Využijte potenciál nabízený tiskem

Unlocking the potential of print

Svět digitálního tisku je vzrušující a dynamický. Úvahy o „poklesu v polygrafickém průmyslu“ už patří minulosti, protože odvětví začíná získávat důvěru a dynamicky se rozvíjet. Digitální tisk zásadně mění pohled na tiskařství, ať už jde o úžasné interiérové dekorace nebo tvorbu individuálně upravovaných knih, vysoce kvalitních fotoknih a přerod vícekanálové komunikace.

Po určité konsolidaci, ke které v tomto odvětví došlo, a projevech komoditizace v určitých oborech tisku, nikdy nebyl aktuálnější než dnes. Po překonání ataků ze strany elektronických alternativ, jako jsou online média, e-mailový marketing a elektronické knihy, si zachoval důležité místo v našich životech.

Poskytovatelé tiskových služeb (PSP) – hnáni svým zanícením – se stále snaží posouvat hranice a využívat nové příležitosti a růst. V roce 2015 byl předpovídán celosvětový objem tisku 870 miliard eurodo roku 2020 se předpokládá roční růst ve výši 2 %.

Jedním z hlavních důvodů růstu v celém odvětví je nárůst poptávky po tištěných produktech s vyšší hodnotou. Ale jak mohou ambiciózní poskytovatelé tiskových služeb využít potenciál nabízený tiskem?

Myslete jinak

Všude, kde se mluví o nových příležitostech v oblasti tisku, je často řeč o širokém formátu. Tisk pro interiérové a průmyslové účely budí opravdové nadšení, protože poskytovatelé tiskových služeb díky spojení technického rozvoje a vlastní vynalézavosti vytváří nové příležitosti. Pokud k úvahám o využití určitých aplikací pro jiný tržní segment přistoupí s větším nadhledem, mohou se posunout z komoditizovaných oblastí trhu a začít nabízet tištěné produkty s vyšší hodnotou. Jestliže už například tisknou grafické motivy na stěny, je logickým dalším krokem objev hodnoty individuálně přizpůsobovaných fototapet.

Jiným příkladem může být obchodní komunikace. Úspěšní poskytovatelé tiskových služeb v této oblasti vědí, že při komunikaci prostřednictvím různých kanálů by tisk měl ostatní kanály doplňovat, nesoutěžit s nimi. Podpora značek při získávání a udržování pozornosti jejich cílových skupin a předávání konkrétních sdělení může představovat unikátní poslání. Tak například na míru sestavená reklamní zásilka může v rámci holistické marketingové kampaně využívající různá média podnítit zájem o materiály online. Naproti tomu internetový obchod může pomocí tištěného a speciálně přizpůsobeného katalogu oslovit zákazníky, kteří si v posledních šesti měsících nic nekoupili. V obou případech lze efektivitu tištěných materiálů posuzovat na základě reakcí, které vyvolá.

Digitální tisk je rozvratný prvek a některé vydavatele inspiroval ke vzniku zcela nových obchodních modelů. S poklesem vydávaných nákladů tištěných knih a růstem objemu dostupných titulů na trhu se stále více vydavatelů orientuje na model fungující na principu „nejdříve prodat, potom vytisknout“. V současné době, kdy lze reálně uskutečnit nákladově efektivní tisk a vazbu jednotlivých knih, se otevírají nové možnosti dotisku vyprodaných titulů na vyžádání, nabídky publikování vlastních děl nebo nabídky na míru sestavených knih.

Buďte smělí, odvážní a experimentujte

Ať už v současné době působíte v kterémkoli tržním segmentu a máte jakékoli zkušenosti, můžete do svého podnikání přinést novou hodnotu a využít nový potenciál. Zkuste se podívat za hranice svých současných možností a sortimentu nabízených produktů a přemýšlejte, jak byste mohli své zákazníky inspirovat. Pokud budete potřebovat něco upravit nebo změnit – třeba seznámit se s novými aplikacemi, investovat do nových technologií nebo přizpůsobit svůj obchodní model – najděte si partnera, který vám s tím pomůže.

Tiskařský průmysl disponuje velkým optimismem a potenciálem. Přidejte se k nám a patřičně tento potenciál využijte. #UNLEASHPRINT

Získejte svou kopii!

Přihlaste se zde a získejte tištěnou nebo e-mailovou kopii dokumentu Think Digital.