Digitální budoucnost tisku v maloobchodním prodeji

Postupující rozvoj přístupu typu omni-channel v maloobchodním prodeji znamená, že nyní má digitální tisk více než kdy dříve příležitost pomoci maloobchodním prodejcům oslovit zákazníky ve všech fázích jejich cesty.

V oblasti maloobchodního prodeje byl rok 2015 ve srovnání s rokem 2005, nemluvě o roku 1995, k nepoznání. Trh nejen roste – očekávaný objem celosvětového maloobchodního prodeje v roce 2015 překračuje 23,9 trilionu amerických dolarů, což představuje ve srovnání s rokem 2014 nárůst o 6,4 %1 – ale také prochází obdobím rychlých a trvalých změn.

Samozřejmě, že mimořádně významným trendem je vznik internetových prodejců. Nejde ale o nákupy online či offline. Realita je složitější. Celý scénář se označuje jako takzvaný omni-channel, což znamená využití všech kanálů současně. Společnosti zabývající se maloobchodním prodejem si uvědomují, že potřebují být všude tam, kde jsou jejich zákazníci.

Příležitost přímo v prodejně

Prognóza na rok 2018 uvádí, že pouhých 8,8 % prodejního obratu bude realizováno online2. Tím se pro poskytovatele tiskových služeb otevírá obrovská příležitost, protože tisk představuje jeden ze základních pilířů celkového prostředí nákupu v tradičních prodejnách v podobě velmi působivých tištěných dekorací interiéru a propagačních materiálů.

Maloobchod představuje inovativní trh. Na obchodních třídách se často setkáváme s dočasnými krátkodobými pronájmy maloobchodních prostor, které dávají značkám možnost využít poutavé potištěné interiéry, jejichž realizace v maloobchodních prodejnách není vždy možná. V prodejnách pak maloobchodní prodejci mohou s pomocí moderních technologií vytvářet užší návaznost mezi nákupy online, mobilními nákupy a offline nakupováním, aby tak dosáhli příjemnějších a obohacujících zkušeností zákazníků. Patří sem objednání online a vyzvednutí na prodejně, označované jako click & collect, rezervace schůzek online, webové signály a kódy QR.

Řada maloobchodníků je možnostmi individuálního přístupu a variability, kterou digitální tisk nabízí, nadšena. Při poskytování tištěných materiálů mohou využívat celou řadu dat, počínaje historií nákupů, přes demografické údaje až po lokalitu – a to vše v podobě letáků, velkoplošných panelů, katalogů tištěných v malých objemech apod. – přímo spojených s konkrétní prodejnou nebo určitým jednotlivcem. Například módní řetězce mohou snadno vytvářet marketingové materiály týkající se výrobků, které mají eminentní zájem prodávat. Je třeba možné ráno nafotografovat kolekci, odeslat ji do tiskárny (firemní nebo externí) a ještě téhož dne odpoledne mít k dispozici kampaň připravenou v prodejně nebo na lokálních billboardech. Tento postup představuje součást rozsáhlejšího posunu firemní strategie k digitálním pracovním postupům s využitím prodejních výsledků v reálném čase.

Digitální tisk přináší také významnou úsporu nákladů. Maloobchodní prodejci už nemusí tisknout velké objemy, aby se jim to vyplatilo, a mohou využívat potisk širšího spektra materiálů. Mohou například umístit kvalitní snímky do výlohy a pak využít detaily z těchto snímků v působivých materiálech v prodejně.

V konečném důsledku se maloobchodní prodejci seznamují s přínosem, jaký může digitální tisk mít pro oslovení zákazníků a zajištění příjemného prostředí pro jejich nákupy.

A co dál?

Prvním krokem poskytovatelů tiskových služeb by mělo být rychlé jednání. Vaši konkurenti, a zejména ti v maloobchodním odvětví, tuto příležitost už odhalili a již digitální technologie ve svých prodejnách využívají.

Dalším krokem je rozhodnout, jaké digitální aplikace vám mohou zajistit co nejefektivnější komunikaci. Co třeba propagace v různých médiích nebo malosériové publikace?

Odpovědi na tyto důležité otázky nemusíte zodpovědět ze dne na den, musí se však stát začátkem vaší cesty. Další informace a inspiraci můžete načerpat ve zprávě společnosti Canon Think Retail.1 Celosvětová prognóza maloobchodního prodeje a elektronického obchodování, 2013 až 2018, MarketingCharts.com, 2015

2 Celosvětová prognóza objemu maloobchodního prodeje, E-Marketer, 2014

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.