Digitální tisk táhne trh vpřed

Trh digitálního tisku má v nastávající dekádě předpoklady k raketovému růstu. Zde najdete informace, jak mohou poskytovatelé tiskových služeb tuto potenciální příležitost maximálně využít.

Polygrafický průmysl předpokládá celosvětově až do roku 2018 každoroční růst o 2 % díky transformujícím se ekonomikám a příležitostem s přidanou hodnotou, které vytváří digitální tisk. Tržní segment komerčního tisku má sice opět vzestupný trend, jsou však společnosti zabývající se tiskem připraveny chopit se této příležitosti?

Neustálá změna

Trh tisku nejen roste, ale také se mění. V roce 2008 72 %1 poskytovatelů tiskových služeb (PSP) souhlasilo s konstatováním, že nemohou pokračovat ve své činnosti tak, jako to dělali dosud. Tehdy si poskytovatelé tiskových služeb uvědomili, že se musí změnit. V roce 2014 tento počet narostl na 80 % a je důležité poukázat na to, že se trh během tohoto období nijak nestabilizoval. V tiskařském odvětví se změna stala novou normou.

V situaci podléhající neustálým změnám je stále obtížnější zůstat na špici, dodávat ty nejlepší produkty, poskytovat ty nejlepší služby a neustále překonávat očekávání zákazníků. Jenže přesně to je třeba, aby bylo možné využít tento prudce rostoucí trh.

Otázky, otázky a ještě jednou otázky

Při hledání možností výdělku na příznivém trhu digitálního tisku se musí poskytovatelé tiskových služeb zamyslet nad tím, jak budou reagovat. Může se najít pár takových, kteří budou tuto situaci ignorovat, ale otázky o možnostech využití nabízené příležitosti zůstávají. Nabízí digitální tisk lákavé možnosti nových toků příjmů? Představuje tisk z webu způsob zjednodušení provozu? Představují mobilní zařízení a e-mail hrozbu? Nebo se vlastně nyní nabízí příležitosti ke kampaním v různých médiích, ve kterých mohou tiskoviny hrát nepostradatelnou roli po boku digitálních kanálů?

Existuje celá řada otázek, které je třeba zodpovědět. Zásadní otázkou je: co od vás zákazníci nyní očekávají? Změnil se jejich pohled na poskytovatele tiskových služeb s tím, že konkurence nabízí širší sortiment lépe propracovaných služeb?

Klíčem jsou znalosti

Pro většinu vedoucích pracovníků společností zabývajících se tiskem se může zdát představa hledání odpovědí na tento přehršel otázek zdrcující. Přizpůsobení nabídky jejich firem tak, aby nabízely to, co zákazníci chtějí, při zachování ziskových marží v přechodném období a rozvoj interních dovedností, jež by umožňovaly poskytování takovéto rozšířené nabídky a zachování přední pozice, se jim může zdát velmi náročné.

Není to však nemožné. Ředitelé tiskařských společností si jen musí uvědomit, že pokud chtějí v takovémto turbulentním prostředí zůstat ve hře, musí začít hledat odpovědi na tyto otázky. K tomu ale nutně potřebují podporu poradce, který jim pomůže podívat se na celou záležitost s odstupem a posoudit činnost firmy nezaujatě, logicky a informovaně. To jim v budoucnu umožní pustit se do realizace změn.

Na začátku cesty stojí využití těchto otázek k odhalení specifických příležitostí, jaké digitální tisk nabízí, a porozumění jim. Tato cesta zajistí poskytovatelům tiskových služeb vývoj, zlepšování a úspěch na dnešním stále neklidnějším trhu tisku.1 Hloubková zpráva Canon 2008

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.