde lze sériové číslo nalézt. Jedním je nabídka ovládacího panelu tiskárny a druhým je štítek na zadní straně tiskárny. Pokyny pro přístup do ovládacího panelu tiskárny a ke štítku na zadní straně tiskárny jsou uvedeny níže.

Přístup do ovládacího panelu tiskárny

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu ozubeného kolečka (Nastavení).

2. Klepněte na položku [Printer information/Informace o tiskárně].

3. Klepněte na položku [System information/Systémové informace].

4. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže:


Odečet sériového čísla ze štítku na zadní straně tiskárny

• Location on the machine (Umístění na zařízení):

Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení. 


Řada imagePROGRAF TC

Sériové číslo tiskárny imagePROGRAF TC se skládá z 9 alfanumerických znaků.

Na tiskárně jsou dvě místa, kde lze sériové číslo nalézt. Jedním je nabídka ovládacího panelu tiskárny a druhým je štítek na zadní straně tiskárny. Pokyny pro přístup do ovládacího panelu tiskárny a ke štítku na zadní straně tiskárny jsou uvedeny níže.

Přístup do ovládacího panelu tiskárny

1. Na domovské obrazovce klepněte na informační ikonu.

2. Klepněte na položku [System information/Systémové informace].

3. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže.


Odečet sériového čísla ze štítku na zadní straně tiskárny

• Location on the machine (Umístění na zařízení):

Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení. 


Řada imagePROGRAF iPF

Sériové číslo vaší tiskárny imagePROGRAF iPF se skládá z 8 alfanumerických znaků.

Naleznete je v nabídce nebo vytištěné na nálepce na zadní straně zařízení, jak je vysvětleno v pokynech níže.


• Použití nabídky:

Abyste zjistili sériové číslo, postupujte podle pokynů níže:

1. Stiskněte tlačítko [Menu/Nabídka].

2. Na obrazovce „Výběr karty“ (Tab Selection) ovládacích panelů (Control Panel) stiskněte šipku vlevo nebo vpravo a zvolte kartu [Settings/Adj./Nastavení/Úpr.].


3. Poté zvolte možnost [Printer Info/Informace o tiskárně] a stiskněte [OK].


4. Zvolte možnost [System Info/Systémové informace] a stiskněte [OK].


5. Sériové číslo se zobrazí, jak je znázorněno na obrázku níže.

  • Umístění na zařízení:

Sériové číslo je vytištěno na nálepce na zadní straně zařízení.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback