Canon Business Services

Společnost Canon je prostřednictvím divize Canon Business Services komplexním poskytovatelem širokého spektra služeb v oblasti Document Management Services (DMS) a Document Process Outsourcing (DPO).

Tyto služby pokrývají svým zaměřením celý životní cyklus firemního dokumentu, od jeho vzniku v elektronické podobě, přes tisk, kompletaci, distribuci, archivaci či skartaci. Činnosti Canon Business Services mohou také směřovat do oblasti zpracování dokumentů již dříve vytvořených – služby podatelny, interní/externí pošty, digitalizace papírových dokumentů, vytěžování dat, archivační a vyhledávací služby atd.Zdeněk Bernard
Tiskové služby
Strategic Key Account Manager
M: +420 724 793 309
E:  zdenek.bernard@canon.cz

Jiří Růžička
Document Management System
Key Account Manager
M: +420 777 998 559
E: jiri.ruzicka@canon.cz

Petr Marc
Digitalizace a vytěžování dat
Sales Manager
M: +420 725 505 399
E: petr.marc@canon.cz

spacer
					image