Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

Síťové kamery

Sériové číslo je umístěno na spodní části produktu v poli označeném jako „serial number“ (sériové číslo). Jak je znázorněno na obrázku níže, sériové číslo se nachází v místě, které je označeno červeným pruhem:

Mohlo by se vám hodit...

Feedback