Southern_Hymettus

Fotograf Jeff Vanderpool

©Joanna Vasdeki

Athény trochu jinak.

Je všeobecně známo, že máte-li kolem sebe něco pořád, víceméně to přestanete vnímat. Pokud se vaše okolí stane důvěrně známým, může se snadno stát, že si ho přestanete cenit. Fotograf Jeff Vanderpool se narodil v Athénách a věnoval velkou část své profesionální kariéry zachycení tohoto města. Ve svém projektu „Sea of City“ však Jeff namířil svůj objektiv místo na notoricky známé monumenty na často přehlížené hory, které je obklopují.

Povídali jsme si s Jeffem o objevování nových stránek jeho města.

Co bylo vaším cílem, když jste se pustil do tohoto projektu?

Athény leží v kotlině obklopené horami a mořem. V Řecku se pro takovéto umístění často používá označení „lekanopedio“ neboli pánev. Na mnoha místech existuje zcela jasná hranice, kde město končí, protože v cestě stojí hora bránící mu expandovat. Pokud žijete v takovémto městě, díváte se na tyto hory jako pozadí hranic města, ale vlastně nemáte jasnou představu o tom, jak vypadají a jaké jsou.

Dnes také často přehlížíme přirozené prostředí, a přestože tyto hory nabízí možnost skvělého oddechu od města, požáry, další rozvoj a množství odpadu je významně ohrožují. Myslím si, že jsem vlastně chtěl upozornit na jejich existenci jako cenné součásti města, srovnatelné s jeho kulturními památkami.

Jste rodákem z Athén, proč jste se rozhodl pustit do takovéhoto projektu právě teď?

Strávil jsem v Athénách dětství, ale natrvalo žít jsem tu začal až přibližně před 5 lety. To mi dalo možnost intenzivnějšího pohledu na řeckou krajinu, která mě vždy fascinovala.

©Jeff Vanderpool

Vybral jste do této série jen několik snímků, čím podle vás vynikají?

Město obklopují čtyři hory, a já jsem vybral dva nebo tři snímky každé z těchto hor. Najdete na nich často opačný výhled na hory z jednoho konce města na druhý. Pokusil jsem se vybrat fotografie, které co nejlépe zapadají do celé série.

Je tu nějaký snímek, který odráží ústřední téma celého projektu?

Na to není jednoduché odpovědět, ale možná bych navrhoval snímek č. 3 ze série Central Hymettus (Centrální Hymettus). Kameny v popředí jsou součástí neupravené trasy v blízkosti vrcholu hory Mount Hymerttus na východě Athén. Tento typ rozeklaných kamenů je pro neupravené cesty v oblasti kolem Athén naprosto typický.

Pro mě tato fotografie představuje bezprostřední spojení města s jeho okolím. Zobrazuje přirozené prostředí a zásahy člověka současně. Většina Athén byla postavena z kamenů, které se těžily v těchto horách, proto nacházím propojení i v tomto kontextu.

Některé ze snímků odráží nehostinný pohled na Athény kontrastující s částmi města, které mnoho lidí dobře zná. Proč pro vás bylo tak důležité nabídnout tento alternativní pohled na město?

Krajina a památky v Athénách zachycují umělci a fotografové už mnoho set let. (Vlastně značná část mé profesionální práce je věnována této tématice!) Prostřednictvím těchto historických snímků jsme získali představu o proměnách krajiny a města v průběhu času. Je těžké pokoušet se najít nový pohled na objekt, který byl zachycen už tolikrát, proto jsem se rozhodl zkusit vynést na světlo některé méně známé součásti krajiny Athén. Myslím si, že každé místo, které jsem fotografoval, se vyznačuje svou vlastní klidnou krásou. Opuštěnost či izolace těchto míst je tím, co do určité míry hledá mnoho mnichů a řeholnic obývajících kláštery rozeseté po těchto horách!

Co by si lidé podle vás měli z těchto snímků zapamatovat?

Často si myslíme, že nějaké místo známe, i když jsme z něj poznali třeba jen malou část. Přál bych si, aby si lidé uvědomili, že toto město – a možná všechna města – mají ohromný potenciál ve svém okolí, které může významně ovlivnit, jak se v nich budeme cítit.

Změnil tento projekt váš pohled na město, ve kterém jste vyrůstal? A pokud ano, jak?

Přesně tak. Kdykoli něco intenzivně pozorujete, změní se způsob, jak to vnímáte. Nikdy jsem plně nedocenil rozlehlost a pestrost přirozené krajiny v bezprostředním okolí Athén. Z dálky se také město jeví jako klidné. Ztratí se dojem rušného života v ulicích. Město pak vypadá jako jeden z mnoha topografických objektů, stejně jako hory, které jsem jednoho dne objevil při pohledu z města.

©Jeff Vanderpool

A co dál?

Pořád pokračuji v práci na zachycování Athén, a teď se zaměřuji na město jako takové. Moderní město vzniká do značné míry organicky. Přestože původně existovaly plány v rámci asanace města v 19. století, převážily místní zájmy a většina těchto plánů nebyla realizována. Vzniklo tak město, jak jej vidíme dnes, které na první pohled vypadá velmi chaoticky, bez řádu a pro řadu lidí neatraktivně. Rád bych představil nové estetické posouzení města, takové, které vidí v jeho současném stavu potenciál, a ne beznaděj.

Co byste poradil lidem, kteří chtějí vyprávět vizuální příběhy?

Nejlepší příběhy jsou takové, kterých se sami nějakým způsobem účastníte. Podle mě právě vizuální znázornění takovéhoto spojení přináší snímkům atraktivitu.

Jaké vybavení používáte?

Používám tělo EOS 5DS R. Mám řadu objektivů, jako dva příklady mohu uvést Canon EF 24-105mm f/4L se zoomem a starší 24mm TSE. Používám také mnoho starých manuálních objektivů pro střední formát s adaptérem pro naklánění a posouvání (tilt-shift).

Série Sea of City bude vystavena ve Středoevropském domě fotografie v Bratislavě od října 2017.

©Jeff Vanderpool


Jeffova výbava

Fotoaparáty:

Canon EOS 5DS R

Objektivy:

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USMAutor rozhovoru: Daniel O’Hara