Více médií – Velká nevyužitá příležitost polygrafického průmyslu

Informace o tom, jak může zahrnutí více médií otevřít společnostem zabývajícím se tiskem zcela nový segment trhu a umožnit jim tak udržet si více zákazníků.

Cross-Media

Mezi nejpřekvapivější statistické údaje současnosti z oboru polygrafického průmyslu patří, že dvě třetiny zákazníků nakupujících tiskoviny a média využívají v kampaních více kanálů, ale jen čtvrtina poskytovatelů tiskových služeb (PSP) podobné služby nabízí.

Neuspokojováním této poptávky přichází tiskařské odvětví o velkou příležitost. Je třeba zásadně změnit způsob uvažování, abychom přestali považovat digitální technologie za něco, co nás ohrožuje – protože ve skutečnosti tomu tak prostě není. Tiskoviny se v současnosti využívají v 94 % vícekanálových kampaní1, jde proto o trend, který nelze pominout.

Významná a stále rostoucí poptávka

Nejde jen o to, že existuje značná poptávka po využívání více médií – tato poptávka totiž také neustále stoupá. V roce 2012 58 % odběratelů tištěných produktů využívalo komunikaci prostřednictvím různých kanálů2. V roce 2014 tento podíl stoupl na 68 %3. Není to tak dávno, kdy byla tištěná komunikace všudypřítomná a snadno docházelo k jejímu přehlížení. Dnes se ale staly běžnou praxí e-maily, zprávy SMS, reklama online a různé další digitální kanály. Nyní se pro změnu stávají médiem, které může přitáhnout pozornost, opět tiskoviny.

Stále rostoucí počet odběratelů tištěných materiálů chápe potenciál, který nabízí využívání vysoce kvalitních a vizuálně působivých tiskovin v oblasti přilákání uživatelů k digitálním kanálům. Navíc jakmile začnou odběratelé tiskovin využívat možnosti digitálního tisku k vytváření velmi kvalitní personalizované komunikace, stává se tento argument nevyvratitelným.

Kromě toho mohou poskytovatelé tiskových služeb hledat příležitosti i jinde než jen v realizaci těchto kampaní. Polovina odběratelů kontaktuje své dodavatele tiskovin a žádá je o radu týkající se kombinace tiskovin s dalšími mediálními formami. Místo angažování celé řady různých dodavatelů chtějí pokud možno jednoho partnera, kterého mohou kontaktovat.

Mezi odběrateli existuje zjevná snaha dozvědět se více a lépe porozumět. Tím se pro tiskařské firmy otevírá skvělá příležitost nabídnout podporu a poradenství a stát se důvěryhodným rádcem, který také poskytuje tiskové služby.

Nevyužité příležitosti

Průzkumy však naznačují, že poskytovatelé tiskových služeb tuto tržní příležitost zatím dostatečně nevyužívají. Pouhých 20 % komerčních tiskáren uvádí, že nabízí koordinaci vícekanálových kampaní, a jen 3 % ji uvádí jako svou specializaci4. Mezi těmi, kdo nenabízí využívání více médií, předpokládá pouhých 20 % poskytování těchto služeb v blízké budoucnosti5.

Existuje celá řada důvodů, ze kterých poskytovatelé tiskových služeb váhají s využitím této příležitosti. Pro některé poskytovatele, zejména ty menší, může být překážkou nedostatek pracovních sil nebo dostupných finančních prostředků. Jiní věří, že jejich firma je dostatečně silná, aby přežila, a dokonce vzkvétala, bez nutnosti diverzifikace. A pak jsou tady ti, kterým se nedaří najít vhodné partnery nebo jim prostě nevyhovuje spolupráce s externími poskytovateli jako třetími stranami.

Využijte nabízenou příležitost

Je potřeba, aby se ředitelé tiskařských firem podívali na věc novým způsobem a věnovali čas seznámení se s možnostmi a rozsahem nabízených příležitostí. Zahrnutí více médií vyžaduje, aby poskytovatelé tiskových služeb dokázali zákazníkům nabídnout takovou úroveň podpory, jakou v současné době naléhavě potřebují.1 Hloubková zpráva Canon 2012

2 Hloubková zpráva Canon 2012

3 Hloubková zpráva Canon 2014

4 Hloubková zpráva Canon 2014

5 Hloubková zpráva Canon 2014

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.