Digitální tisk v průmyslu

Stále další inovace digitálního tisku otevírají nové a vzrušující příležitosti pro průmyslové firmy a společnosti, které jsou s nimi svázané.

Digitální tisk může otevřít celou řadu nových příležitostí pro průmyslové firmy a společnosti, které za nimi stojí. Ať už jde o výrobce nebo designéry z různých oborů, například textilního průmyslu, letectví, automobilového nebo farmaceutického průmyslu – stále větší počet z nich nachází pro nově vznikající technologie digitálního tisku široké uplatnění.

Ve stejné míře nabízí průmyslový sektor významnou příležitost k růstu pro firmy nabízející tato řešení pro digitální tisk. Podmínky jsou pro řadu společností zabývajících se tiskem velmi tvrdé. Musí čelit tlaku směrování k online komunikaci, stále náročnějším klientům a jen pomalu se zotavující ekonomice. V takovémto prostředí nelze tuto slibnou příležitost ignorovat.

Současná doba je skvělá, protože technický rozvoj v oboru materiálů a tiskových hlav dokáže nabídnout kvalitní produkty a zajistit tomuto oboru efektivitu. Poskytovatelé tiskových služeb by měli průmyslové firmy informovat a pomoci jim poznat, jak se může digitální tisk stát součástí jejich pracovních postupů a jak z něho mohou těžit.

Zahájení rozhovorů

Na úvod každého takového rozhovoru je třeba vysvětlit potenciální výhody digitálního tisku pro danou společnost. Nejzřetelnější výhodou digitálního tisku v průmyslu je možnost rychle produkovat výtisky i v malých počtech s nízkými náklady. To, co by z hlediska času a nákladů bylo u analogového tisku nebo sítotisku naprosto nerentabilní, nyní digitální tisk umožňuje.

Pádným argumentem je také praktičnost z pohledu tiskařské firmy i zákazníků. Digitální tisk jim dává možnost objednávat online v době a místě, které jim vyhovuje, vybírat některé velmi specifické možnosti a nechat si produkt vytisknout, zpracovat a dodat v době, která by byla s použitím klasických objednávkových formulářů a front ofsetového tisku nemyslitelná.

Personalizace a tisk na zakázku představují pro zákazníky z průmyslu relevantní a lákavé možnosti, podobně jako je tomu v oboru marketingu, maloobchodního prodeje a dalších sektorů. Dodávka tiskovin přizpůsobených konkrétnímu jednotlivci a využívání širokého spektra dat, od historie nákupů až po demografické informace a dokonce lokalitu, je mimořádně přínosná.

Tuto míru individuálního přizpůsobení lze spojit s vysoce kvalitním výstupem, který byl dříve očekáván pouze u ofsetových alternativ. Ve spojení širokým sortimentem zajímavých papírů – které většina špičkových společností zabývajících se digitálním tiskem v současné době využívá – je ve většině případů zaručeno, že výsledný produkt zákazníky příjemně překvapí. S tím se nedá než souhlasit.

Jak mohou průmyslové firmy využívat digitální tisk?

Výhody digitálního tisku mohou být pro inovativní firmy velmi dalekosáhlé. Některé ho využívají při marketingu. Setkali jsme se s automobilkami, které používají digitální tisk například při výrobě stojánků na psací potřeby ve tvaru jimi vyráběných vozidel.

Společnost Screentec, která se specializuje na grafický design, díky investicím do digitálních technologií rozšířila svůj sortiment. A tato změna se vyplatila – došlo k nárůstu obratu i schopností splnit požadavky zákazníků. Přinesla také mimořádnou flexibilitu, jak uvádí generální ředitel Darren James: „Během jediného dne může být třeba postupně podle požadavků zákazníků potisknout kroužkové pořadače, membránové klávesnice i plastové desky a dodržet přitom zákazníky požadované termíny. S tiskárnou Océ Arizona to není žádný problém.“

Německá tiskařská společnost Falquon chtěla nabídnout klientům z řad vlastníků nemovitostí i korporací možnost vytvářet v jednotlivých podlažích různé obrázky nebo loga a dosáhnout tak naprosté jedinečnosti. Dochází tak k posunu od velkoobjemové produkce obecných produktů směrem k malým, individuálním objednávkám s vysokou hodnotou.

Dva roky po instalaci tiskárny Océ Arizona zajišťovala společnost Falquon ve špičkách potisk 2 000 čtverečních metrů týdně a počet jejích zaměstnanců vzrostl o 20 %, aby dokázala uspokojit stále rostoucí poptávku. Jde o příklad mimořádné úspěšnosti s nezpochybnitelnou návratností investice do digitálních technologií.

Společnost Falquon je jen jednou z řady firem po celé Evropě, které přechází na digitální tisk, aby udržely pod kontrolou své náklady, zvýšily obrat a v neposlední řadě zvýšily zisk. Její rozhodnutí přejít na digitální technologie pomohlo transformovat působení v oboru. Je zapojení do revoluce v podobě digitálního tisku součástí také vaší firemní strategie?

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.