Průvodce nastavením služby Google Cloud Print pro tiskárnu PIXMA MG4240

Požadavky pro tisk pomocí služby Google Cloud Print

 1. K registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print je třeba aktivní účet Google. K dokončení nastavení bude třeba příslušné uživatelské jméno a heslo. Pokud aktivní účet Google nemáte, navštivte registrační stránku účtů Google a podle pokynů na obrazovce vytvořte účet.

 2. K použití služby Google Cloud Print je třeba, aby tiskárna byla připojena k internetu. Informace o nastavení tohoto připojení naleznete v příručce pro bezdrátové připojení tiskárny PIXMA MG4240.

Pokyny pro registraci tiskárny a zrušení její registrace naleznete na kartách „Registrace tiskárny“ a „Zrušení registrace tiskárny“ níže.

Registrace tiskárny

Při registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print postupujte podle následujících pokynů.
 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k síti, potažmo k internetu.

 2. Stiskněte tlačítko [Home/Domů]  

  .
 3. Pomocí kláves se šipkami zobrazte nabídku [Web Service/Webové služby] a stiskem pravého funkčního tlačítka ji vyberte.
         
   
  (Funkční tlačítka se nachází pod displejem LCD.)

 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Web Service Setup/Nastavení webových služeb] a stiskněte tlačítko [OK].

 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Cloud Settings/Nastavení cloudu] a stiskněte tlačítko [OK].

 6. Jakmile se zobrazí položka [Google Cloud Print Setup/Nastavení služby Google Cloud Print], stiskněte tlačítko [OK].

 7. Po zobrazení položky [Register with Google Cloud Print/Registrace ve službě Google Cloud Print] stiskněte tlačítko [OK].

 8. Po zobrazení zprávy [Register this printer with Google Cloud Print?/Registrovat tiskárnu ve službě Google Cloud Print?] vyberte položku [Yes/Ano] a stiskněte tlačítko [OK].

 9. Vyberte jazyk nastavení tisku služby Google Cloud Print a stiskněte tlačítko [OK].

 10. Stisknutím tlačítka [OK] vytiskněte ověřovací stránku. Vložte do tiskárny list běžného papíru formátu A4.
  Ověřovací stránka se vytiskne a tiskárna vás požádá o potvrzení, zda tisk proběhl správně. Pokud ano, vyberte položku [<Yes>/<Ano>] a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud ne, výběrem položky [<No>/<Ne>] vytiskněte ověřovací stránku znovu.

 11. Na vytištěné ověřovací stránce se na níže zvýrazněném místě bude nacházet jedinečná adresa URL tiskárny. Tuto adresu zadejte do adresního řádku vašeho webového prohlížeče. Popřípadě můžete pomocí čtečky kódů QR smartphonu nebo tabletu načíst kód QR.


 12. K registraci tiskárny ve službě Google Cloud Print je třeba se přihlásit k účtu Google pomocí příslušné e-mailové adresy Google a hesla. Tento krok je třeba provést do 14 minut. Po uplynutí této doby bude třeba kroky 1 až 10 provést znovu. 


 13.  Po registraci tiskárny na serveru Google se na displeji tiskárny zobrazí následující zpráva: 
  [Registration with Google Cloud Print completed/Registrace ve službě Google Cloud Print dokončena]. 
  Email (E-mailová adresa) 
  <vaše e-mailová adresa>@gmail.com 
  Printer name (Název tiskárny) 
  [Canon MXxxx series_xxxxxx”]

  Registraci dokončíte stisknutím tlačítka [OK]
 14. Stisknutím tlačítka [Home/Domů] přejděte zpět na domovskou obrazovku.

Registrace je tímto dokončena. Nyní byste měli mít k dispozici možnost odesílat soubory k tisku do tiskárny PIXMA MG4240 pomocí služby Google Cloud Print. Pokud se při nastavení služby Google Cloud Print vyskytne problém, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Zrušení registrace tiskárny

Pokud již nechcete spolu s tiskárnou využívat službu Google Cloud Print, můžete registraci zařízení zrušit následovně:
 1. Přesvědčte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k síti, potažmo k internetu.

 2. Stiskněte tlačítko [Home/Domů]  

  .
 3. Pomocí kláves se šipkami zobrazte nabídku [Web Service/Webové služby] a stiskem pravého funkčního tlačítka ji vyberte.    
     
   
  (Funkční tlačítka se nachází pod displejem LCD.)

 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Web Service Setup/Nastavení webových služeb] a stiskněte tlačítko [OK].

 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku [Cloud Settings/Nastavení cloudu] a stiskněte tlačítko [OK].

 6. Jakmile se zobrazí položka [Google Cloud Print Setup/Nastavení služby Google Cloud Print], stiskněte tlačítko [OK].
   
 7. Vyberte položku [Delete from Google Cloud Print/Odstranit ze služby Google Cloud Print] a stiskněte tlačítko [OK].

 8. Po zobrazení zprávy [Unregister from Google Cloud Print?/Zrušit registraci ve službě Google Cloud Print?] vyberte položku [Yes/Ano] a stiskněte tlačítko [OK].

 9. Po zobrazení zprávy [Unregistered from Google Cloud Print/Registrace ve službě Google Cloud Print zrušena] stiskněte tlačítko [OK].

 10. Klepnutím na ikonu [Home/Domů]  přejděte zpět na domovskou obrazovku.


Zrušení registrace tiskárny PIXMA MG4240 ve službě Google Cloud Print by mělo být dokončeno.
Pokud se při zrušení registrace ve službě Google Cloud Print vyskytne problém, obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.