Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

i-SENSYS

Složení sériového čísla zařízení i-SENSYS se liší v závislosti na typu modelu. Vysvětlení naleznete níže:

– Pokud váš produkt disponuje pouze funkcí tisku, sériové číslo se bude skládat z 10 znaků a bude obsahovat 4 písmena a 6 číslic, např. XXXX-000000.

– Pokud váš produkt disponuje funkcí tisku a kopírování, skenování nebo faxování, sériové číslo se bude skládat z 8 znaků a bude obsahovat 3 písmena a 5 číslic, např. XXX-00000.

Sériové číslo je vždy vytištěno na nálepce, kterou naleznete na zadní straně zařízení nebo, v případě některých modelů, uvnitř zařízení.

Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže:Mohlo by se vám hodit...

Feedback