Bridge Black White

Zdokonalte kompozici svých videí

Tip pro videokamery LEGRIA

Mezi věci, které jsou na fotografování krásné, patří míra kreativní svobody a možnosti vyjádření emocí, které nabízí. Diskuse nad pravidly kompozice se proto může jevit jako poněkud omezující – především pokud si právě užíváte svou letní dovolenou. Znalost jednoduchých kompozičních pravidel však může přispět ke vzniku snímků, které budou příjemnější na pohled. Zde si povíme, jak můžete pomocí kompozice uspořádat objekty na svých snímcích a jak vám může dodržování těchto pravidel pomoci dostat je pod kontrolu.

Pokud natáčíte video v exteriéru, můžete zdokonalit své záběry a udržet horizont rovně, když si v nabídce videokamery LEGRIA zapnete zobrazení mřížky.

Na videa, kde je horizont i jen mírně nakřivo, není příjemný pohled. Působí to, jako by celý záběr padal nebo klouzal ke straně. Úmyslným nakloněním kamery do většího úhlu ale můžete dosáhnout zajímavých kompozic.

Bridge-Black-White
Going Dutch with St Johns – Ian Sane
Práva: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Tento úmyslný náklon bývá označován jako holandský nebo německý úhel pohledu a často se používá v celovečerních filmech k vytvoření napětí nebo dojmu dezorientace – ve svých rodinných videích jej proto používejte s rozvahou. Pokud záběr nakloníte vlevo, zkuste následující záběr pořídit s náklonem vpravo.

Tak můžete vyjádřit vzrušení a zábavu z objevování nového města. Nenaklánějte však kameru příliš a nezapomeňte mezi nakloněné záběry zakomponovat dostatečný počet záběrů, kdy bude horizont rovně.

Ať o nic nepřijdete

Příště vás čeká: Pohled na svět bez hledáčku

Přihlaste se k odběru zpravodaje