Warranty_Page_Image

Evropská záruka na řadu WG společnosti Canon

Toto je komerční záruka pro koncové zákazníky nabízená společností Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“), určená pro ty koncové zákazníky, kteří si zakoupí produkty řady Canon WG pro vlastní použití, ale nevztahují se na ně práva spotřebitelů podle místních zákonů země, v níž jsou produkty řady WG zakoupeny.
Pokud jste spotřebitel, pak nemáte na tuto záruku nárok, vztahují se však na vás zákonná práva spotřebitelů na základě příslušné platné národní legislativy.
Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu a podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu. 


Nabídka služeb je následující: 

• Záruka v místě instalace

Na produkty řady Canon WG určené k prodeji ve Švýcarsku a Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech je poskytována Evropská záruka na řadu WG společnosti Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového produktu řady WG vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení).
U všech produktů, na které se již nevztahuje záruka nebo nesplňují záruční podmínky, a za poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba.
Tato záruka bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a společnost Canon ani její dceřiné společnosti nebo jiní členové Evropské záruky na řadu WG nenesou odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tento produkt.


Nejčastější dotazy (FAQ)Otázka: Jaká záruka se vztahuje na produkty řady Canon WG zakoupené v Evropě?

Odpověď: Společnost Canon obecně nabízí Evropskou záruku na řadu WG pro produkty zakoupené v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Podívejte se na úplné podmínky a ustanovení této záruky. 

Otázka: Jaké informace týkající se záruky by měly být obsaženy v balení při zakoupení výrobku společnosti Canon?

Odpověď: V evropských zemích, kde platí záruka na řadu WG, je obvykle v balení každého produktu obsažen list Evropské záruky na řadu WG. Bude vypadat obdobně jako následující vzor:

 

Otázka: Je nutné vyplnit a zaslat společnosti Canon zpět nějakou dokumentaci, aby byla zaregistrována moje Evropská záruka?

Odpověď: K registraci Evropské záruky na řadu WG není nutné společnosti Canon zasílat zpět žádnou dokumentaci. Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na řadu WG, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt.

Otázka: Jaká dokumentace je vyžadována k uplatnění nároku na záruční opravu v rámci Evropské záruky na řadu WG?

Odpověď: Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na řadu WG, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt řady WG. Nabídky záruk v rámci propagační akce mohou také stanovit další požadavky, proto si (v případě potřeby) prostudujte konkrétní podmínky a ustanovení příslušných propagačních nabídek.

Otázka: Jak dlouho platí typická Evropská záruka na řadu Canon WG?

Odpověď: Obecně platí, že záruční doba pro produkty řady Canon WG je buď 1 rok, nebo 300 000 výtisků, podle toho, co nastane dříve. Existují však výjimky, další informace naleznete na kartě Nárok. 

Otázka: Pokud si zakoupím produkt řady Canon WG v zemi, pro kterou společnost Canon nenabízí Evropskou záruku na řadu WG, bude se na můj produkt řady WG přesto vztahovat Evropská záruka na řadu WG, jestliže jsem občanem členské země Evropské záruky na řadu WG?

Odpověď: Obecně platí, že na produkty se bude vztahovat záruka, která platí v konkrétní oblasti jejich prodeje, a koncoví zákazníci budou muset při uplatňování nároku na záruční opravu vrátit produkty v příslušné oblasti. Společnost Canon obecně nenabízí globální záruku, pokud tak není výslovně uvedeno u konkrétních výrobků nebo oblastí. 

Otázka: V jakém scénáři bude společnost Canon expedovat díly vyměnitelné uživatelem a jak je mohu vyměnit?

Odpověď: Po kontaktování provede zákaznická podpora společnosti Canon odstraňování problémů a jako nápravu může diagnostikovat díly vyměnitelné uživatelem. Po obdržení příslušných dílů by měli zákazníci vyměnit díly podle podrobného postupu zobrazeného v uživatelském rozhraní tiskárny.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback