Oborové specifikum: tisk knih a vydavatelé

Informace o tom, jak nárůst počtu čtenářů elektronických médií ovlivnil vydavatelské odvětví a jak polygrafický průmysl reaguje na tento významný posun v oboru.

Industry focus: book printing and publishers

Není to tak dlouho, co odborníci předpovídali zánik tištěných knih. Hlasitě deklarovali, že za pár let vyměníme potištěné stránky papíru za čtečky elektronických knih, tablety a další zařízení s displejem. Je samozřejmě pravda, že tyto technologie negativně ovlivnily knižní trh, obsah prezentovaný v podobě knih si ale stále uchovává svou popularitu a životaschopnost díky nástupu vysokorychlostního digitálního barevného inkoustového tisku.

Objem trhu v polygrafickém průmyslu sice má klesající tendenci z hlediska celkového počtu knih a předpokládá se jeho další pokles, vyhlídky týkající se počtu digitálně tištěných knih však vypadají zcela jinak. Předpokládá se výrazný růst, přičemž společnost Caslon očekává v letech 2014 až 2019 nárůst digitálního černobílého i barevného tisku o 14 %, respektive 18 %.

Růst digitálních technologií

Negativní vliv na vydavatelské odvětví pramení z obecnějších trendů na trhu. Kromě nárůstu počtu čteček elektronických knih a mobilních zařízení se mění celkové chování čtenářů. Nejde o to, že by lidé ztráceli zájem o tištěné knihy, ale chtějí, aby knihy byly k dispozici, když je potřebují a tam, kde jsou oni sami. Rostoucí počet nových hráčů na trhu uplatňujících model on-demand, jako jsou společnosti Amazon, Apple nebo Google, dává těmto požadavkům reálné obrysy. Celkový objem vytištěných knih v odvětví klesá, ale počet titulů v Evropě vykazuje stejné nebo rostoucí hodnoty. Větší počet titulů v menších nákladech posiluje růst digitálních verzí.

Tato situace zvyšuje obavy nakladatelských domů o uplatnění vytištěných nákladů knih a skladových zásob. Například ve Velké Británii vychází každý rok přibližně 150 000 nových titulů. Krátce po publikování se drží na předních místech žebříčku popularity, ale po krátké době se stávají neprodejnými. A právě tady mohou nové obchodní modely, které se na trhu začínají objevovat, představovat pro vydavatele knih významný přínos.

Je třeba se snažit o nový přístup?

Při hledání příležitostí na poli tisku knih a vydavatelství se mohou poskytovatelé tiskových služeb inspirovat stávajícími obchodními modely.

Princip modelu maloobjemového tisku spočívá v posunu k ekonomičtější digitální produkci, protože vysokorychlostní inkoustový tisk začíná zřetelně dohánět digitální tisk pomocí tonerů a ofsetovou produkci na jednotlivé řezané listy. Výhodou pro vydavatele je, že nyní mohou objednávat menší náklady knih a snížit tak své riziko držení přebytečných zásob skladem.

Model řízení životního cyklu umožňuje optimalizaci celého hodnotového řetězce. To znamená sladění skutečné prodejní poptávky po libovolné tiskovině s počtem výtisků. Pro vydavatele je zde výhodou to, že jednotlivé knižní tituly mohou být dostupné v minimálních množstvích, z každého proto lze získat maximální výnos.

Model tisku na zakázku se řídí jednoduchým mottem „nejdříve prodat – potom vytisknout“. Společnost Amazon je názorným příkladem, jak dobře to může fungovat. Tisk na zakázku nyní představuje zavedený model a dokonale zapadá do distribučního řetězce online. Je možné knihu objednat a vytisknout tak, aby ji zákazník obdržel hned následující den. V tomto případě představuje výhodu pro vydavatele knih odpadající nutnost udržování skladu nebo kapitálu vázaného v zásobách. Knihy představují nezanedbatelnou součást celosvětového trhu. Principem chytrého publikování je variabilita obsahu pro různé skupiny uživatelů. Cílem je spojit a extrahovat obsah z různých zdrojů a vytvořit z tohoto obsahu tištěný produkt. Pro vydavatele je tento koncept výhodný v tom, že umožňuje znovu prodávat obsah v různých kontextech a zajistit pro čtenáře skutečně relevantní informace.

Smíšený model

Společnosti zabývající se tiskem se nemusí změnit od základu přes noc. Mohou přistoupit ke smíšenému modelu a nabízet jak ofsetový tisk, tak tisk digitální – v odpovídajících případech. Jejich přesný poměr bude záviset na velikosti firmy a poptávce zákazníků. Klíčem je porozumění trhu a příležitostem, které nabízí.

Bez ohledu na potenciální marže, které se u digitálních technologií uplatňují, není vždy jednoduché takovéto transformace dosáhnout. Platí to zejména pro ty, kdo byli po celá desetiletí zvyklí na ofsetový model a marže u digitálních technologií se jim mohou zdát nízké. Vezmeme-li v úvahu kapacity ofsetového tisku, které jsou v současné době k dispozici, je situace ještě komplikovanější.

Pokroky digitální inkoustové technologie přinesly v uplynulých pěti či šesti letech řadu úspěšných instalací zařízení pro digitální tisk knih. To je však jen část celého příběhu. Zásadní průlom nastane, až vydavatelé změní svůj přístup ke svým stávajícím postupům a změní je tak, aby vyhověli změnám tržní poptávky čtenářů. Postupem času dojde k celkové změně přístupu v celém odvětví.

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.