Hero image

Kde nalézt sériové číslo?

Umístění sériového čísla se liší u různých produktů od společnosti Canon. Sériové číslo je kombinací číslic a/nebo písmen bez mezer a speciálních znaků. Ignorujte jakékoliv číslice nebo písmena v závorkách.

Řady skenerů CanoScan a CanoScan LiDE

Sériové číslo skeneru CanoScan či CanoScan LiDE má délku 9 znaků a skládá se ze 4 písmen následovaných 5 číslicemi, např. XXXX00000. Na některých modelech se nachází text „Serial Number“ (Sériové číslo), na některých pak pouze písmena „S/N“. Tento text je vytištěn na nálepce, která se nachází na zadní nebo spodní straně skeneru.

Příklady možných umístění sériového čísla jsou znázorněny na obrázcích níže:


Feedback