Společnost LO Media prochází digitální proměnou pod taktovkou společnosti Canon

  • Společnost: LO Media
  • Rok založení: 1994
  • Sídlo: Oslo, Norsko
  • Služby: Vydavatelství, tisk, tisk přes web, využití různých médií, video
  • Webové stránky: http://lomedia.no/

Výzva

Lars Langbo, manažer produkce norské vydavatelské společnosti LO Media, je zvídavým člověkem. Ať už se jedná o novátorské technologie nebo svěží podnikatelský přístup, pohotově si osvojuje nové nápady a koncepce. Vždy hledá ty nejlepší způsoby, jak optimálně vyhovět komunikačním a obchodním potřebám zákazníků, a dává jim jednoduchý příslib: „Bez ohledu na to, jaký máte cíl, my vám zajistíme požadované výsledky.“

Jeho přístup je dobře patrný na předchozí investici společnosti LO Media do služeb tisku z webových stránek a technologií digitálního tisku v letech 2009 a 2010. Ty si kladly za cíl bojovat s klesajícími náklady tiskovin a rostoucími provozními náklady v důsledku vývoje v odvětví komunikace s neustále rostoucím podílem digitálních postupů.

Důvody těchto investic začaly být zřejmé po ujasnění dvou klíčových oblastí působnosti společnosti LO Media. Kromě toho, že je tato společnost největším vydavatelem časopisů a knih norské tiskové asociace (NPA), který vytváří obsah a navrhuje formu celé řady populárních publikací v této zemi, zajišťuje také komunikační a marketingové služby odborovým organizacím a politickým stranám.

„Naším cílem je pomáhat odborům při zlepšování komunikace s jejich členy prostřednictvím vhodného a konstruktivního dialogu, včasné informovanosti a možnosti snadné reakce,“ vysvětluje Lars.

Možnosti digitálního tisku spočívající v dostupnosti nízkonákladového tisku a tisku proměnných dat (VDP) pomohly společnosti LO Media nabídnout tisk na zakázku nákladově efektivně a za nižší cenu. Podařilo se jim to díky interní produkci dříve externě zadávaných nízkonákladových tisků časopisů a marketingových materiálů. Díky spojení technologie s komplexní nabídkou tisku prostřednictvím webu se týmu daří vytvářet a udržovat velký počet webů elektronického obchodování pro více než 2 000 zákazníků prodávajících přes 450 tiskových produktů – budoucnost tiskového oddělení je zajištěna.

„Za rok jsme na tiskových nákladech ušetřili přibližně 500 000 norských korun (NKR) (asi 56 699 euro) a nové tržby činily přes 1 milion NKR (asi 100 000 euro),“ odhaduje Lars. „To dělá dohromady 1,2 milionu NKR obratu a 240 000 NKR za údržbu systémů pro zákazníky. A nabídka obchodů se službou pro tisk z webu je jen začátkem.“

Tak prozíravý člověk, jako je Lars, ale ví, že pro zachování úspěšnosti je třeba udržovat tempo vývoje a společnost LO Media „nemůže usnout na vavřínech: z obchodního rozvoje se musí stát nikdy nekončící proces.“ Když zjistil, že zákazníci požadují více typů digitální komunikace, v roce 2013 se rozhodl nabídnout komunikační služby se širším záběrem v podobě řešení zahrnujícího různá média.

Řešení

Společnost LO Media otestovala základní řešení pro využívání různých médií ze Spojených států, aby si udělala obrázek o tom, co dokáže. Celý tým naprosto ohromil potenciál této technologie a možnost vytvoření vysoce individuálně přizpůsobené komunikace se zákazníky napříč různými kanály. Lars však už z dřívějších zkušeností věděl, že potřebují komplexnější softwarový balík, který musí nezbytně zahrnovat podporu a školení zajišťované místním poskytovatelem. Jedině tak může být totiž investice maximálně výhodná.

Velmi důležitá byla však také bezpečnost softwaru, protože bylo třeba manipulovat s důvěrnými daty jednoho z klíčových zákazníků společnosti LO Media z oblasti politiky. O radu proto požádal společnost Canon jako svého dlouhodobého partnera v oblasti digitálního tisku a řešení tisku přes web.

„Na základě našich předchozích zkušeností jako partnera společnosti Canon jsme věděli, že předloží návrh sahající mnohem dále, než je jen nabídka určitého produktu v krabici,“ pokračuje Lars. „Obchodní poradce společnosti Canon navrhl použít software pro společné využití různých médií DirectSmile Cross Media Suite, ale také důrazně doporučil, aby celý náš výrobní tým absolvoval školení u nezávislého konzultanta ve Švédsku.“

Školicí konzultant společnosti Canon vysvětlil, že prodej služeb zahrnujících různá média zákazníkům a publikování obsahu v rámci více platforem vyžaduje osvojení velkého množství znalostí. „Zjistili jsme, že pokud má vše fungovat, je třeba zvolit promyšlený přístup a udělat spoustu práce,“ dodává Lars. „Ale to je něco, co se dá čekat u každého nového rizikového podniku. To však nebylo z pohledu školení vše. Obchodní poradce společnosti Canon je velmi zanícený člověk a nám bylo jasné, že jeho zkušenosti a doporučení mohou být neocenitelným přínosem pro posun směrem k úspěšnému vstupu do oblasti využívání různých médií.“

Výsledky

Poptávka zákazníků po službách digitálního vydavatelství stoupá a na základě své rozšiřující se nabídky služeb se společnosti LO Media podařilo získat od nových organizací výnosné dlouhodobé smlouvy v hodnotě přesahující 1 milion NKR ročně (asi 100 000 euro) na podporu jejich komunikace na velkých akcích, shromážděních a v důležitých průzkumech veřejného mínění.

Služby využívající různá média se dosud stabilizují. Lars se svým týmem ale už intenzivně spolupracuje se společností Canon na přechodu od prodeje na základě stanovené ceny k prodeji produktů s přidanou hodnotou pro klienty: „Tento přístup zajišťuje, že kupující se cítí být nejdůležitějším prvkem celé rovnice. Můžeme nabídnout širší sortiment v oblasti komunikace a pomocí analýzy pro něj vybrat nejvhodnější řešení, čímž se stáváme rádcem, kterému nejvíce leží na srdci zájmy zákazníka.“

Společnost LO Media nyní dokáže analýzou cenných údajů určit, co je pro konkrétního zákazníka vhodné a co není. „Tak třeba nemusíme mít k dispozici e-mailové adresy pro oslovení všech cílových skupin našich zákazníků, ale máme jejich poštovní adresy, takže jim můžeme poslat na míru sestavenou reklamní zásilku, abychom zajistili jejich reakci, a vyžádat si pak potřebné informace,“ vysvětluje Lars. „Na druhou stranu, pokud si nemyslíme, že kampaň s průzkumem založená na tiskovinách má šanci na úspěch, můžeme se rozhodnout místo toho pro digitální technologie. Nejvhodnější komunikační kanál není dogmaticky stanoven – každý zákazník a každá kampaň se liší.“

Lars uzavírá:

Když poznatky získané od společnosti Canon a na samostatném školení uvedeme do praxe, naskýtá se nám možnost nabízet vysoce kvalitní digitální služby. Nové znalosti nás rovněž naučily naslouchat svým vizím a přemýšlet v delším výhledu do budoucna. Budujeme se svými zákazníky dlouhodobé vztahy a očekáváme ziskovou budoucnost.

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.