Canon Business Services

Společnost Canon je prostřednictvím divize Canon Business Services komplexním poskytovatelem širokého spektra služeb v oblasti Document Management Services (DMS) a Document Process Outsourcing (DPO).

Tyto služby pokrývají svým zaměřením celý životní cyklus firemního dokumentu, od jeho vzniku v elektronické podobě, přes tisk, kompletaci, distribuci, archivaci či skartaci. Činnosti Canon Business Services mohou také směřovat do oblasti zpracování dokumentů již dříve vytvořených – služby podatelny, interní/externí pošty, digitalizace papírových dokumentů, vytěžování dat, archivační a vyhledávací služby atd.Vojtěch Kníže
Key Account Manager
Canon Business and Information Services
M: +420777323062
T: +420225280432
E:  vojtech.knize@canon.cz

spacer
					image