Společnost Trykkpartner naplno využívá svůj digitální potenciál

trykkpartner
trykkpartner

 • Společnost: Trykkpartner
 • Rok založení: 1992
 • Sídlo: Trondheim, Norsko
 • Služby: Komerční tiskové aplikace, jako jsou zakázkové brožury pro trh s nemovitostmi, reklama a propagace, papírenské zboží, široké formáty
 • Web: http://www.trykkpartner.no/

Přehled

Komerční tiskárna Trykkpartner, která sídlí v norském Trondheimu, byla založena v roce 1992. Tehdy byla stěžejním předmětem jejího podnikání produkce diářů a osobních organizérů. Společnost má bohaté zkušenosti s ofsetovým tiskem, ale také si brzy osvojila technologii digitálního tisku a v roce 2000 založila vlastní divizi Digital Partner.

Navzdory tomu společnost Trykkpartner dosud, během dvou desetiletí, nenalezla partnera, který by jí dokázal poskytnout správnou kombinaci technologie, podpory a služeb. Přestože příjmy z digitálního tisku vzrostly ze 2 % v roce 1992 na 15 % v roce 2011, společnost chtěla učinit významnější investici, která by jí pomohla k výraznému růstu digitální oblasti podnikání. 

V roce 2011 takového partnera našla ve společnosti Canon. Tyto dvě společnosti spolupracovaly na vývoji nové strategie zaměřené, kromě jiných barevných propagačních aplikací, na trh špičkových, individuálně přizpůsobených brožur pro realitní společnosti. Tu umožnila první investice společnosti do barevné digitální tiskárny Canon. Vynikající výkon tohoto zařízení vedl k investici do dalších čtyř tiskáren a k plné integraci digitální a ofsetové výrobní linky společnosti. 

Investice společně s konzultačním programem Essential Business Builder Program společnosti Canon a praktickými semináři na téma Prodej digitálního tisku vedly během tří let ke 100% zvýšení příjmů z digitálního tisku, čímž se celkové příjmy zvýšily o 5 %. S obratem mezi 12 a 18 miliony eur se společnost Trykkpartner, s podporou společnosti Canon, vyvinula v přední komerční tiskárnu v norském regionu Trøndelag.

Výzva

Původně byly zdrojem většiny příjmů společnosti Trykkpartner velkonákladové aplikace tisku diářů a osobních organizérů a také trh transakčního tisku. Většina výstupů byla přitom vytištěna pomocí ofsetových výrobních linek společnosti. 

Společnost brzy investovala do technologie digitálního tisku, přičemž zakoupila velké množství zařízení, včetně dvou strojů Océ VarioPrint pro černobílý tisk transakčních dokumentů. Příjmy z digitálního tisku pozvolna rostly, ze 2 % celkových příjmů v roce 1992 na 10 až 15 % v roce 2000. Majitelé Ivar Moe a Stig Pedersen, kteří vstoupili do společnosti v letech 1997 a 2000 jako generální ředitel, respektive jako předseda, však stále hledali správného partnera, který by poskytl komplexní balík, jenž by společnosti pomohl v růstu operací digitálního tisku.

„Uvědomili jsme si, že jsme dosáhli významného kritického bodu v našem podnikání,“ říká Ivar Moe ze společnosti Trykkpartner. „Potýkali jsme se s klesajícími objemy stran, poptávkou trhu po tisku v menších nákladech a zkrácenými dobami oběhu zakázky. Kromě toho jsme potřebovali obměnit naši nabídku služeb aplikacemi s přidanou hodnotou, abychom získali nové zakázky. To vše ukazovalo na barevný digitální tisk, který jsme už nějakou dobu znali, ale setkali jsme se s několika počátečními problémy a potřebovali jsme pomoci.“

Společnost utrpěla od svého počátečního vstupu do barevné digitální produkce řadu dílčích neúspěchů. Moe vysvětluje: „Investovali jsme do řady různých technologií barevného digitálního tisku. Všechny nás však zklamaly po stránce kvality, spolehlivosti a flexibility. Chcete-li prodat digitální tisk pro komerční použití, kvalita obrazu musí odpovídat vysokým standardům ofsetového tisku, na které jsou zákazníci zvyklí. Bohužel tyto stroje tomuto úkolu nedostály.“

Jedním z hlavních technických problémů bylo nepřesné zarovnání papíru, které způsobovalo neustálé zasekávání. Moe pokračuje: „Pokud měla být divize digitálního tisku úspěšná, musela být schopná integrovat se s naší ofsetovou výrobní linkou a doplnit ji, abychom mohli plynule přepínat mezi současně probíhajícími úlohami. To záviselo na naší schopnosti podávat přes obě linky papír stejné kvality. Stroje, do kterých jsme předtím investovali, však tuto schopnost postrádaly a dodavatelé, s nimž jsme spolupracovali, nenabízeli podporu, kterou jsme zoufale potřebovali.“

Řešení

Vzhledem ke stávajícímu vztahu se společností Canon, v důsledku předchozí investice do zařízení značky Océ, se poskytovatel tiskových služeb (PSP), společnost Trykkpartner, obrátil na uvedenou organizaci, aby mu pomohla s návrhem detailního plánu digitálního tisku, který by ochránil jeho budoucnost. „Výkon strojů Océ VarioPrint a podpora a služby, které jej doprovázely, nám vždy dodávaly víru v digitální tisk, takže jsme si domluvili schůzku se zástupci společnosti Canon.“

Při jednání o nové firemní strategii se společností Trykkpartner zástupci společnosti Canon rozpoznali řadu příležitostí k růstu. Existovala skutečná poptávka po vysoce kvalitních barevných tiskových aplikacích, jako jsou individuálně přizpůsobené brožury pro trh s nemovitostmi, tištěné v malých nákladech. Existovaly také určité objemy stran pro ofsetový tisk, které bylo při správné kapacitě a spolehlivosti produkce možné převzít, a to jak v rámci firmy, tak z vnějšího prostředí. 

„Společnost Canon nám ukázala, jak bychom mohli tyto příležitosti co nejlépe využít díky zařízení imagePRESS C7010VP. To kromě nezbytné vysoké kvality obrazu a konkurenceschopných rychlostí dokázalo manipulovat se stejným stohem papíru jako naše ofsetová zařízení,“ vysvětluje ohromený Moe. „Také jsme zjistili, že možnosti dokončování nabízené strojem by nám poskytly luxusní konečné produkty, které by zaujaly naše zákazníky. Byl to vysoce produktivní stroj, a přesto za přijatelnou cenu, s konkurenceschopnými náklady za stránku, který se mohl stát urychlujícím prvkem rozvoje naší firmy.“

Výsledky

Společnost Trykkpartner v roce 2011 investovala do zařízení imagePRESS C7010VP. Jeho dokonalá integrace do ofsetových výrobních linek a schopnost splnit cíle stanovené v nové strategii společnost přesvědčila natolik, že si zakoupila další čtyři stroje imagePRESS C6010. V současné době je veškerý digitální tisk společnosti Trykkpartner přesunut na skupinu zařízení značky Canon. Ta společně produkují přibližně 10 milionů stran formátu A4 za rok, což představuje 110% nárůst celkového množství stran. 

Jak bylo předpovězeno, společnost má značné příjmy pocházející z trhu brožur pro realitní společnosti a nadále získává další tiskové objemy z trhu ofsetového komerčního tisku. Provedla také modernizaci stávajícího stroje Océ VarioPrint na model 6160, který poskytuje lepší výkon pro transakční aplikace pro banky a pojišťovny. Nejnověji investovala do širokoformátové tiskárny Canon imagePROGRAF iPF9400, aby mohla rozšířit produkci reklamních a propagačních materiálů.

Moe rozvádí:

Digitální tisk nám dal novou chuť do života. Úspěchem nebylo pouze dosažení kvality tisku, kdy naši stávající zákazníci nemohou rozpoznat rozdíl mezi digitálním a ofsetovým tiskem, ale dokázali jsme také rozšířit naše podnikání a vstoupit na řadu nových trhů. Tyto investice vedly za poslední tři roky ke 100% zvýšení příjmů z digitálního tisku, což v současné době odpovídá 30 % našeho podnikání. Naše náklady na stránku se snížily celkově o 10 %. Technologie společnosti Canon nám umožňují řídit naše podnikání směrem k ziskové budoucnosti. Také jsme dokázali snížit počet pracovních hodin o 25 %, čímž jsme uvolnili zdroje pro efektivnější využití v dalších oblastech podnikání.


Moe také pohotově poukazuje na důležitost spolupráce s dodavatelem, který slouží jako partner pro konzultace:

Společnost Canon nám v dosažení tohoto úspěchu pomohla tím, že byla 24 hodin denně a 7 dní v týdnu připravena poskytnout radu, inspiraci a školení ohledně nejlepšího využití potenciálu těchto technologií. Praktické semináře na téma Prodej digitálního tisku, kterých jsme se zúčastnili, nám poskytly neocenitelné nahlédnutí do problematiky produkce, prodeje a marketingu digitálního tisku a informace, jak zachovat růst firmy. Jsme přesvědčeni, že s pomocí společnosti Canon budeme pokračovat v dalším rozvoji našeho podnikání.


Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.

  • Canon
  • Think Digital – Domů
  • ...
  • Think Digital – Společnost Canon pomáhá společnosti Trykkpartner naplno využít její digitální potenciál