Automatizace marketingu: Co byste měli vědět

Podle nedávné celosvětové studie1 79 % marketingových pracovníků zabývajících se obchodováním mezi firmami investovalo do automatizace marketingu v té či oné podobě a tento trend směřování k automatizaci ovlivňuje způsob, jakým marketingoví pracovníci komunikují s cílovými skupinami. 

Ale co přesně je automatizace marketingu a jaké jsou její výhody pro vás jako poskytovatele tiskových služeb (PSP)?

Co je automatizace marketingu?

  • Automatizace marketingu je pojem, který se vztahuje k použití softwaru, jenž marketingovým pracovníkům umožňuje automatizovat, zefektivnit a posuzovat opakující se marketingové úkoly a pracovní postupy s konečným cílem podpořit růst příjmůzvýšit provozní efektivnost
  • Marketingoví pracovníci mohou používat software k získání přístupu k výkonné analyticesledování kampaní, aby získali potenciální zákazníky a mohli pečovat o ty, kteří ještě nejsou zcela připraveni k nákupu. 
  • Použití automatizace marketingu obvykle podněcuje k větší součinnosti mezi marketingovými a prodejními aktivitami. Cílem je zjednodušení cesty kupujícího a sloučení komunikace zasílané zákazníkovi.
  • Automatizovaná komunikace marketingovým pracovníkům pomáhá s používáním vysoce individuálně přizpůsobeného kontextového obsahu pro správné osoby prostřednictvím správných kanálů. Zároveň se tak mohou těšit ze zvýšení příjmů a vyšší míry udržení si zákazníků
  • Automatizace marketingu při pečlivém vyhodnocení zajišťuje rozpoznání vztahu zákazníka se společností. Ochranné prostředky však poté bývají zaplaveny irelevantní komunikací, což může mít negativní dopad na vnímání značky. 

V automatizaci marketingu jde zkrátka o poskytnutí pomoci pro zvýšení prodeje a získání dlouhodobé přízně zákazníků. 

Jak z ní mohu těžit jako poskytovatel tiskových služeb?

Pro poskytovatele tiskových služeb představuje automatizace marketingu více než pouhou pomoc pro zvýšení efektivnosti tisku v rámci marketingové kampaně zákazníků. 

Nepochybně existují komerční výhody pro vaše podnikání spočívající ve vytváření dodatečných objemů tisku nebo v dalších službách, jako je převzetí opakujících se marketingových úkolů zákazníků, kterým jim v dlouhodobém horizontu ušetříte čas nebo prostředky. Nicméně, co je možná ještě důležitější, klíčové výhody nabízení služeb automatizace marketingu spočívají v rozvíjení ještě pevnějších vztahů se zákazníky, a to nabízením poradenství pro jejich komunikaci napříč kanály. Toho lze dosáhnout tak, že jim pomůžete s vývojem efektivnějšího způsobu získávání potenciálních zákazníků, který umožní porozumět chování koncových uživatelů, a tím pomůže s poskytováním informací pro budoucí marketingové aktivity zákazníků nebo s jejich odlišením od konkurentů. 

Jste připraveni zabývat se nabízením služby automatizace marketingu svým zákazníkům?

Jestlipak... 

  • Už spolupracujete s klientskou základnou, která je přístupná novým myšlenkám, nebo máte stávající zákazníky, kteří se již dotazovali na služby automatizace marketingu? 
  • Máte dobré znalosti o prostředí digitálních médií a digitálním marketingu?
  • Uplatňujete v podnikání přístup „nad rámec tisku“?
  • Už nabízíte služby tisku z webu (W2P) nebo tisku proměnných dat (VDP)?
  • Máte přístup ke kreativním zdrojům, jako jsou interní navrhování webů nebo vývoj obsahu webů?

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli „ano“, pak už možná máte dobrou pozici pro rozšíření nabídky služeb prostřednictvím automatizace marketingu. Pokud máte k dispozici klíčové kompetence a zaujmete správný způsob myšlení, může se jednat o oblast, která stojí za prozkoumání, přestože se každý zapojí v jiném počátečním bodu. 

Kde začnete?

Stejně jako tomu bývá u většiny nových služeb, nelze jen zakoupit software a očekávat okamžitý úspěch. Musí existovat strategie pro začlenění do stávajícího obchodního modelu. 

V zásadě existují dvě úrovně investic: jedna pro software a druhá pro zaškolení/nábor. Jedině tak lze zajistit, že budou k dispozici požadované pracovní dovednosti pro zajištění úspěchu služby. První může zahrnovat řešení, jako je DirectSmile. To umožňuje provádět a monitorovat vícekanálové marketingové kampaně napříč různými komunikačními platformami a pracovat se systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM) s cílem usnadnit vyšší míru porozumění chování zákazníků. Druhá spočívá více ve správném způsobu uvažování nebo ve zkušenostech s datovými službami (jako je VDP nebo W2P) a tvůrčích schopnostech (lidí), které jsou k dispozici, a to již od samého začátku.

Jak jsou ostatní dosud úspěšní s touto službou?

Remo Martin, generální ředitel švýcarského poskytovatele tiskových služeb, společnosti Rohner Spiller, říká:

Před investováním do automatizace marketingu musíte sami sobě položit řadu důležitých otázek. Vyřeší problém vašeho klienta? Pokud ano, pak musíte zvážit, zda disponujete dovednostmi a pracovní silou pro správu webů a navrhování marketingových strategií a odbytiště pro tyto služby. Pokud jste si znovu odpověděli „ano“ a máte jasnou představu, co budete dělat, pak jste na správné cestě.


Automatizace marketingu nám umožňuje dodávat řešení, která zjednodušují a automatizují pracovní postupy našich zákazníků s minimálním množstvím lidských zásahů. Rozběhli jsme vlastní projekty zahrnující individuálně přizpůsobené poštovní zásilky a webový obsah. Kampaně našich zákazníků lze vyhodnocovat v daleko větším rozsahu. Pomocí těchto dat o úspěšnosti jsme schopni vylepšit a optimalizovat budoucí kampaně, čímž získáme opakované zakázky, stejně jako nové.

1 Regalix, State of B2B Marketing Automation, 2015

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.