Transform, digital transformation and business process management

Transformujte své firemní procesy, abyste mohli pracovat rychleji a prozíravěji

Výzvy

Ruční pracovní postupy snižují produktivitu a potlačují růst – tím vám brání plnit firemní úkoly, jako je zkracování doby na vyřízení zakázek, snižování administrativních nákladů a zajištění většího zabezpečení intenzivních pracovních postupů zpracování dokumentů.

Zlepšete způsob práce digitalizací klíčových oblastí správy firemních procesů. To můžete udělat několika způsoby: integrováním technologií, řízením služeb nebo kompletním svěřením procesů zpracování dokumentů společnosti Canon formou outsourcingu.

Transform, DWF Law discover the benefits of going paperless using digital transformation solutions from Canon

Případová studie

Objevte, jak jsme pomohli společnosti DWF Law zlepšit tok informací mezi jejími kancelářemi a zároveň snížili náklady a zlepšili zabezpečení dat.

Zjistěte více

Kontaktujte nás

a objevte, jak vám můžeme pomoci transformovat firmu

Zjistěte více

Zákaznické aplikace

Digitální poštovní oddělení

digitální poštovní oddělení
Zvyšte produktivitu, snižte náklady a poskytujte lepší služby zákazníkům rychlejším a efektivnějším zpracováním pošty pomocí digitálního poštovního oddělení.

Zpracování faktur

zpracování faktur
Manuální zpracování faktur může být neefektivní a náchylné k chybám, které jsou finančně nákladné a časově náročné. Naše řešení Zpracování faktur vám pomůže převzít kontrolu nad peněžním tokem, čímž vám ušetří čas a poskytne duševní klid.

Optimalizace zásobování

E-procurement – od nákupu k platbě
Identifikujte strategické úspory a omezte množství odpadu investováním do našich nástrojů pro elektronické zásobování. Pokud lépe pochopíte své nákupní návyky, můžete eliminovat rizika dodavatelského řetězce a zajistit soulad s předpisy a smlouvami.

Od nákupu k platbě

Od nákupu k platbě
Neefektivní procesy založené na používání papíru neposkytují sledovatelnost, která je potřebná k udržení hotovosti pod kontrolu. Zdokonalte řízení výdajů a peněžního toku investováním do efektivního digitálního systému, který umožňuje plně sledovat peněžní tok.

Digitalizace personálního oddělení

Digitalizace personálního oddělení
Manuální pracovní postupy pro personální dokumenty mohou zpomalit chod vaší firmy. Zvyšte produktivitu a snižte náklady nahrazením ručních procesů v personální oblasti automatizovanými pracovními postupy nabízejícími větší kontrolu a sledovatelnost.

Objednávky

podnikatelka
Zlepšete služby zákazníkům a zvyšte produktivitu rychlejším zpracováním objednávek a vyvarováním se nákladných chyb.

Zpracování technických dokumentů

Zpracování technických dokumentů
Získejte náskok nad konkurencí zrychlením způsobu vytváření a zpracování dokumentů k produktům. Naše nástroje vám umožní snížit náklady opětovným používáním stávajících dokumentů efektivnějším způsobem a zlepšit spokojenost zákazníků poskytnutím jednoduchého, vícekanálového přístupu k technickým informacím.

Správa důležitých dokumentů

Správa důležitých dokumentů
Posilte zabezpečení dat a vyvarujte se nákladných chyb tím, že zajistíte, aby byly důležité dokumenty odesílány ve správnou dobu na správné místo.

3D tisk pro vytváření prototypů

Komunikace návrhu 3D tisku
Získejte více zakázek investováním do inovativních technologií, které osvobodí návrh produktů, zkrátí dobu vytváření prototypů a sníží náklady na toto vytváření.

3D tisk pro výrobu

zpracování faktur
Uspokojte potřeby rychle se měnícího trhu rychlejším a hospodárnějším vytvářením vysoce přesných dílů a prototypů.

Interní tisk ze systémů CAD/GIS

grafický tisk
Urychlete procesy ve vaší firmě zdokonalením způsobu, kterým tisknete a sdílíte výkresy ze systémů CAD a GIS, pomocí našich špičkových řešení pro tisk ze systémů CAD/GIS.

Mohlo by vás také zajímat

  • Canon
  • ...
  • Správa firemních procesů – Transformujte se