Hero image

Oprava produktů

V této části najdete vše, co potřebujete vědět o odesílání produktu do opravy. Patří sem vyhledání autorizovaného servisního střediska, kroky pro sjednání opravy a výběr nejčastějších dotazů, které vám poskytnou odpovědi na vaše otázky.

Koronavirus

V součastné situaci je ochrana a starostlivost o naše zákazníky a zaměstnance naší nejvyšší prioritou. Naší práci tomu musíme přizpůsobit a děláme vše, co je v našich silách, abychom danou situaci zvládli co nejlépe a bez komplikací. 
 
Na základě těchto skutečností pracují servisní a opravárenská střediska společnosti Canon s menším počtem zaměstnanců a něktěří pracují z domova, aby omezili riziko infekce. V současné době by se do našich servisních a opravárenských center společnosti Canon mělo vše přednostně posílat doručovací  přepravní službou a nebo poštou. Abychom v případě potřeby mohli  našim zákazníkům nabídnout přiměřenou podporu, můžeme produkty přijmout i osobně, a to v souladu s nařízením vlády o odstupu. Doba oprav se momentálně může o něco prodloužit. Aktuálně nevíme, kdy se vrátíme k běžnému provozu.
 
Naši autorizovaní servisní partneři jsou vystaveni stejným komplikacím. Proto Vám doporučujeme než odešlete produkt na opravu do servisního střediska, spojte se se servisním partnerem pro bližší informace.
 
Některé kurýrní služby také mohou mít omezený provoz, a proto zvažte, zda je vaše oprava skutečně urgentní. Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti a děkujeme vám za pochopení a podporu, zatímco sledujeme situaci a snažíme se jí přizpůsobit. Naše telefonní linky a e-mailové adresy jsou stále kontrolovány, takže pokud vyžadujete asistenci, neváhejte a kontaktujte nás. Budeme vás informovat podle toho, jak se bude situace vyvíjet.
 
 

Pokyny pro čištění zařízení Canon s ohledem na COVID-19

 
V rámci naší stálé služby podpory se naši technici budou snažit důkladně vyčistit zařízení zákazníka, jakmile svou práci dokončí. 
Následně doporučujeme dodržovat pokyny pro čištění uvedené v návodu k zařízení. (Návody jsou k dispozici ke stažení na stránkách podpory společnosti Canon

Během současné situace související s nemocí COVID-19 mnoho zákazníků žádá o radu, jak co nejbezpečněji čistit místa na zařízeních, která nejčastěji podléhají dotykům. Společnost Canon proto doporučuje postupovat podle níže uvedených pokynů pro čištění. 

Upozornění: Tyto pokyny pro čištění nezaručují odstranění koronaviru z vašich zařízení. Účinnost čisticích prostředků na bázi alkoholu byste si měli ověřit u výrobce. 

  • Zařízení řádně vypněte a před čištěním jej odpojte z elektrické sítě.
  • K dezinfekci použijte jemný hadřík navlhčený čisticím prostředkem. Otřete části zařízení, kterých se mohou uživatelé dotýkat, jako jsou například číselná tlačítka na ovládacích panelech, dotykové obrazovky, kryty a rukojeti.
  • Nikdy nerozprašujte alkohol ani jiné dezinfekční prostředky přímo na místa, kudy by se mohly dostat do zařízení. Takovými místy jsou například kraje dotykových obrazovek a numerická tlačítka. Dbejte na to, aby na tato místa nic neukáplo.
  • V závislosti na použitém alkoholu a čisticí metodě může dojít ke změně či ztrátě barvy povrchu tiskárny. Na funkci samotné tiskárny se to však neprojeví.
  • Upozorňujeme, že některé komerční produkty, jako jsou vlhčené ubrousky, nemusí obsahovat alkohol, a proto jejich použití nedoporučujeme.
  • Společnost Canon nedoporučuje přímo některou ze značek či výrobců čisticích prostředků na bázi alkoholu. Doporučuje se však použít čisticí prostředek, který obsahuje alespoň 60 % alkoholu. Upozorňujeme, že alkohol je hořlavina, a proto jej nesmíte nikdy používat v blízkosti ohně.
  • Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu na obrazové snímače fotoaparátů, kamer a videoobjektivů, neboť může dojít k poškození jejich povrstvení.

Servisní střediska

Vyberte svůj produkt pomocí vyhledávacích filtrů, které vám pomohou najít správné autorizované servisní středisko pro opravu vašeho produktu Canon.

Poté můžete produkt přímo dopravit do autorizovaného servisního střediska nebo zařídit jeho doručení. Více informací najdete v části o procesu oprav.Upozornění – v závislosti na vaší zemi můžete mít nárok na záruční servisní služby v místě instalace, pokud vlastníte zařízení imageRUNNER C1225iF, PIXMA PRO-1, imagePROGRAF PRO-1000 nebo vybrané tiskárny MAXIFY či i-SENSYS. Pokud je vaše tiskárna kryta Evropským záručním systémem (EWS), nejprve zkontrolujte dostupnost a, pokud máte nárok, přímo nás kontaktujte ohledně zajištění záručních služeb v místě instalace. Pokud nemáte nárok na služby v místě instalace, níže naleznete autorizované servisní středisko.Postup pro opravu

Můj produkt Canon nefunguje. Jak mám postupovat?

Nejprve si projděte oblast podpory spotřebních výrobků obsahující informace, které vám mohou pomoci při řešení daného problému. Po výběru daného produktu budete mít přístup k nejčastějším dotazům, uživatelským příručkám, ovladačů, softwaru a firmwaru. Rovněž zde naleznete další užitečné informace, včetně způsobu, jak kontaktovat naši podporu pomocí telefonu nebo e-mailu.

Pokud nejste touto cestou schopni problém vyřešit a je třeba produkt opravit, postupujte podle pokynů níže. Jelikož se konkrétní postupy mohou v různých zemích mírně lišit, přejděte pomocí výběru země na stránky podpory pro vaši zemi.


Můj produkt Canon je třeba opravit. Jaký je další postup?

1 – Vytiskněte a vyplňte standardní formulář požadavku opravy společnosti Canon a dodejte jej spolu s produktem.

Tento formulář nám poskytne všechny informace nezbytné ke zjištění problému s produktem, k jeho případné opravě a k aktualizaci stavu opravy. Nemůžete-li formulář vytisknout, sdělte nám dané informace prostřednictvím dopisu, který zašlete spolu s produktem.

2 - Vyhledejte nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Canon.

Pomocí našeho nástroje pro vyhledání servisního střediska zjistíte podrobné informace o nejbližším autorizovaném servisním středisku Canon.

3 - Spolu s produktem dodejte všechny nezbytné informace

Chcete-li využít záruční opravu, je třeba dodat doklad o koupi produktu obsahující datum nákupu. Společnost Canon nemůže provádět záruční opravy, pokud jí nebyla dodána příslušná podpůrná dokumentace.

4 - Produkt před odesláním pečlivě zabalte

Jelikož společnost Canon nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození, ke kterým dojde během přepravy, doporučujeme produkt řádně a dostatečně zabalit. V závislosti na hodnotě produktu můžete rovněž zvážit pojištění dané zásilky.

Produkt je vždy rovněž možné autorizovanému servisnímu středisku společnosti Canon doručit osobně. Otevírací dobu, adresu a další relevantní informace naleznete klepnutím na odkaz s kontakty na servisní střediska výše.


Co se stane po odeslání produktu k opravě?

Jakmile autorizované servisní středisko společnosti Canon produkt přijme, zaregistruje jej do našeho systému oprav. O přijetí produktu budete informováni potvrzující zprávou.

Požadujete-li záruční opravu produktu, dojde nejprve k prověření produktu a podpůrné dokumentace za účelem potvrzení platnosti záruky. Pokud se na produkt záruka vztahuje, bude zahájen standardní proces opravy a po jeho dokončení vám bude odeslán zpět, popř. bude dostupný k vyzvednutí.

Pokud se z jakéhokoli důvodu na produkt záruční oprava nevztahuje, budete o této skutečnosti informováni a může vám být sdělen odhad nákladů na opravu. Tento odhad může být zpoplatněn, avšak před jeho provedením budete kontaktováni a požádáni o souhlas s jeho provedením. U jakéhokoli odhadu bude jasně uvedeno, zda spadá do našeho „pevného ceníku programu oprav“. Pokud do tohoto ceníku nespadá, bude odhad proveden na základě odhadovaných potřebných náhradních dílů a práce.

Odhady nákladů poskytnuté společností Canon mohou být zákazníky přijaty nebo odmítnuty. Zákazníci tak učiní informováním autorizovaného servisního střediska společnosti Canon o svém rozhodnutí. Jestliže jsou odhadované náklady odmítnuty, vrátí společnost Canon produkt zpět. Jestliže jsou odhadované náklady přijaty, bude zahájen proces opravy a po jeho dokončení vám bude produkt odeslán zpět, popř. bude dostupný k vyzvednutí.

Společnost Canon se zavázala chránit vaše soukromí a jakékoli vámi poskytnuté osobní informace budou použity pouze k zefektivnění procesu opravy. Společnost Canon uchová vaše osobní data v bezpečí a nevyužije je k žádným jiným účelům. Některé informace z této kategorie nejsou posuzovány jako osobní údaje (např. nastavení). Tato data budou využita za účely poskytování údržby, ochrany a vylepšení stávajících produktů a služeb a vývoje nových. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Canon naleznete v jejích podmínkách.

Zpátky na začátek stránkyNejčastější dotazy (FAQ) týkající se oprav

Zde naleznete seznam nejčastějších dotazů, které vám pomohou v případě, že váš produkt vyžaduje opravu.


Otázka: Kolik bude oprava stát?

Odpověď: Bez technické expertizy není možné odpovědět na tuto otázku. Prosíme, odešlete porouchané zařízení do servisního střediska, které Vám na tuto otázku bude schopno odpovědět. V případě, že se jedná o záruční opravu, nebudete samozřejmě platit nic.Otázka: Můj produkt se porouchal krátce po prodeji, jak mám postupovat?

Odpověď: V případě, že se Vám zařízení porouchá bezprostředně po prodeji, měl(a) byste se primárně obrátit na Vašeho prodejce. V případě, že se obracíte na svého prodejce, musíte dodržet podmínky pro reklamaci stanovené prodejcem. V případě, že se obracíte na servisní středisko, musíte dodržet podmínky pro přijetí do servisu dle požadavků stanovených EWS záručním listem.Otázka: Můj produkt je nefunkční, kam se mám obrátit?

Odpověď: Společnost Canon poskytuje koncovému uživateli záruku dle platných právních předpisů České republiky. V případě požadavku na záruční opravu prosím kontaktujte primárně Vašeho prodejce, ten je povinen za Vás reklamaci řešit. V případě, že se rozhodnete Vaše porouchané zařízení doručit do autorizovaného servisního střediska, ujistěte se prosím, že máte s sebou všechny dokumenty stanovené v podmínkách EWS záručního listu pro příjem zařízení do servisního střediska. Doporučujeme, aby i v případě pozáruční opravy Vaše zařízení opravovalo servisní středisko, které je k této činnosti autorizované.Otázka: Pokud je mé zařízení nefunkční, může být v záruce vyměněno?

Odpověď: Společnost Canon zajišťuje servis podle podmínek záruky. Společnost Canon si vyhrazuje právo nahradit vadný výrobek jiným ekvivalentním výrobkem stejné nebo podobné kvality jako vadný výrobek, namísto opravy vadného výrobku.Otázka: Mohu zařízení osobně donést do autorizovaného servisního střediska?

Odpověď: Ano, zařízení do autorizovaného servisního střediska můžete donést osobně, nicméně doporučujeme, aby veškeré reklamace za Vás řešil Váš prodejce. V případě, že zařízení budete přesto zasílat do autorizovaného servisního střediska, doporučujeme některou z přepravníchOtázka: Kde se mám zeptat na stav opravovaného zařízení?

Odpověď: Prosím, kontaktujte autorizované servisní středisko, kam jste Vaše zařízení zasílal(a). V případě, že za Vás řeší záruční opravu Váš prodejce, obraťte se s tímto dotazem na něho.

Zpátky na začátek stránkyFormulář pro opravu

Než odešlete jednotku do jednoho z Autorizovaný servisní partner, vyplňte tento formulář a odešlete jej spolu s produktem. Podrobnosti umožní vybranému servisnímu místu Autorizovaný servisní partner zpracovat vaši opravu co nejrychleji.

Individuální postupy oprav Autorizovaný servisní partner a jakékoli příslušné poplatky se mohou lišit. Kompletní informace týkající se konkrétních požadavků opravy pro servisní místo Autorizovaný servisní partner, spolu s příslušnými smluvními podmínkami si vyžádejte přímo od vybraného servisního místa Autorizovaný servisní partner před odesláním produktu.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback