Sustainable Imaging

Udržitelné obrazové technologie ve společnosti Canon

Minimalizace našeho dopadu na životní prostředí prostřednictvím našich procesů a zákazníků.

Řízení našeho vlivu na životní prostředí

Přebíráme odpovědnost za vliv našich aktivit na životní prostředí, se zavedenými systémy, procesy a zásadami sloužícími k řízení vlivu na životní prostředí ve všech našich provozovnách a k zajištění snižování uhlíkové stopy. Patří sem naše:


Charta společnosti Canon pro životní prostředí, oblast EMEA

Stáhnout soubor PDF [75 kB] >


Standardy zeleného nákupu

Další informace >


Globální systém environmentálního managementu akreditovaný podle normy ISO 14001

Další informace >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Náš přístup k životnímu cyklu produktů

Dodržujeme svůj přístup „Výroba – použití – recyklace“ k trvalé udržitelnosti, což zahrnuje správu našich produktů takovými způsoby, které podporují oběhovou ekonomiku, návrhem počínaje a ukončením životnosti konče. Náš přístup vede také ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG neboli Greenhouse Gas Emissions) z našich provozoven a pomáhá zákazníkům snížit své emise prostřednictvím energeticky úsporných produktů.

Výroba

Dopad našich produktů na životní prostředí se snažíme snížit už od počátku výrobního procesu tak, aby používaly méně nových surovin, byly energeticky úspornější a během jejich životnosti nevznikal odpad. 

Používání

Naši zákazníci při používání našich produktů, služeb a řešení šetří peníze a snižují dopady na životní prostředí. Inovace a vylepšení znamenají, že naše produkty spotřebovávají méně energie a menší množství spotřebního materiálu.

 • Neustále pracujeme na zvyšování energetické účinnosti a snížení spotřeby elektřiny v našich produktech.

  Stáhnout soubor PDF [199 kB] >


 • Pomáháme firemním zákazníkům snížit spotřebu papíru a spotřebního materiálu prostřednictvím využívání našich zařízení pro zpracování obrazu.

  Stáhnout soubor PDF [261 kB] >


 • Prostřednictvím zavedení řízených tiskových služeb (MPS) mohou naši zákazníci dosáhnout až 60% snížení dopadů na životní prostředí.

  Další informace >


 • Naše služby e-Maintenance a efektivní plánování návštěv techniků zajišťují efektivnější servisní služby, které šetří čas, zdroje a snižují emise CO2

  Další informace >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Recyklace

Spravujeme přírodní zdroje takovým způsobem, který přispívá k oběhové ekonomice, s důrazem na prodej repasovaných zařízení.