Forma nebo funkčnost? Příležitosti v průmyslovém a funkčním tisku

Form or function? Opportunities in industrial and functional printing

V průmyslovém tisku se stále více začíná využívat digitální tisk, ať už jde například o tisk na laminát, sklo a dřevo pro interiérové dekorace, nebo potisk membránových klávesnic a tištěnou elektroniku pro výrobní aplikace. Roste také popularita 3D tisku v oblasti pomocného designu a výroby prototypů nebo při vytváření koncepčních modelů.

Bez ohledu na použitý typ tisku tam, kde se tisk využívá k dekoraci produktů, doplnění funkčnosti nebo jako pomůcka při vývoji produktů, se výsledné aplikace často vyznačují vysokou hodnotou. Při zohlednění této zkušenosti mohou pro poskytovatele tiskových služeb (PSP) nucené tvrdě bojovat o přízeň v komoditnějších nebo nízkoziskových průmyslových odvětvích tyto nové aplikace představovat skvělou příležitost k vybudování nových toků příjmů, pokud se k nim správně postaví.

Kreativní pohled na aplikace

Nové příležitosti pro poskytovatele tiskových služeb začínají kreativním myšlením týkajícím se zařízení, technických postupů a podkladových materiálů, které už používají, a hledání způsobů, jak by mohly plnit nové funkce.

V některých případech může stačit upravit již používanou aplikaci pro jiný segment trhu. Přestavte si například poskytovatele tiskových služeb, který pomocí digitálního tisku vytváří grafické motivy na stěny. S využitím stejné technologie může začít nabízet personalizované tapety na trhu interiérových dekorací, nebo dokonce přímo zákazníkům.

Tržní segment interiérových dekorací nabízí kreativním poskytovatelům tiskových služeb ochotným experimentovat a vytvářet něco nového nepřeberné množství úžasných příležitostí. Spojením kreativního přístupu – zajišťovaného interním talentovaným zaměstnancem nebo spoluprací s designéry – s rozsáhlými znalostmi možností tisku je možné vyvinout aplikaci, která vytvoří v určitém prostoru přesně požadovanou atmosféru, ale současně ji bude možné po čase bez problémů upravit a měnit.

Investice do otevření brány k příležitostem

Kreativní myšlení může poskytovatelům tiskových služeb také odhalit příležitosti k nabídce nových služeb vycházejících vstříc potřebám stávajících zákazníků, které jejich nabídka v současné době neobsahuje. Některým poskytovatelům může stačit upravit určité existující postupy, jiní se možná budou muset odhodlat k investici, která jim umožní nabízet nový typ aplikace.

Uveďme jako příklad poskytovatele tiskových služeb zajišťujícího velkoobjemový tisk plánů a výkresů pro firmy působící v oblasti architektury, strojírenství a stavebnictví, nebo interní tiskové oddělení strojní fakulty vysoké školy nebo univerzity. V obou případech může padnout rozhodnutí o investici do technologie 3D tisku, která jim umožní začít stávajícímu okruhu zákazníků nabízet jako novou službu vytváření koncepčních modelů. Podobně se poskytovatel tiskových služeb, který nyní pomocí sítotisku zajišťuje výrobu panelů spínačů, může rozhodnout začít využívat své digitální širokoformátové ploché tiskařské vybavení k výrobě prototypů a testovacích panelů, nebo k nabídce možnosti změn či častějšího zadávání menších objednávek ze strany zákazníků.

Vysoká hodnota, velký objem, vysoký zisk

Tam, kde tisk slouží k funkční dekoraci produktů, například u panelu spínačů stroje, nebo kde je dekorace sekundární funkcí hlavního účelu produktu – například u potisku sportovního vybavení, jako jsou surfy nebo lyže – představuje jednu z nejzajímavějších příležitostí pro poskytovatele tiskových služeb potenciál velkého objemu těchto aplikací s vysokou hodnotou.

Dejme tomu, že určitý poskytovatel tiskových služeb tiskne kódové označení na plastový díl určený pro automobilový průmysl vyráběný vstřikováním do formy. To je aplikace vysoké hodnoty, kterou bude současně nutné produkovat ve velkých objemech. Takovéto aplikace představují pro poskytovatele tiskových služeb obrovský potenciál k získání silné pozice ve vysoce ziskových nových, specifických tržních segmentech a vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníky.

Vysoká hodnota a tedy potenciál pro ziskovější marže, jaké jsou běžné u řady aplikací průmyslového, funkčního a 3D tisku, představují dva důvody, proč tyto oblasti budí tak velkou pozornost. Je zřejmé, že s předpokládaným růstem tržního segmentu průmyslového a funkčního tisku z tržní hodnoty necelých 59 miliard euro v roce 2015 na téměř 94 miliard euro v roce 2020 se naskýtá celá řada příležitostí. Stačí je jen využít.

Pokud bude mít poskytovatel tiskových služeb správný obchodní model nebo zákaznickou základnu, mohou čísla určitě ještě růst. Je však samozřejmě nutné dbát na to, aby posun tímto směrem představoval logický krok budoucího vývoje vaší firmy. A jako u všech nových a riskantních počinů je naprosto zásadní nejen znát potřeby svých zákazníků, ale také odhalit oblasti svého podnikání, které mohou k dosažení úspěchu vyžadovat rozvoj nebo investice.

Z tohoto důvodu společnost Canon se svými zákazníky úzce spolupracuje a poskytuje jim poradenské služby a podporu. Vychází přitom ze svého přehledu o odvětví a bohatých zkušeností s podporou při otevírání nových příležitostí pro jiné zákazníky. Podívejte se, jak vám společnost Canon může pomoci hledat nové příležitosti v průmyslovém nebo 3D tisku.

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.