Evoluce vydavatelství

The evolution of publishing

Po celém světě prochází vydavatelské odvětví zásadními změnami, protože tištěné knihy, časopisy a noviny musí o přízeň čtenářů soupeřit s elektronickými knihami, online publikacemi a sociálními médii. Tisk samozřejmě neztratil pro vydavatele svůj smysl – mimo jiné 96 % čtenářů tištěných a digitálních časopisů uvádí, že hodlá pokračovat ve čtení tiskovin během následujících 12 měsíců, 69 % lidí je při čtení papírových novin uvolněnějších a vnímavějších57 % lidí věří, že nejlepším způsobem, jak se učit, je učení z knih. Vydavatelé se však musí nyní mnohem více snažit reagovat na měnící preference zákazníků vývojem nových formátů a modelů, které umožní rozvoj jejich firem.

Každý ze sektorů vydavatelského odvětví musí čelit specifickým výzvám. V adaptaci na měnící se tržní prostředí však vydavatelům ve všech sektorech pomáhají čtyři obchodní modely umožněné digitálním tiskem.

Nízkonákladový tisk

Se stále rostoucím počtem každoročně publikovaných nových titulů a klesajícími objemy tištěných nákladů stoupá poptávka po vydávání v malých objemech. Díky optimalizaci výrobních procesů lze digitální tisk použít k rychlejšímu a ekonomičtějšímu nízkonákladovému tisku, současně tak bude produkční tisk připraven na budoucnost. Digitální nízkonákladový tisk se může po zavedení stát prvním krokem k decentralizaci tiskové koncepce, ke zkracování dodacích lhůt a snižování nákladů nejen u knih, ale i při tisku novin nebo časopisů v tiskových střediscích nebo na vzdálených místech.

Řízení životního cyklu tisku

Digitální produkce malých nákladů vytváří nutnost řízení životního cyklu tisku, které spočívá v optimalizaci distribučního řetězce vydavatele. V tomto modelu určuje počet vytištěných kopií skutečná prodejní poptávka, čímž se snižují náklady na skladování a riziko nadměrných skladových zásob. (Chcete-li se dozvědět více o výhodách tohoto modelu, přečtěte si příběh o úspěchu společnosti TJ International.)

Tisk na zakázku

Kromě snížení nákladů na skladování a omezení rizika nabývá u vydavatelů na důležitosti další z důvodů tisku na zakázku: jeho potenciál spočívající ve spojení s elektronickým obchodováním. Tento model fungující na principu „nejdříve prodat, potom vytisknout“ závisí na vytvoření pracovních postupů optimalizovaných tak, aby bylo smysluplné a efektivní tisknout po objednání jednotlivé výtisky časopisů nebo knih a vydavatelé tak mohli přistoupit na strategii nulových skladových zásob.

Chytré publikování

Principem „chytrého publikování“ je individualizovaný nebo dynamický obsah, se kterým vzniká prostor pro inovativní aplikace, například cílenou reklamu v novinách nebo časopisech nebo individuální přizpůsobení vydávaných knih. Tento model je založen na výběru variabilního obsahu pro různé skupiny uživatelů, kdy obsah lze čerpat z různých zdrojů a pak jeho sloučením vytvořit upravenou publikaci. 

Poskytovatelům tiskových služeb (PSP) tato koncepce nabízí nové příležitosti k růstu příjmů a rozvoji vedle běžných tiskových služeb. Vydavatelům pak pomáhá maximálně využívat stávající aktiva jejich sladěním s individuálními potřebami a nabízet nové digitální služby na míru.

Například v oblasti vzdělávací literatury nabízí zákazníci společnosti Canon v Turecku, Rakousku a Švýcarsku učitelům, soukromým lektorům a koučům možnost upravovat učebnice nebo pracovní sešity pro studenty ve svých třídách s využitím variabilního obsahu ze stávajících zdrojů dodaných vydavatelem. V jednom případě je obsah pracovního sešitu zvolen podle silných a slabých stránek každého z žáků zjištěných na základě výsledků jejich zkoušek. V jiném případě vydavatel a poskytovatel tiskových služeb vytvořili automatizovaný pracovní postup a online obchod, které zjednodušují individuální úpravy a správu objednávek a současně zjednodušují výrobu a dodání.

Tuto koncepci lze snadno aplikovat na jiné vydavatelské a tiskové segmenty – například na cestopisy, kuchařky i ekonomickou literaturu. Představte si například turistického průvodce, který bude obsahovat ty nejkvalitnější a současně aktuální informace od vydavatelů cestovatelských knih, a také nejnovější informace od spotřebitelů ze sociálních médií, doplněné průvodci, mapami a slevovými kupóny. Podobně umožňuje tento model také využití mikrocílení u reklamy v novinách a časopisech na základě lokality, demografických údajů a zákaznických požadavků.

Vydavatelský svět se mění, ale tiskoviny neztrácí nic na své důležitosti. Ve skutečnosti nedávno zveřejněná prognóza spotřebitelského publikování zdůrazňuje, že do roku 2020 zůstanou tiskoviny preferovaným formátem čtenářů knih, časopisů i novin. Vydavatelé a poskytovatelé tiskových služeb nyní díky rozvoji na poli digitálního produkčního tisku vyvíjí nové modely, které zaručí, že následující období bude pro publikování dynamickou dobou.

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.