Obsahový marketing pro poskytovatele tiskových služeb

Content marketing

Marketing s informacemi

Většina poskytovatelů tiskových služeb (PSP) si je vědoma rychlosti vývoje marketingu, ať už pracují v interním tiskovém oddělení nebo s externími zákazníky. Při tak velkém množství zákazníků pracujících v oblastech marketingu, komunikace nebo managementu značek by bylo obtížné nevšimnout si nové terminologie a nově vznikajících kanálů. Většina poskytovatelů tiskových služeb pracuje na periferii světa marketingu. Mnoho z nich proto neuvažuje nad tím, jak by mohly být nové marketingové techniky pro jejich vlastní podnikání přínosné.

Většina poskytovatelů tiskových služeb se samozřejmě seznámí s koncepcemi reklam, styku s veřejností a přímého marketingu. Avšak vzhledem k tomu, jak rychle se marketingové trendy vyvíjí, i marketingoví pracovníci zápolí s tím, aby byli neustále v obraze v oblasti osvědčených postupů. Proto mohou mnozí poskytovatelé tiskových služeb opomenout zcela zásadní marketingový přístup – obsahový marketing.

Co je obsahový marketing?

Pokud jste v posledních letech četli jakékoliv marketingové médium, možná jste se nechali zmást a myslíte si, že obsahový marketing je něco nového, ale ve skutečnosti existuje už celá desetiletí. Zahrnuje vytváření a šíření obsahu, jímž může být něco v psané podobě, obrázek, video, zaznamenaný zvuk nebo dokonce hra, s úmyslem přilákat pozornost určité cílové skupiny, tuto pozornost udržet a přimět zákazníky k akci.

Britská asociace obsahového marketingu definuje obsahový marketing jako: „disciplínu vytváření kvalitního značkového redakčního obsahu napříč všemi mediálními kanály a platformami s cílem poskytnout podmanivé vztahy, hodnotu pro zákazníky a měřitelný úspěch pro značky1.“ V USA jej institut obsahového marketingu popisuje jako: „…strategický marketingový přístup zaměřený na vytváření a šíření cenného, podstatného a konzistentního obsahu pro přilákání a udržení jasně definované cílové skupiny – a nakonec pro podporu akce zákazníka, která přinese zisk2.“

Ať už obsahový marketing definujete jakkoliv, jeho primárním cílem je přivábit požadovanou cílovou skupinu poskytnutím něčeho, co ji informuje, vzdělá nebo pobaví, aniž by otevřeně došlo k prodeji.

Dvě příležitosti pro poskytovatele tiskových služeb

Pro poskytovatele tiskových služeb to představuje dvě příležitosti. První je zřejmější. Jedná se o příležitost k tisku obsahu, který vytvářejí zákazníci – ve formě zákaznických časopisů, průvodců, knih, zpravodajů atd. Druhá je daleko důležitější, ačkoliv je méně zřejmá. Jedná se o příležitost ke vzdělávání stávajících i potenciálních zákazníků v oblasti potenciálu tisku.

Při provádění vlastního marketingu jsou poskytovatelé tiskových služeb často v pokušení spoléhat se na zprávy o kvalitě tisku, službách pro zákazníky a nejnovějším vybavení. Nicméně na stále více konkurenčním trhu budou tyto zprávy pravděpodobně velmi podobné těm od konkurence. Navíc zatímco tyto zprávy mohly kdysi cílit na odběratele tisku seznámené s jeho technologií, s mnohem menší pravděpodobností korespondují s představami dnešních odběratelů tisku.

Současným trendem odběratelů tisku je jít daleko za hranice pouhého zakoupení tisku. Často pracují v oblasti marketingu, komunikace, managementu značek, nákupu nebo obstarávání médií a tisk je pouze jedním z mnoha kanálů, z nichž si vybírají a jejichž správu provádějí. Často to znamená, že mají malé znalosti o technologii tisku, a je tedy nepravděpodobné, že si budou vědomi výhod jednoho konkrétního přístupu oproti druhému. Kromě toho nemusí být obeznámeni s možnostmi tisku proměnných dat (VDP) nebo použití více médií či se schopností tisku poskytnout vynikající návratnost investice (ROI) jako součást kampaně.

Tito odběratelé tisku potřebují, aby jim poskytovatelé tiskových služeb pomohli pochopit, jak může tisk vylepšit komunikaci s jejich zákazníky, přestože se mnozí domnívají, že je to zbytečné3. Obsahový marketing je ideální nástroj pro informování cílových skupin. Je tedy dokonalý pro vzdělávání odběratelů tištěných produktů ohledně tisku.

Vyprávění příběhu tisku pomocí obsahového marketingu

Nejlepším přístupem pro poskytovatele tiskových služeb, kteří podnikají své první kroky v oblasti obsahového marketingu, je zvážit, co jejich zákazníci potřebují. Nejdůležitější je vytvořit obsah, který pomůže zákazníkovi zorientovat se ve světě tisku a pochopit, jak mu může tisk pomoci k většímu úspěchu.

Zde je uvedeno několik příkladů:

• Informační grafika – ilustrace, která vyzdvihuje hodnotu tisku pomocí statistických údajů o dopadu, návratnosti investic a preferencích zákazníků.

• Šablony návrhu – jednoduché šablony, které si mohou návštěvníci vašeho webu stáhnout, aby jim pomohly snadno vytvořit základní letáky a plakáty.

• Videa „Jak...“ – krátká videa, která vysvětlují témata, jako je vytvoření tiskových souborů pro zajištění správných barev nebo umístění soukrytových značek pro ořez nebo vazbu.

• Blogy – příspěvky blogů, které vyzdvihují hodnotu tisku a také výhody individuálního přizpůsobení, reklamních zásilek, použití více médií a alternativních podkladových materiálů nebo vytváření zvláštních efektů pomocí dokončování atd.

• Příběhy o úspěších zákazníků – písemné nebo video studie, které pojednávají o důvodech, proč zákazníci zvolili tisk, o roli, kterou hraje tisk v jejich konkrétním marketingovém mixu, o tom, co projekt přinesl, a o dosažené návratnosti investic.

Prokázáním odborných znalostí při nabízení požadovaných informací zákazníkům budete schopni uvést sebe a vaši firmu do pozice tiskového odborníka, který rozumí jejich potřebám. Když se vám to podaří, můžete posílit svůj vztah se stávajícími zákazníky a učinit z vaší firmy pravděpodobnější volbu, až budou potenciální zákazníci příště vybírat dodavatele.1 The Content Marketing Association. 2015.

2 The Content Marketing Institute. 2015. http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/.

3 Building your future with print, Canon, 2014

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.