Síťové kamery Canon – Informace o záruce

Na veškeré síťové kamery Canon určené pro Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech je poskytována záruka na síťové kamery společnosti Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového produktu vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení).

Záruka na síťové kamery se skládá z nabídek různých služeb a nabídka, která platí pro vás, závisí na době a místě zakoupení produktu a modelu zakoupeného produktu. Nabídky služeb jsou následující:

  • • 1roční záruka na základě předání do servisního střediska
  • • 3letá záruka na základě předání do servisního střediska
  • • 3letá záruka s výměnou na místě

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením produktu jakémukoli autorizovanému poskytovateli servisních služeb pro síťové kamery Canon.

Bezplatné záruční služby je možné získat pouze na základě předložení originální faktury, stvrzenky nebo dokladu o zakoupení vystaveného koncovému uživateli. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout záruční služby, pokud není tato informace kompletní nebo pokud byla odstraněna či změněna po původním zakoupení produktu koncovým uživatelem.

Síťové kamery Canon – Časté otázky ohledně záruky


Otázka: Jaká záruka se vztahuje na síťové kamery Canon zakoupené v Evropě?

Odpověď: Na veškeré síťové kamery Canon určené pro Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech je poskytována záruka na síťové kamery společnosti Canon.

Záruka na síťové kamery se skládá z nabídek různých služeb a nabídka, která platí pro vás, závisí na době a místě zakoupení produktu a modelu zakoupeného produktu. Nabídky služeb jsou následující:

  • • 1roční záruka na základě předání do servisního střediska
  • • 3letá záruka na základě předání do servisního střediska
  • • 3letá záruka s výměnou na místě

Podívejte se na úplné podmínky a ustanovení této záruky.


Otázka: Jaké dokumenty jsou požadovány při uplatnění nároku na záruční opravu či výměnu síťové kamery?

Odpověď: Chcete-li požádat o záruční opravu nebo výměnu na místě na základě záruky na síťovou kameru, je vždy nezbytné, abyste vy (nebo systémový integrátor) poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt.


Otázka: Na můj produkt se vztahuje záruka na základě předání do servisního střediska, kam mám odeslat vadný produkt?

Odpověď: Pokud se na váš produkt vztahuje 1roční nebo 3letá záruka na základě předání do servisního střediska, musíte produkt odeslat autorizovanému poskytovateli servisních služeb Canon a poskytnout doklad o zakoupení, aby bylo možné uplatnit reklamaci na základě záruky.


Otázka: Kdo může zahájit proces uplatnění záruky na síťovou kameru s výměnou na místě?

Odpověď: Proces může po zjištění závady na přístroji zahájit zákazník nebo jeho systémový integrátor. Náhradní produkt bude odeslán po diagnostice vadného produktu (podle úplných podmínek a ustanovení).


Otázka: Koho mohu kontaktovat při zahájení procesu uplatnění záruky na síťovou kameru s výměnou na místě, pokud má můj produkt poruchu?

Odpověď: Zákazníci nebo jejich systémový integrátor by měli kontaktovat příslušnou místní technickou podporu (odkaz na kartu Kontakty). Podporu první úrovně poskytuje společnost AXIS Communications, která zaznamená veškeré relevantní informace (tj. podrobné informace o poruše) a provede šetření první úrovně za účelem nalezení možné příčiny závady. Pokud problém přetrvává, společnost AXIS Communications zajistí, aby technická podpora druhé úrovně společnosti Canon kontaktovala zákazníka nebo systémového integrátora. Pokud společnost Canon potvrdí diagnostiku poruchy a je vyžadována výměna produktu, bude zákazníkovi odeslán náhradní produkt se stejnými nebo vyššími specifikacemi.


Otázka: Jak dlouho trvá dodání náhradního produktu?

Odpověď: Náhradní produkt bude tam, kde je to možné, poskytnut následující den po potvrzení výměny jako nutné za předpokladu, že diagnostika poruchy je potvrzena do 11:00. Pokud je diagnostika poruchy potvrzena po 11:00, o víkendu nebo ve svátek, bude náhradní produkt poskytnut dva dny po potvrzení diagnostiky poruchy.


Otázka: Kam bude náhradní produkt doručen?

Odpověď: Náhradní produkty lze doručit buď systémovému integrátorovi nebo přímo zákazníkovi (v případě, že má zákazník dostatečné technické znalosti k provedení instalace).


Otázka: Co následuje po přijetí náhradního produktu?

Odpověď: Po přijetí náhradního produktu je systémový integrátor či zákazník zodpovědný za vrácení vadného produktu společnosti Canon. Přepravní štítky budou poskytnuty pro vrácení vadného produktu. Dále je třeba kontaktovat přepravní společnost a sjednat předání vadného přístroje do 5 dní. Za normálních podmínek hradí náklady na přepravu společnost Canon.


Otázka: Kdo nese odpovědnost za demontáž vadné síťové kamery a instalaci náhradního produktu?

Odpověď: Společnost Canon není zodpovědná za demontáž původního produktu ani instalaci náhradního produktu. Za tyto operace je odpovědný zákazník nebo jeho systémový integrátor.

Mohlo by se vám hodit...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obraťte se na naši podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

Register your product

Canon ID

Registrujte si svůj produkt a spravujte účet Canon ID

Locate A Repair Centre

Oprava

Vyhledejte servisní středisko a jiné užitečné informace týkající se našeho procesu oprav