Evropská záruka na projektory společnosti Canon

Toto je komerční záruka pro koncové zákazníky nabízená společností Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“), určená pro ty koncové zákazníky, kteří si zakoupí projektory Canon pro vlastní použití, ale nevztahují se na ně práva spotřebitelů podle místních zákonů země, v níž jsou projektory zakoupeny.

Pokud jste spotřebitel, pak nemáte na tuto záruku nárok, vztahují se však na vás zákonná práva spotřebitelů na základě příslušné platné národní legislativy.

Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu a podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Tato Evropská záruka na projektory společnosti Canon se skládá z nabídek různých služeb. Nabídka, která platí pro vás, závisí na vaší lokalitě, modelu zakoupeného projektoru a době jeho zakoupení. Nabídky služeb jsou následující:


  • Záruka na základě předání do servisního střediska
  • Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Na projekty Canon určené k prodeji v Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ve Švýcarsku a Velké Británii a zakoupené v těchto zemích (dále jen „Oblast“) je poskytována Evropská záruka na projektory Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového projektoru vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení). Na rozšířenou záruku na projektory se službou zápůjčky se dále vztahují omezení podle oblastí a modelů. Podrobné informace naleznete v níže uvedené části o rozšířené záruce na projektory se službou zápůjčky.

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením projektoru jakémukoli autorizovanému servisnímu centru Canon.

Tato záruka bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a společnost Canon ani její dceřiné společnosti nebo jiní členové Evropské záruky na projektory nenesou odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tento produkt.

Dříve nabízené prodloužení záruky lampy na 3 roky bylo zrušeno a již není k dispozici. Více informací najdete na naší propagační stránce o projektorech.


Záruka na základě předání do servisního střediska

Na všechny projektory Canon určené k prodeji ve Švýcarsku a Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech se vztahuje nárok na bezplatnou podporu při předání do servisního střediska po dobu 3 let od data zakoupení (platí podmínky a ustanovení).

Pro následující modely však platí odlišné záruční doby, jak je níže uvedeno:


Model Záruční doba
XEED 4K600Z 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED 4K600STZ 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED 4K6020Z 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED 4K501ST 3 roky nebo 6 000 hodin*
XEED 4K5020Z 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED 4K6021Z 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED WUX7500 3 roky nebo 6 000 hodin*
XEED WUX7000Z  5 let nebo 12 000 hodin*
XEED WUX6700 3 roky nebo 6 000 hodin*
XEED WUX6600Z 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED WUX6500 3 roky nebo 6 000 hodin*
XEED WUX5800 3 roky nebo 6 000 hodin*
XEED WUX5800Z 5 let nebo 12 000 hodin*
XEED WUX500ST 3 roky nebo 6 000 hodin*
LX-MU500Z 5 let nebo 12 000 hodin*
LX-MH502Z 5 let nebo 12 000 hodin*
LV-HD420 3 roky nebo 6 000 hodin*
LV-X420 3 roky nebo 6 000 hodin*

*Platí skutečnost, která nastane dříve.


Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je nabízena během příslušné záruční doby vhodným projektorům XEED a LX (pouze ve způsobilých zemích), které byly zakoupeny do 30. listopadu 2021 (včetně).

Vybrané země, v nichž je dostupná rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je poskytována v následujících členských zemích Evropské záruky na projektory:

         
Rakousko Belgie Česká republika Dánsko  Estonsko
Finsko Francie Německo Maďarsko Irsko
Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Nizozemsko
Norsko Polsko Portugalsko Švýcarsko Slovensko
Španělsko Švédsko UK    

Vybrané modely, u nichž je dostupná rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky pokrývá následující modely:
Upozornění: Ze služby zápůjčky jsou vyloučeny veškeré modely na zakázku.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Veškerá zdravotnická provedení „Medical“ uvedených modelů

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z