Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

Skenery imageFORMULA

Sériové číslo vašeho skeneru imageFORMULA obsahuje 8 znaků a skládá se ze 2 písmen a 6 číslic, např. XX000000. Tento text je vytištěn na nálepce, která se nachází na zadní nebo spodní straně skeneru.

Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže:

image015.jpg
image017

Feedback

Prosím pomozte nám zlepšit naše servisní služby, tím že vyplníte krátký dotazník, na základě vašich zkušeností se stránkou podpory Canon.

Datum vydání Ne, děkuji