Představení tiskového stroje imagePRESS C10000VP

Bringing the imagePRESS C10000VP to life

Před deseti lety společnost Canon uvedla na trh svůj první tiskový stroj imagePRESS, model C7000VP. Od té doby bylo po celém světě prodáno více než 40 000 strojů nesoucích označení imagePRESS. Požádali jsme ředitele evropské divize profesionálního tisku Marka Lawna, aby nám vysvětlil, jakým způsobem nejnovější vlajková loď imagePRESS C10000VP posouvá kvalitu a produktivitu digitálního tisku na novou úroveň.

Kam můžeme model imagePRESS C10000VP zařadit v portfoliu profesionálního tisku?

Je to nejvyšší model řady imagePRESS, představuje proto špičku nabídky tiskových strojů imagePRESS. Je určen pro interní firemní tiskárny (CRD), činnosti placeného tisku (Print-for-Pay) a komerční tiskárny. S rychlostí 100 str./min a pracovním zatížením až 1,8 milionu stran tvoří ideální nabídku pro trh s maximálním potenciálem růstu.

Co stálo za vznikem tohoto tiskového stroje?

Stejná filozofie jako za všemi přírůstky naší řady produkčních digitálních tiskových strojů – zachování dynamiky inovací portfolia řady imagePRESS v dokonalém souladu s aktuálními a budoucími požadavky trhu. V případě stroje imagePRESS C10000VP to vyžadovalo zajištění technických parametrů odrážejících vývoj digitálního tisku v uplynulé dekádě.

Jak se tento vývoj projevil?

Výrobci neustále zvyšovali kvalitu, produktivitu a flexibilitu a zásadně změnili pohled na digitální tisk. Poskytovatelé tiskových služeb se pak přikláněli k digitálnímu tisku a vytvářeli nové produkty a nové obchodní modely. Tento „sled kladných impulzů“ způsobil, že digitální tisk začalo využívat velké množství společností, od malých, pružných firem pracujících výhradně s digitálními technologiemi až po středně velké komerční tiskárny, které využívají jak ofsetové, tak digitální tiskové stroje. Se zaváděním tohoto nového standardu však rostou požadavky na kvalitu odpovídající tradičním procesům a k tomu je třeba kupujícím nabídnout krátkou dobu výroby a vysoce kvalitní tisk za konkurenceschopnou cenu, s co nejmenšími prostoji na údržbu. Stručně řečeno – trh vyzrál a změnil se také přístup poskytovatelů tiskových služeb.

Jak tyto faktory tedy ovlivnily vznik stroje imagePRESS C10000VP?

Poskytovatelé tiskových služeb potřebují spolehlivý, robustní, rychlý a velmi kvalitní stroj, který si dokáže poradit s prakticky libovolnými požadavky – stroj, při jehož výrobě byly zohledněny požadavky každodenního provozu. V praxi to znamená, že tento nový tiskový stroj musel splnit pět hlavních požadavků – kvalitu, produktivitu, spolehlivost, stálost reprodukce barev a flexibilitu v oblasti médií. A to vše bez kompromisů v kterékoli oblasti na úkor jiné.

Můžete to rozvést podrobněji?

Vezměme si například rychlost. Je důležité, že imagePRESS C10000VP umí vytisknout 100 stránek za minutu, ale musí to dokázat směnu za směnou, úlohu za úlohou, se stejnými výslednými barvami na každém listě a na podklad s gramáží od 60 g/m² až do 350 g/m² (bez povrchové úpravy) a 70 g/m² až 350 g/m² (s povrchovou úpravou), se strukturou i bez. V takovémto prostředí musí poskytovatelé tiskových služeb v současné době fungovat – všechno je složitější, ať už z hlediska sortimentu nabízených služeb, každodenního výrobního plánu nebo dokonce jednotlivých úloh, které mohou zahrnovat různá média nebo komplikované konečné úpravy.

Takže možnost práce se smíšenými médii u tohoto tiskového stroje představuje reakci na skutečnou poptávku?

Přesně tak. Při nápaditém a vhodném použití může současná práce s materiály různé gramáže a struktury zvýšit efektivitu úlohy. Je také velmi důležité využívat výhody tiskovin ve srovnání s elektronickými médii – jejich fyzickou podstatu, možností „sáhnout si na ně“. U některých digitálních tiskových strojů však přináší současné zpracování různých médií výrazné snížení rychlosti práce. To ale v případě stroje imagePRESS C10000VP neplatí, protože má dvě zapékací jednotky. Kromě efektivnější dráhy papíru toto řešení zajišťuje lepší chlazení. To znamená, že uživatelé mohou potisknout více podkladových materiálů citlivých na teplo. Díky využití externího pásu zapékací jednotky místo válce je fixace stabilnější a probíhá při konstantnější teplotě, a to i při tisku na média s vysokou gramáží velkou rychlostí.

Už jste poukazoval na to, jak důležité jsou konzistentní barvy. Jak si s nimi tento tiskový stroj poradí?

Konzistence barev je významným faktorem produktivity – určitě nechcete, abyste museli přistupovat k opakovanému tisku úlohy, protože barvy budou všude. Pokud nezajistíte opakovatelnost výstupu tiskového modulu, nepomůže vám ani kvalitní správa barev vašich pracovních postupů. Ve stroji imagePRESS C10000VP jsme proto použili nový toner CV-Toner. Ten se pyšní speciálně vyvinutou strukturou para-shell minimalizující rozmazávání a roztrušování částeček a zajišťuje vynikající kvalitu obrazu. Zrnka toneru jsou také hladší, takže účinněji přilnou. Díky nové drážce v sestavě vývojnice je navíc přísun směsi toneru a magnetických částeček developeru na různých médiích stálejší. Tiskový stroj je také vybaven novou technologií kalibrace umožňující korekci sytosti v reálném čase.

Na začátku jste říkal, že spolu s trhem digitálního tisku vyzrál také přístup poskytovatelů tiskových služeb. Co tím máte na mysli?

Podle mého názoru se změnil způsob uvažování, na základě kterého poskytovatelé tiskových služeb rozhodují o svých investicích. Uveďme si jednoduchý příklad. V současné době poskytovatelé tiskových služeb už jen velice zřídka vytváří své investiční plány na základě toho, co si právě pořídil největší konkurent. V oblasti produktivity už také neplatí, že rychlejší je vždy lepší. Dnes stále více poskytovatelů tiskových služeb sleduje vývoj ve svých firmách a firmách svých zákazníků, protože ví, že úspěch je podmíněn dodržením slibů, které dají klientům.

Tyto změny mají dopad i na výrobce, jako je společnost Canon. Za prvé je výsledkem komplexnější proces prodeje, při kterém je třeba volit přístup více zaměřený na poradenství a přivést zákazníka k investičnímu rozhodnutí na základě současných i budoucích firemních strategií. To jsme měli ve společnosti Canon na mysli, když jsme hovořili o „cestě zákazníka“, na které Canon jednotlivým zákazníkům zajišťuje podporu v opakujícím se cyklu zpětné vazby a vývoje. Abychom toho dosáhli, musíme se my jako výrobci snažit zjistit více informací o firmách našich zákazníků a v neposlední řadě dodržovat své sliby týkající se vývoje nových produktů, jako je imagePRESS C10000VP, které jim pomohou dosáhnout na konci cesty stanoveného cíle.

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.